Uplynulý víkend som si prečítal, ako rozhodujem za iných a neschvaľujem projekty iniciatívnych skupín v našom meste.  Presnejšie, vydal som nesúhlasné stanovisko ku vzniku súkromného centra voľného času. Tento príspevok, podobne ako všetky ostatné publikované na internetovom portáli Priekopník i v jeho printovej verzii, ma už vôbec neprekvapujú.

Chýba nám sebareflexia?

Nejdem tu čitateľa zavádzať a unavovať dlhými blogmi. Názor, nech si urobí každý sám. Na mestský úrad bola doručená žiadosť o súhlas obce o zaradenie školského zariadenie do siete školských zariadení. Neobsahovala žiadne konkrétne údaje – chýba dátum a miesto zriadenia, počet pedagógov i samotných detí, priestorové zabezpečenie, garanti, finančná analýza…. Na vydanie kladného alebo záporného stanoviska v tomto prípade nie je potrebný súhlas komisie či mestského zastupiteľstva. Aj napriek tomu sme túto žiadosť posunuli do Komisie pre školstvo a šport, ktorá, žiaľ, nebola uznášaniaschopná. Očakávam, že ak má niekto seriózny záujem a chce  zriadiť takéto centrum, ktoré bude v konečnom dôsledku previazané mestskými financiami, mal by projekt predstaviť vedeniu mesta.

Sme raritou na Slovensku

Vždy radi podporíme dobré iniciatívy, no potrebujeme disponovať všetkými informáciami. Inak je to ako podpísať bianco šek, čo by bolo nezodpovedné, keďže ide aj o verejné financie. Pre zaujímavosť, na území Banskej Bystrice sa spomedzi všetkých miest na Slovensku nachádza najviac neštátnych školských zariadení. V mestskom rozpočte majú len na tento rok  vyčlenených takmer 2 mil. eur. Len pre ilustráciu, pôsobí tu aj sedem súkromných centier voľného času a jedno cirkevné. Myslím si, že v súčasnosti plne pokrývajú záujmy detí a rodičov o voľnočasové aktivity.  Na základe týchto argumentov som sa rozhodol dať zamietavú odpoveď.

Zákaz parkovania dodávok na sídliskách

Opäť sa potvrdilo – sto ľudí, sto chutí. Vedeli sme, že s týmto krokom prídu aj negatívne reakcie. Podobne ako na všetko nové, čo sa v meste realizuje a deje. Predtým, než sme k tomu pristúpili, komunikovali sme s obyvateľmi a inými samosprávami. V žiadnom inom meste neponúkli majiteľom dodávok aj náhradné riešenie – napr. v podobe záchytných parkovísk.  Zákaz začne platiť v priebehu júna. Až prax a podnety od Vás ukážu, či mal takýto krok zmysel.

Mesto fontán ako kedysi

… Banská Bystrica sa možno  raz bude môcť znova pýšiť nejednou peknou fontánou. Verím, že realizáciou tej v parčíku pred Mestským úradom obnovíme tradíciu. Som presvedčený, že jej finálna podoba bude kompromisom názorov väčšiny.

Autor blogu:

Ján Nosko

Komunikácia je pre mňa kľúčová a snažím sa využívať všetky formy rozhovoru s Banskobystričanmi. Blogovanie vnímam ako jeden z dobrých nástrojov informovania obyvateľov o tom, na čom pracujeme, čo sa podarilo a naopak.