Prvého septembra tohto roka som na portáli bbonline.sk uverejnila svoj prvý blog s názvom „Kto skutočne prejavil neúctu k SNP v Banskej Bystrici?“. Blog mal vysokú čítanosť, dostala som naň viacero pozitívnych spätných väzieb, i od poslancov Národnej rady. Mala som pocit, že článok svojim obsahom má čo povedať aj širokej verejnosti, tak som mailom oslovila pani Eriku Karovú, ktorá vydáva tlačený občasník s názvom Priekopník s nákladom 38 800 výtlačkov. Chcela som vedieť, za akých podmienok by mohli uverejniť môj článok. Pani Karová môj článok odmietla uverejniť s odôvodnením, že už bol uverejnený v inom médiu. Ja som jej poďakovala za odpoveď a tým naša komunikácia skončila.

noviny-ilu-ccJa som pokračovala v písaníi a uverejňovaní svojich blogov aj naďalej na portáli bbonline. Preto ma dosť prekvapilo, keď ma pani Karová koncom novembra kontaktovala prostredníctvom mailu, kde mi oznámila, že na ich portáli práve vytvorili miesto pre blogy a že v prípade môjho záujmu mi vie uverejniť akýkoľvek blog. Napísala som jej, že ak bude mať pre mňa vhodný námet na článok, môže ma kontaktovať. Ona sľúbila, že ak ju niečo napadne, dá mi vedieť. Tým som ja považovala celú vec za vybavenú.

Preto ma veľmi nemilo prekvapila skutočnosť, keď som v pondelok vybrala zo schránky tlačené vydanie občasníku Priekopník, ktorý do schránok, na náklady pani Karovej, distribuuje Slovenská pošta, a hneď na strane 2 som si prečítala pozmenenú verziu svojho staršieho blogu a ako autor tam figurovala Erika Karová ako šéfredaktorka.

No schválne, či nájdete 5 rozdielov:

Súlovcová: názov blogu uverejneného 7.11. – Načo sú Banskej Bystrici dvaja viceprimátori

Karová: názov článku uverejneného 12.12. – Potrebuje Banská Bystrica dvoch viceprimátorov?

Súlovcová: píšem, koľko zarába 1. viceprimátor, koľko 2. viceprimátor, koľko zarába primátor Nosko, potom to všetko spočítam a porovnám to s tým, koľko zarábal bývalý primátor Gogola spolu so svojou viceprimátorkou

Karová: píše koľko zarábajú obaja viceprimátori dokopy, koľko zarába primátor Nosko a potom to porovnáva s tým, čo zarábal bývalý primátor Gogola spolu so svojou viceprimátorkou

Súlovcová: citujem primátora: „Roboty je na úrade viac ako dosť.“

Karová: cituje primátora: „Roboty je na úrade viac ako dosť.“

Súlovcová: na záver konštatujem, že sa blíži polovica funkčného obdobia vedenia mesta a teda vhodný čas na odprezentovanie ich doterajšej práce

Karová: na záver konštatuje, že sa blíži polovica funkčného obdobia vedenia mesta a teda vhodný čas na odprezentovanie ich doterajšej práce občanom

Čo k tomu dodať? Som sklamaná.

Som sklamaná z pani Eriky Karovej. Tá sa totiž v roku 2014 uchádzala o post poslanca v banskobystrickom mestskom zastupiteľstve ako nezávislý kandidát. Zvolená nakoniec nebola.

Keďže kandidovala v mojom volebnom obvode a boli mi sympatické jej dobrovoľnícke aktivity, ktorými sa na verejnosti prezentovala, dala som jej vo voľbách svoj hlas. Urobila som dobre? Neviem, som na pochybách…. Určité veci sa podľa môjho názoru nerobia.

Na druhej strane, ale pani Karovú chápem, má peniaze, vydáva si za ne vlastné noviny, chce aby ich ľudia čítali. Ale aj ona si musí uvedomiť, že aj žurnalistika má svoje pravidlá, existuje napríklad niečo ako duševné vlastníctvo, autorské právo, ale aj riadne overenie si informácii z viacerých zdrojov. Nedávno na článok uverejnený v Priekopníku, ktorého autorom je jeho redaktor a zároveň brat pani Karovej, Miroslav Pôbiš , reagovalo aj mesto Banská Bystrica na svojej oficiálnej stránke takto: „ Vyzvali sme preto uvedené médium (Priekopník), aby prestalo šíriť podobné klamlivé články v elektronickej i tlačovej verzii, inak mesto Banská Bystrica pristúpi k adekvátnym právnym krokom.“

Pani Karová evidentne moje blogy číta a sú asi pre ňu aj inšpiráciou (ako aj ten o materských školách, na základe ktorého potom uverejnili článok v novembrovom Priekopníku na strane 3), ale už nechápem, prečo, keď má o môj článok záujem, ma priamo nekontaktuje a nesnaží sa so mnou dohodnúť na prípadnej spolupráci.

Veď predsa slovo priekopník symbolizuje niekoho, kto prináša, presadzuje niečo nové a preto aj noviny s týmto názvom by mali prinášať originálne články autorov, a nie pozmenené verzie už publikovaných článkov, navyše bez súhlasu ich autora.

Podľa mojich informácií pani Karová oslovila v mene Priekopníka už viacero prispievateľov z konkurenčných médií. Nemôžem si pomôcť, ale táto urputná snaha pani Karovej presadiť jej súkromné noviny, hovorí aj o jej stále neutíchajúcich politických ambíciách. Dôkazom je aj jej predvolebný billboard, ktorý už dva roky permanentne visí pri hlavnej ceste v mestskej časti Kráľová.

Len čas však ukáže, či jej táto snaha prinesie vytúžené politické ovocie.

Na záver by som chcela touto cestou požiadať pani Karovú, aby v budúcnosti plne rešpektovala moje autorské práva k všetkým blogom a článkom, ktoré uverejním v médiách. Tak by to v slušnej spoločnosti totiž malo byť.

Autor blogu:

Andrea Súlovcová

Narodila som sa a vyrastala v Žiline. Študovala som politológiu a medzinárodné vzťahy na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe a na Universidad Complutense v Madride. Od roku 2003 s manželom žijeme v Banskej Bystrici, kde spolu vychovávame naše štyri deti. Profesne pôsobím v mimovládnom sektore, momentálne pôsobím v projekte zameranom na sociálnu oblasť. Celý život sa zaujímam o veci verejné. Chcela by som, aby moje deti vyrastali v slušnej a dobre spravovanej spoločnosti.