Mesto Banská Bystrica zatvorí základné a materské školy na  päť dni, o predĺžení rozhodne podľa aktuálnej situácie. Zatvorené budú aj mestské jasle.  Obmedzenia budú platiť aj pre Mestský úrad.

K zatvoreniu stredných škôl sa pridávajú aj základné a materské školy. Opatrenia súvisia so spomalením šírenia nového koronavírusu. Od štvrtka 12. marca 8:00h. je na Slovensku vyhlásená mimoriadna situácia. Vedenie mesta Banská Bystrica prijalo rozhodnutie., že od piatka, 13. marca zatvorí základné školy a materské školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a tiež Mestské detské jasle.

Mesto vyzýva zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení, aby postupovali rovnakým spôsobom. Banská Bystrica zatvára svoje školy, škôlky a jasle na päť dní.  Ďalej bude postupovať v zmysle nariadenia centrálneho Krízového štábu SR.

Žiaci by počas voľna mali ostať doma

Mesto pristupuje k tomuto kroku, pretože najúčinnejšou ochranou je prevencia a zodpovedné správanie sa obyvateľov. „Preto dnešný deň využijeme na to, aby sme do všetkých našich základných škôl, materských škôl a detských mestských jaslí dodali informácie o tom, ako počas tohto obdobia znížiť riziko infekcie koronavírusom. Znamená to, že riaditelia našich škôl, škôlok a jaslí dostanú nariadenie, aby poučili deti, resp. rodičov, ako sa správať počas voľných dní,“ informuje Zdenka Marhefková, hovorkyňa mesta Banská Bystrica.

Rodičia by si mali v tejto situácii uvedomiť, že udelenie voľna je bezpečnostným opatrením, aby sa deti a žiaci nestretávali v triedach v hromadnom počte, preto by voľné dni mali tráviť doma, nie v obchodných centrách ani na iných verejných podujatiach, kde sa vyskytuje väčší počet ľudí. Epidemiológovia taktiež upozorňujú, že najohrozenejšou skupinou pre koronavírus sú starší ľudia. „Prosím rodičov, aby zvážili, či počas voľných dní svoje deti dajú k starým rodičom,“ vyhlásil premiér Peter Pellegrini.

V obmedzenom režime je aj Mestský úrad

V obmedzenom režime funguje od piatka 13. marca aj Mestský úrad v Banskej Bystrici.  Ako pripomína Zdenka Marhefková, v prípade potreby treba kontaktovať zamestnancov telefonicky alebo e-mailom. Všetky kontakty nájdete na webe mesta www.banskabystrica.sk. Všetky úrady vyzývajú, aby ľudia v týchto dňoch využívali elektronickú formu komunikácie. Niektoré úrady majú vyčlenenú zónu, takzvanú karanténnu miestnosť, kde sa stretávajú s verejnosťou.

„Situáciu bude mesto Banská Bystrica aj naďalej monitorovať a o aktuálnom vývoji obyvateľov informovať. Podľa informácií regionálneho hygienika RÚVZ v Banskej Bystrici, doposiaľ v meste nebol potvrdený ani jeden prípad nákazy,“ dodala Zdenka Marhefková.

Zamestnanci Klientskeho centra vrátane Pokladne a Spracovateľského centra budú k dispozícii pre obyvateľov denne od 9:00 – 12:00 hod. Zároveň je možné vybaviť úradné záležitosti e-mailom: podatelna@banskabystrica.sk alebo na t. č. 048/43 30 322.

Matričný úrad a ohlasovňa pobytu

Úradné hodiny upravuje pre verejnosť aj Matričný úrad a ohlasovňa pobytu, ktorý bude otvorený denne od 9:00 do 12:00 hod. Matrika a ohlasovňa pobytu bude vybavovať len nevyhnutné záležitosti týkajúce sa úmrtí, narodenia detí, ktorých rodičia majú trvalý pobyt mimo mesta Banská Bystrica. Informácie o ostatných požiadavkách poskytnú zamestnanci matriky e-mailom (marta.cellarova@banskabystrica.sk) alebo telefonicky na zverejnených telefónnych číslach: 048/4330 – kl. 720 až 726.

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF MsÚ

Informačno-poradenské centrum bude všetky konzultácie poskytovať  klientom prostredníctvom mailu: ipc@banskabystrica.sk  a telefonicky na t. č.:  048/4330 –  kl.   145, 146, 147.

Stránkové hodiny Stavebného úradu a Odboru územného plánovania a architekta mesta

Stránkové hodiny Stavebného úradu a Odboru územného plánovania a architekta mesta budú až do odvolania zrušené. Všetko potrebné vybavia obyvatelia v Klientskom centre počas upravených úradných hodín (9:00 hod. – 12:00 hod.).

Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES)

Z dôvodu možného šírenia koronavírusu prijalo mesto Banská Bystrica opatrenia aj v Krematóriu v Kremničke. Z dôvodu veľkého výskytu osôb v priestoroch Krematória počas smútočných obradov, nariaďujeme účasť na smútočných obradoch minimalizovať na najbližších rodinných príslušníkov. Opätovne všetkých vyzývame, aby zvážili svoj zdravotný stav a správali sa zodpovedne. Zároveň neodporúčame, aby sa smútočných obradov zúčastňovali seniori, vzhľadom na to, že patria k najrizikovejšej skupine.  Po smútočných obradoch bude zabezpečená zvýšená dezinfekcia priestoru. Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) zatvorili aj všetky športoviská v ich správe.

Informačné centrá, Hodinová veža, Robotnícky dom, Radnica

Radnica a Informačné centrum na Námestí SNP 1, Turisticko-informačné centrum v priestoroch autobusovej stanice, Hodinová veža a Robotnícky dom sú pre verejnosť až do odvolania zatvorené.