Vážená pani Karová,

tento týždeň mi prišiel do schránky od Vás list, v ktorom sa mi prihovárate ako kandidátka na post poslankyne zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja a už vopred mi ďakujete, že Vám dám vo voľbách svoj hlas.

Aj takto verejne by som Vám chcela oznámiť, že: Ja Vám svoj hlas v týchto, a ani v žiadnych iných voľbách nikdy nedám.

Tu sú moje dôvody:

Trestné oznámenie.

Tento dôvod je výsostne osobný a veľa napovedá o tom, aký ste v skutočnosti človek, pani Karová. V marci som uverejnila blog, v ktorom som okrem iného upozornila na Vašu spoluprácu s kandidátom na župana Igorom Kašperom. Pani Karová, Vy ste okamžite podali trestné oznámenie a ja som skončila na policajnom výsluchu. Nasledovali týždne neuveriteľného stresu pre mňa a aj moju rodinu, čo sa negatívne podpísalo na mojom zdraví a ja som skončila v nemocnici… Následky si nesiem doteraz.

Po konzultáciách s dvomi právnikmi a s ľuďmi pôsobiacimi v médiach som sa rozhodla v tejto súvislosti podať trestné oznámenie vo veci krivého obvinenia. Toto rozhodnutie sa nerodilo ľahko, zrelo vo mne niekoľko mesiacov, ale nakoniec som sa rozhodla, aj na základe rád od ľudí, ktorých si vážim, že sa musím aj ja proti „zlu“ a proti Vám pani Karová adekvátne brániť. Nenechám si už od Vás viac ubližovať.

Aby som to zhrnula, nebudem Vás voliť, pani Karová, lebo ste človek, ktorý veľmi zákerným a podlým spôsobom ublížil mne a mojej rodine.

Zavádzanie pred voľbami?

V komunálnych voľbách v roku 2014, kedy Erika Karová kandidovala na mestskú poslankyňu som sa nechala doslova obalamutiť pozitívne ladenými článkami v Priekopníku o Karovej, ktorých autorom bola buď ona sama alebo jej brat Miroslav Pôbiš a dala som jej vo voľbách svoj hlas. Až čas ukázal, aká veľká chyba to bola. Jeden príklad: V jednom z predvolebných článkov píše Erika Karová o svojej spoločnosti BCF, s.r.o. toto: „…poskytuje prácu takmer 150 ľuďom, čo je pre tento región nezanedbateľný počet.“ Z uvedeného faktu som si myslela, že pani Karová zamestnáva 150 ľudí. Až keď som si daný údaj neskôr overovala, som zistila, že Karovej spoločnosť BCF, s.r.o. nemá viac ako 9 zamestnancov. Akým spôsobom teda dáva pani Karová v našom kraji prácu 150 ľuďom? Pre mňa dávať prácu, znamená zamestnať ľudí, t.j. uzavrieť s nimi platnú pracovnú zmluvu.

Pani Karová, nedám Vám svoj hlas vo voľbách, lebo ako volič nemám rada, keď ma niekto zavádza.

Karovej mediálne impérium.

Podnikateľka Erika Karová je taktiež veľmi činná aj na mediálnej scéne. Je šéfredaktorkou občasníka Priekopník, ktorého vydavateľom je jej spoločnosť BCF, s.r.o. Karovej brat, Miroslav Pôbiš tam pôsobí ako redaktor. K úrovni žurnalistiky na Priekopníku som sa vyjadrila už dávnejšie v tomto blogu. Karová platí za distribúciu svojho občasníku Slovenskej pošte, ktorá Priekopník následne roznesie do takmer 40 000 domácností. Priekopník má aj svoju internetovú verziu. Nedávno sa stal Karovej Priekopník mediálnym partnerom regionálnej TV Hronka, viac som sa tomuto fenoménu venovala v tomto blogu.

Pamätáte sa, keď primátor Ján Nosko zamietol projekt zriadenia ďalšieho centra voľného času, za ktorým stála práve Karová? Okamžite nasledoval Karovej článok  v Priekopníku kritizujúci Jána Noska. Pritom primátor jasne a vecne zdôvodnil toto svoje rozhodnutie. Onedlho nasledoval ďalší článok, v ktorom sa Erika Karová, pomerne neúspešne zahrala na politologičku, a opäť útočila na vedenia mesta. Ján Nosko sa neskôr dokonca verejne ohradil proti ďalším útokom médií ovládaných Karovou. Na neobjektivitu Karovej Priekopníka dokonca upozornila aj Mária Lauková z občianského združenia PONS, ktoré pomáha zdravotne handicapovaným deťom.

Podľa môjho názoru je veľmi nebezpečné, keď politik, navyše podnikateľ, je zároveň aj vlastníkom médií. Ak by sa Erika Karová stala poslankyňou a teda političkou bol by to nebezpečný jav na našej regionálnej politickej scéne. Dovolil by si niekto verejne kritizovať rozhodnutia či prácu poslankyne Karovej? Dovolil by si niekto nepodporiť návrhy poslankyne Karovej? Čo by nasledovalo? Trestné oznámenie ako v mojom prípade? Alebo mediálne ataky ako v prípade primátora Jána Noska a to vo viacerých médiach súčasne?

V tomto prípade, opäť moje jednoznačné NIE pre Vás, Erika Karová. Mediálny magnát je v politike veľmi nebezpečný jav.

Karovej malé vodné elektrárne.

Podľa informácií denníka Sme je Karovej spoločnosť BCF, s.r.o. investorom malých vodných elektrární (MVE) na Hrone. Ján Kara, manžel Eriky Karovej o malých vodných elektrárňach vtedy povedal: „Prevádzka týchto vodných elektrární nemá negatívny dopad na životné prostredie. (…) Elektrinu bude od nás odoberať štát.“ Keďže sa o problematiku malých vodných elektrární tiež zaujímam, zúčastnila som sa preto aj odbornej diskusie o problematike malých vodných elektrárni, ktorá sa konala v máji v Banskej Bystrici. Keď som počula odborníkov rozprávať o negatívnom dopade MVE na životné prostredie a následne videla aj fotodokumentáciu, ktorá to dokazovala, či sa priamo rozprávala s ľuďmi žijúcimi v blízkosti MVE, bolo mi do plaču. Viac o lukratívnom biznise zvanom malé vodné elektrárne, ktoré ničia naše životné prostredie si môžete prečítať tu.

Pani Karová, nikdy nedám svoj hlas Vám, teda investorovi malej vodnej elektrárne. Ja si totiž myslím, že naše životné prostredie by sme mali chrániť a nie ho nivočiť.

Karovej „biznis“ v zdravotníctve.

V roku 2009 kúpila podnikateľka Erika Karová Nemocnicu s poliklinikou vo Veľkom Krtíši iba za sto eur, majetok nemocnice sa pritom odhadol na približne 7 miliónov eur. Predsedom správnej rady sa stal podnikateľkin manžel Ján Kara. Prípadu sa ujala polícia a začalo sa vyšetrovanie vo veci závažného trestného činu podvodu. Riaditeľ nemocnice, ktorý ju predal Karovej bol následne odsúdený na päť rokov nepodmienečne.

Ak by sa Erika Karová stala poslankyňou, mala by záujem začať podnikať ona, alebo jej manžel, v oblastiach, ktoré patria do kompetencie župy? V oblasti zdravotníctva už záujem podnikať prejavila.

Pani Karová, nikdy nedám hlas človeku, ktorý kúpi nemocnicu za 100 eur, hoci jej hodnota predstavuje takmer 7 miliónov eur.

Karovej manžel Ján Kara.

Ak by som ja kandidovala, povedzme za poslankyňu, mohla by som sa svojim voličom pozrieť priamo do očí a s čistým svedomím prehlásiť, že môj manžel nikdy nestál pred súdom a že nikdy nikoho úmyselne finančne nepoškodil a ani nepodviedol.

Pani Karová, môžete Vy toto isté čestne prehlásiť o svojom manželovi Jánovi Karovi, s ktorým spoločne pôsobíte v jednej firme a s ktorým ste sa v roku 2014 obaja chceli naraz stať členmi Občianskej rady v Radvani ?

Pani Karová, vzhľadom na minulosť Vášho manžela, Jána Karu, s ktorým spoločne pôsobíte v jednej firme, Vám taktiež nedám svoj hlas vo voľbách.

Erika Karová a Kotleba-ĽSNS?

Erika Karová sa v komunálnych voľbách v roku 2014 ocitla ako kandidát na mestského poslanca na jednom volebnom plagáte spolu s Richardom Tokuševom, ktorý dnes pôsobí ako zamestnanec na Úrade BBSK. Bolo to vrámci iniciatívy Prvé mesto bez vplyvu politických strán.

A čo volebný program pani Karová?

Erika Karová momentálne vedie mimovládnu neziskovú organizáciu Aliancia nezávislých, keď však kliknete na ikonku volebný program, dozviete sa len, že sa sekcia pripravuje. Takýto stav tam je už niekoľko mesiacov. O volebnom programe kandidátky Karovej som nepočula ani slovo.

Čo chce pre náš kraj urobiť? Aké odborné predpoklady a vzdelanie má pani Karová?

Pani Karová, nedám Vám vo voľbách svoj hlas, lebo ho nemôžem dať kandidátovi bez aspoň náznaku volebného programu.

Karovej konflikt záujmov?

Prednedávnom ma kontaktoval človek pôsobiaci v Občianskej rade v Radvani a upozornil ma na niektoré fakty súvisiace s podnikateľkou Erikou Karovou a jej pôsobením v tejto Občianskej rade.

Erika Karová sa stala členkou Občianskej rady (OR) v Radvani po tom, ako nebola zvolená za mestskú poslankyňu v komunálnych voľbách v roku 2014. Spolu s ňou sa mal  stať členom Občianskej rady aj jej manžel Ján Kara. Je to veľmi zvláštny jav, lebo OR má limitovaný počet členov a malo by platiť, že členstvo v OR by malo byť čo najrôznorodejšie, t.j. že by tam mal mať zastúpenie čo najväčší možný počet domácností. Preto je absolútne nepochopiteľné prečo Ján Kara a Erika Karová, manželia, členovia tej istej domácnosti, navyše pôsobiaci v tej istej firme, mali záujem stať sa spolu členmi OR? Našťastie v Radvani zavládol zdravý rozum a podľa zápisnice zo zasadnutia Občianskej rady Radvaň zo dňa 9.4. 2015 sa píše: Pán Ján Kara, manžel pani Eriky Karovej – (schválenej členky OR) bol poslancami VMČ nahradený na návrh p. Hanku pánom Marošom Vincencom.“

Keďže členovia OR rozhodujú aj o spolupráci s podnikateľskými subjektami, nie je vhodné, aby dvaja manželia, dokonca pôsobiaci v tej istej súkromnej firme, mali právomoc rozhodovať v tejto súvislosti. Mohlo by tu dôjsť ku konfliktu záujmov pri hlasovaní, keďže počet členov OR je v štatúte daný ako nepárny. Tak by dvaja rodinní príslušníci svojim hlasovaním mohli výrazne ovplyvňovať rozhodnutia OR. Čo sledovali manželia Ján Kara a Erika Karová, tým, že sa obaja naraz chceli stať členmi Občianskej rady v Radvani? To vedia len oni …

Predvolebná kampaň či akcia Občianskej rady?

O pôsobení Eriky Karovej v Občianskej rade (OR) a prezentácii organizácií blízkych Karovej na akciách organizovaných Občianskou radou v Radvani by sa dal napísať samostatný blog, viď. napríklad kauza Karneval z roku 2016. Podľa zápisnice z OR konanej dňa 1.3. 2016, malo dôjsť na akcii organizovanej OR v Radvani k údajnému neoprávnenému propagovaniu OZ BCF, ktoré vedie práve Karová.  Ale ja sa teraz budem venovať tej najnovšej akcii, ktorá, podľa niektorých obyvateľov Radvane ( ktorí si neželajú byť menovaní a ktorí ma na celú „vec“ upozornili a sami sa na spomínanej akcii zúčastnili), vyzerala akoby by bola súčasťou predvolebnej kampane kandidátky na krajskú poslankyňu Eriky Karovej. Na akcii nechýbal kandidát na župana Igor Kašpera, do ktorého tímu patrí aj Karová a tiež ďalší kandidát na krajského poslanca, ktorý verejne podporuje kandidatúru Igora Kašpera, mestský poslanec Pavol Bielik. Minulý týždeň zorganizovala Občianska rada v Radvani večer venovaný seniorom. Akcia bola finacovaná z rozpočtu mesta Banská Bystrica. V Priekopníku, ktorý patrí podnikateľke Karovej, vyšiel vzápätí článok, ktorého autorom je Karovej brat Miroslav Pôbiš. Ako inak, Pôbiš v článku cituje svoju sestru Eriku Karovú, ktorá celý večer moderovala, ako inak, a vo fotogalérii vidíme dobre sa zabávajúcich kandidátov na krajských poslancov Pavla Bielika a Eriku Karovú a samozrejme ich vyvoleného kandidáta na župana Igora Kašpera.

Mimochodom niektorí účinkujúci, napr. speváčka Soňa Kopčanová, sú dobrými priateľmi Eriky Karovej aj Igora Kašpera.

Samozrajme, že článok z Priekopníka, bol okamžite uverejnený aj na facebooku Občianskej rady a hneď mal aj „like“ od E. Karovej.

Na akcii pre seniorov sa zúčastnila tiež mestská poslankyňa a kandidátka na krajskú poslankyňu Ľudmila Priehodová s manželom, v týchto voľbách je Karovej súperom v tíme Jána Luntera. Zarážajúce je, že na fotkách z akcie ju nenájdete. Na tých je za hlavnú hviezdu práve Karová… Mimochodom autorom fotiek je Karovej brat Pôbiš.

Minuloročný Večer seniorov dokonca nájdete aj na stránke OZ BCF , ktoré vedie Karová, v kolónke podujatia organizované OZ BCF...

Čo k tomu dodať? Myslím, že je najvyšší čas, aby zodpovední pracovníci na Mestskom úrade začali s dôslednou kontrolou toho, za akých podmienok dochádzalo alebo dochádza k prezentácii organizácií, ktoré riadi (BCF s.r.o., OZ BCF) alebo je ich partnerom (Športový klub Raja) podnikateľka Erika Karová, na akciách, ktoré organizuje Občianska rada v Radvani a sú financované z rozpočtu mesta Banská Bystrica. A tiež by mesto Banská Bystrica malo prijať také opatrenia, aby sa akcie, ktoré sú financované z rozpočtu mesta nemohli stať súčasťou predvolebnej kampane či už niektorých mestských poslancov alebo niektorých členov Občianskych rád, ktorí majú politické ambície.

Na záver ešte raz zopakujem, čo som uviedla na začiatku:

Vážená pani Erika Karová, kandidátka na poslankyňu zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja, ja Vás voliť nebudem, lebo Vás nepovažujem za človeka hodného môjho voličského hlasu.

S priateľským pozdravom Vaša

Andrea Súlovcová

Autor blogu:

Andrea Súlovcová

Narodila som sa a vyrastala v Žiline. Študovala som politológiu a medzinárodné vzťahy na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe a na Universidad Complutense v Madride. Od roku 2003 s manželom žijeme v Banskej Bystrici, kde spolu vychovávame naše štyri deti. Profesne pôsobím v mimovládnom sektore, momentálne pôsobím v projekte zameranom na sociálnu oblasť. Celý život sa zaujímam o veci verejné. Chcela by som, aby moje deti vyrastali v slušnej a dobre spravovanej spoločnosti.