V pondelok 9. marca 2020 opätovne zasadal v priestoroch MsÚ Krízový štáb mesta Banská Bystrica.

Na stretnutí sa zúčastnil aj regionálny hygienik Cyril Klement a Mária Avdičová z Oddelenia epidemiológie z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. V súvislosti s možným šírením koronavírusu sa mesto Banská Bystrica naďalej riadi usmerneniami inštitúcií, ktoré majú v kompetencii vydávať rozhodnutia v danej oblasti.

„V Banskobystrickom kraji je zatiaľ situácia priaznivá a všetci sledovaní izolovaní pacienti majú negatívne výsledky. Z tohto pohľadu nemáme dôvod prijímať drastické opatrenia. Tým, čo prichádzajú z rizikových oblastí odporúčame, aby sledovali svoj zdravotný stav a pri prvých príznakoch kontaktovali svojho lekára. Treba vyzývať ľudí, ak majú klinické príznaky, aby sa správali zodpovedne voči svojmu okoliu,“ hovorí Mária Avdičová z Oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v BB.

Zariadenia sociálnych služieb

V sobotu, 7. marca 2020 prijali opatrenia aj zariadenia sociálnych služieb zriadené mestom Banská Bystrica. Na základe usmernenia hlavného hygienika Úradu verejného zdravotníctva SR platí v našich zariadeniach sociálnych služieb zákaz návštev. V zariadeniach sociálnych služieb až do odvolania nebudú pre verejnosť poskytované rehabilitačné služby,  služby kaderníctva a pedikérske služby. Zároveň bola až do odvolania pozastavená činnosť denných centier.

Podujatia organizované a spoluorganizované mestom

Mesto Banská Bystrica nateraz ruší všetky podujatia až do odvolania, ktoré organizuje alebo spoluorganizuje v priestoroch Robotníckeho domu, v Radnici na Námestí SNP 1, na Mestskom úrade Československej armády 26 alebo v zariadeniach sociálnych služieb. O náhradných termínoch budeme informovať prostredníctvom webových stránok organizátorov a mesta Banská Bystrica.

Zoznam podujatí mesta, ktoré sú zrušené a budú zorganizované v náhradnom termíne:

10.3. 2020 – poNOIR – Atopic, Robotnícky dom
10.3. 2020 – Ďakujeme Vám, Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
10.3. 2020 – MDŽ Domov dôchodcov a sociálnych služieb ul. Krivánska
11.3. 2020 – Verejná prezentácia štúdie Multifunkčnej športovej haly, Veľká sieň MsÚ
11.3. 2020 – Ďakujeme Vám Penzión Jeseň
12.3. 2020 – Majstri umeleckého prednesu, Cikkerova sieň
14.3. 2020 – 30 rokov Alliance Francaise, Robotnícky dom
17.3. 2020 – Poetické vystúpenie/ Lukáš Latinák , Robotnícky dom
21.3.2020 – Pêcheurs de rêves – Lovci snov (Švajčiarsko), Cikkerova sieň – Radnica,
25.3.2020 – vystúpenie prameň Detská fakultná nemocnica
30.3.2020 – Andrej Sládkovič, Evanjelický kostol Radvaň


Podujatia v  meste rušia aj ďalší organizátori. Zoznam aktualizujeme v našom kalendári podujatí na BBonline.sk.


Matričný úrad a ohlasovňa pobytu Banská Bystrica

Matričný úrad a ohlasovňa pobytu ruší v sobotu, 15. marca 2020 všetky Uvítania do života malých Banskobystričanov a Banskobystričaniek. Rodinám budú včas oznámené náhradné termíny.

Z dôvodu veľkého výskytu osôb v priestoroch radnice počas svadobných obradov, budú mladomanželia oboznámení s tým, aby si svoje áno povedali túto sobotu, 15. marca len v kruhu svojich rodičov, svedkov a za prítomnosti oddávajúceho a matrikárok.

Organizátori podujatí

Mesto po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva zároveň opätovne vyzýva organizátorov kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, aby zvážili organizovanie hromadných podujatí.

Ak sa predsa len rozhodnú organizovať verejné podujatia, aby prijali všetky preventívne opatrenia zamedzujúce šíreniu možného vírusu. Odporúča  právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území mesta Banská Bystrica, aby prijali všetky preventívne opatrenia smerujúce k minimalizácii možného šírenia vírusu.

V kontexte opatrení, ktoré sa prijímajú v rámci celého územia odporúča hrať hokejové zápasy bez prítomnosti divákov. Pre verejnosť bude až do odvolania od zajtra, 10. marca Krytá plaváreň na Štiavničkách zatvorená.

Školský úrad

Školský úrad sa riadi usmerneniami Ministerstva školstva, vedy a výskumu, vydanými v súvislosti so šírením koronavírusu.  Aktuálne druhé usmernenie, ktoré je v plnom znení dostupné online, ruší s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia, ako aj návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania. Jednotlivé materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica na základe odporúčania Školského úradu, predbežne rušia dni otvorených dverí pre rodičov a deti. Mesto Banská Bystrica zároveň pozastavilo plavecké kurzy žiakov základných škôl v priestoroch Krytej plavárne na Štiavničkách.