S blížiacim sa otvorením novej autobusovej stanice sa v našom meste rozprúdila diskusia, ktorá nie vždy narába s pravdivými informáciami. Skôr ide o polopravdy a tendenčne pospájané fakty o projektoch mesta, bez poznania podstaty, ktoré verejnosti účelovo podsúvajú isté regionálne médiá. Doposiaľ som nechcel byť konfrontačný, nemám to v povahe. Ale už stačilo.

Nikdy sme nič neskrývali

Ohradzujem sa voči príspevkom vysielaným v televízii Hronka a publikovaným na internetovom portáli Priekopnik.sk či v jeho tlačovej verzii, podobne ako aj proti zámernému vymazávaniu nepohodlných komentárov na sociálnych sieťach. Prácu týchto médií prestávam považovať za objektívnu a už nadobúdam presvedčenie, že je to skôr cieľ niekoho poškodiť. Neviem, aký dosah tieto médiá majú. Preto by som rád uviedol na správnu mieru účelovo pospájané informácie o odkúpení dopravnej časti autobusovej stanice Terminal Shopping Center, ktoré sa v poslednom období šírili sociálnymi sieťami a spomínanými médiami.

Každý projekt má svoj úvod, nastavenie a kontext

Pravdou je, na úplnom začiatku v januári 2015 som na tlačovej konferencii s investorom autobusovej stanice oznámil, že Banskobystričanov nebude nová stanica stáť ani euro. Bolo to však za predpokladu, že pri rokovaniach investora s potenciálnymi nájomcami dopravnej časti AS dôjde k dohode. Mesto vtedy pri týchto rokovaniach vystupovalo ako mediátor. Ak by došlo k dohode, samosprávu by to nestálo nič. Žiaľ, k dohode nedošlo. Až následne prišla ponuka, aby sa do procesu zapojilo mesto. Mali sme dve možnosti – buď do projektu vstúpiť, alebo to nechať tak. Ak by sme zostali nečinní, strašiak by Banskú Bystricu s najväčšou pravdepodobnosťou strašil ďalej. Po dlhých úvahách a rokovaniach sme povedali áno, za podmienky, že tento strategický dopravný uzol bude vlastniť mesto. Súhlas s odkúpením dopravnej časti stanice za 3,2 mil. eur bez DPH (cena sa nikdy nenavýšila!) vznikol aj z poznania, že následne z výnosov a poplatkov dopravcov budeme schopní splácať úver, ktorý si na tento účel mesto zoberie. Zároveň tým navýšime majetok mesta. (Treba pripomenúť, že suma, za ktorú bol investor ochotný prenajať, resp. predať dopravnú časť stanice budúcemu prevádzkovateľovi bola podstatne vyššia.)

Na záver

Krok odkúpiť dopravnú časť autobusovej stanice  považujem naďalej za strategické rozhodnutie mesta a mestského zastupiteľstva.  S informáciami sa v dnešnej dobe veľmi ľahko manipuluje a aj malé účelovo pospájané úpravy, môžu zmeniť kontext celého zámeru. Nezavádzame. Neklameme. Žiaľ, práve niektoré médiá zabúdajú na základné hodnoty, ktoré má novinárska práca spĺňať. Nestrannosť, vyváženosť, objektivita, pravdivosť a dôsledné overovanie faktov.

Autor blogu:

Ján Nosko

Komunikácia je pre mňa kľúčová a snažím sa využívať všetky formy rozhovoru s Banskobystričanmi. Blogovanie vnímam ako jeden z dobrých nástrojov informovania obyvateľov o tom, na čom pracujeme, čo sa podarilo a naopak.