Po prečítaní posledného čísla schránkových novín Priekopník z 15. mája 2017 som zostala nemilo prekvapená. Našla som v ňom aj článok o veľkom športovom podujatí HANDICAP CUP, na ktorom sa 21. apríla stretli výnimoční športovci – zdravotne handicapované deti.

V článku je opísaná atmosféra na Štiavničkách, ale nikde nie je zmienka o tom, kto toto veľké a vydarené podujatie zorganizoval, a kto ho poctil svojou osobnou účasťou.  Je to o to zarážajúcejšie, že ostatné texty majú vymenovaných aj viacerých organizátorov… Rada by som verejnosti doplnila dôležité informácie, ktoré mali byť uvedené aj v tlačenej podobe Priekopníka.

Sedemdesiat športovcov si zmeralo sily v rôznych disciplínach:  hod medicinbalom, hod loptičkou na cieľ, v silových súťažiach, v rôznych behoch aj v chôdzi. Počas celého podujatia prebiehal turnaj v bocci. Hlavným organizátorom Handicap cupu bolo  Občianske združenie PONS v spolupráci s mestom Banská Bystrica. Podujatie podporil  primátor Ján Nosko, ktorý prišiel osobne odovzdávať medaily spolu s europoslankyňou Janou Žitňanskou. Výrazným obohatením programu boli  šiesti klauni z OZ  Červený nos Clowndoctors. Červenonosí klauni boli zdrojom veselej nálady a svojimi nápadmi vyčarovali výbuchy smiechu medzi súťažiacimi aj divákmi.

Zdravotne handicapované deti podali neuveriteľné výkony, súťažili s veľkou radosťou a plným nasadením. Ich obdivuhodné výkony povzbudzovali rodičia, pedagógovia a j dobrovoľníci- asistenti. Záver podujatia bol na štadióne na Štiavničkách, kde sa mladí športovci stretli aj s bronzovým paralympionikom a ambasádorom EMS 2017, Mariánom Kuřejom.  Handicap cup zakončili všetci spoločne Minimaratónčekom, 400-metrovým behom okolo štadiónu.

Mrzí ma, že autori článku neposkytli čitateľom ucelenú informáciu o tom, kto sa na príprave a realizácii tohto vydareného podujatia podieľal. Môžeme už len polemizovať o tom, či informovanie neobjektívnym spôsobom bolo jednorazové zlyhanie alebo zámer. Zostáva už len dúfať, že ostatné články v schránkových novinách Priekopník písali objektívni autori.

Autor blogu:

Mária Lauková

Koordinátorka aktivít Občianskeho združenia PONS.