Autor:

Juraj Džmura

Od novembra 2015 pôsobím vo funkcii člena predstavenstva v spoločnosti MBB a. s. a zároveň ako zástupca prednostu MsÚ. Pred nástupom do funkcie som pôsobil ako advokát a takmer tri roky ako poradca pre oblasť legislatívy v NR SR.