Mesto Banská Bystrica ponúka pomocnú ruku nielen seniorom, ale aj bezdomovcom. Pre seniorov zriadili linku, kde môžu požiadať o pomoc. Ľudí bez domova zase informuje o správaní sa počas pandémie. V týchto dňoch už začínajú distribuovať aj rúška.

V rámci opatrení, ktoré mesto prijalo pre pandémiu nového koronavírusu, chce pomôcť svojim najslabším skupinám. Seniori môžu využiť pomoc pri nákupoch, ktoré bude mesto zabezpečovať v spolupráci s dobrovoľníkmi z viacerých inštitúcií pôsobiacich v rámci mesta. Keďže ide o najrizikovejšiu skupinu pri tomto type koronavírusu, seniori by svoj pohyb vonku mali obmedziť na minimum. Rovnako sa mesto stará aj o ľudí bez domova, ktorým chce rozdať rúška a informovať o bezpečnosti pred šírením nového koronavírusu.

Linka pre seniorov

Mesto zriadilo pre osamelých seniorov linku, na ktorú môžu ľudia posielať informácie o ľuďoch, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Ľudia majú k dispozícii  e-mail osamelysenior@banskabystrica.sk a telefónne číslo 048/4330 777.

„Od nedele sme prijali stovky podnetov. Pripomíname, že kontakty sú určené len pre tých, ktorí majú 65 rokov a viac a sú odkázaní na pomoc druhých,“ informuje hovorkyňa mesta Zdenka Marhefková.  Mesto vyzýva obyvateľov, že ak vedia o niekom, kto je slabý, imobilný, osamelý alebo sám potrebuje pomoc, aby všetky informácie (meno, adresu, telefonický kontakt a požiadavku) poslali mestu.

Mesto začalo s distribúciou rúšok

Primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko sa ešte počas uplynulého víkendu dohodol s vedením spoločnosti Slovenka-Silver Banská Bystrica na šití rúšok pre osamelých seniorov odkázaných na pomoc druhých. Zamestnanci mestského úradu ich v týchto chvíľach roznášajú tým, ktorí sa sami ozvali alebo prosbu o pomoc pre svojich najbližších adresovali ich rodinní príslušníci.

„Je potrebné upozorniť obyvateľov, že vyčlenení zamestnanci MsÚ sú riadne označení a vybavení  ochrannými rúškami a rukavicami. V prípade, že by mali obyvatelia podozrenie, že niekto sa snaží súčasnú situáciu využiť, je potrebné kontaktovať Mestskú políciu na čísle 159. Po dnešnom stretnutí so Slovenským Červeným krížom, územný spolok Banská Bystrica, Centrom dobrovoľníctva, skautmi a Saleziánmi, sa nastavuje režim spolupráce v súvislosti so zabezpečením nákupov a donášky liekov,“ dopĺňa Zdenka Marhefková.

Pomoc nájdu aj ľudia bez domova

Ochranné rúška mesto distribuuje aj ľuďom bez domova, ktorých na území mesta monitorujú. Podľa Marhefkovej vykonávajú aj sociálne poradenstvo a  informujú ich, ako sa majú v tomto období správať. Ide hlavne o problematiku dodržiavania hygieny a podobne. „Pracujeme s nimi na dennej báze spolu so Slovenským Červeným krížom a územným spolkom Banská Bystrica. Situáciu monitorujeme a podľa potreby prijímame opatrenia,“ informuje hovorkyňa.

Preplnené metské ihriská a verejné priestranstvá

V období voľna sa matky s dťmi zdržiavajú na detských ihriskách alebo na iných verejných priestranstvách. Obyvatelia sa na mesto obracajú s informáciou, že detské ihriská sú plné detí. Situáciu sledujú príslušníci mestskej polície v teréne. „V prípade, že zaznamenajú verejné priestranstvá s vysokým výskytom ľudí, upozornia ich, aby sa zdržiavali doma. Mesto opätovne vyzýva všetkých obyvateľov, aby sa správali zodpovedne. Od toho ako sa správame dnes, záleží vývoj situácie na Slovensku v nasledujúcich dňoch,“ uzatvára Zdenka Marhefková.

Zhrnutie všetkých opatrení mesta

  • Mestský úrad je zatvorený pre verejnosť až do odvolania.
  • Do vozidiel verejnej hromadnej dopravy je povolený vstup len s rúškom, prípadne šálom, šatkou alebo inou vhodnou alternatívou (odporúčame používať aj rukavice)
  • Od piatka zatvorilo mesto Banská Bystrica základné školy, ZUŠ, CVČ,  materské školy a Mestské detské jasle vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Od pondelka sa mesto riadi nariadeniami centrálneho Krízového štábu SR. Základné školy, ZUŠ, CVČ,  materské školy a Mestské detské jasle v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica budú zatvorené ďalších 14 dní.
  • Od 7. marca platí v zariadeniach sociálnych služieb zriadených mestom Banská Bystrica zákaz návštev. Pozastavená je činnosť denných centier.
  • Od 9. marca mesto nariadilo v Krematóriu Kremnička účasť na smútočných obradoch minimalizovať na najbližších rodinných príslušníkov.
  • Zrušenie podujatí, uzatvorenie Radnice, Robotníckeho domu, IC a pod.