Milý Igor,

keďže si celý môj príspevok zo svojej transparentnej Facebookovej stránky Igor Kašper – Kraj pre všetkých okamžite vymazal, zverejňujem to v celom rozsahu prostredníctvom blogu.

Od oficiálneho začiatku tvojej predvolebnej kampane sa prezentuješ ako charakterný, čestný, a najmä rovný chlap. Ak taký aj naozaj si, rád by som ťa poprosil, aby si uverejnil celé nezostrihané a neupravené video môjho vystúpenia, ktoré bolo reakciou na Tvoje prezentované obvinenia. Rovnako by som ťa poprosil, aby si zverejnil aj celé nezostrihané vystúpenie predsedu predstavenstva spoločnosti MBB a. s., Ing. Dušana Argaláša, ktorý tiež reagoval na Tvoje obvinenia. K celému priebehu predaja budovy bývalého sídla bytového podniku sme poskytli všetkým poslancom, teda aj Tebe, písomné vyjadrenie spoločnosti MBB. Jeho plné znenie mi tu taktiež chýba.

Rovnému a čestnému kandidátovi na župana takáto maličkosť určite nebude robiť žiaden problém. Ľudia, ktorí tvoj príspevok vzhliadli, si určite budú chcieť urobiť objektívny obraz a vypočuť si aj názor druhej strany. Pokiaľ sa uchádzaš o ich priazeň vo voľbách, mal by si sa čestne nielen tváriť, ale aj tak konať. Zostrihať a upraviť jednostranným spôsobom záznam zo zastupiteľstva a prezentovať ho podľa svojich vlastných záujmov a cieľov, nie je ani čestné, ani charakterné, a ani rovné.

Čo sme vlastne zdedili?

V novembri 2015 som nastúpil do funkcie člena predstavenstva spoločnosti MBB a. s., najmä za účelom manažovania procesu zlúčenia tejto spoločnosti s Bytovým podnikom mesta. Hneď prvé dni od nástupu do tejto funkcie sme spoločne s vedením mesta zistili absolútne katastrofálnu finančnú situáciu oboch spoločností. V prípade MBB a.s., to boli začaté exekučné konania, a v prípade Bytového podniku mesta podaný návrh jedného z veriteľov na nariadenie predbežného opatrenia voči tejto spoločnosti.

Poďme do čísel, s ktorým sme začínali po našom nástupe do funkcie

Bytový podnik mesta – prevádzka krytej plavárne – neuhradené záväzky len z obchodného styku po lehote splatnosti viac ako 500.000 eur, neuhradené záväzky z prevádzky zimného štadióna len z obchodného styku po lehote splatnosti cca 200.000 eur, budova bývalej SAV – neuhradené záväzky z obchodného styku po lehote splatnosti voči staviteľovi 1, 2 milióna eur.  K tomu prebiehajúce a hroziace súdne žaloby, finančne nezvládnuteľné úvery v dvoch bankách, riziko odpájania a odpájanie z distribučných sietí, desiatky ďalších veriteľov s neuhradenými pohľadávkami po lehote splatnosti. Bytový podnik mesta, či sa to niekomu páči alebo nie, bol pred absolútnym kolapsom spĺňajúcim podmienky konkurzu.

Zabudol si?

Igor, posledných 5 rokov si bol plateným členom dozornej rady tohto zadlženého bytového podniku, o ktorom píšem. Ako si sa zaujímal o tento bytový podnik ako člen dozornej rady platený z verejných peňazí obyvateľov tohto mesta? Kde boli Tvoje vystúpenia na Facebooku a mestskom zastupiteľstve, keď firma pod Tvojou kontrolu smerovala šialeným tempom k záhube? Kde boli Tvoje povinnosti člena dozornej rady poukazujúce na finančný kolaps tejto spoločnosti? Kde boli Tvoje vyjadrenia, že k vlastnej firme by sme sa tak nesprávali? Čo si tam vlastne 5 rokov okrem poberania odmien z peňazí obyvateľov tohto mesta robil? Bol si člen dozornej rady, ktorú dnes tak aktívne zvolávaš kvôli tebou vymyslenej kauze. To si už zabudol?

V dozornej rade bytového podniku si skončil len pred rokom, to si už nespomínaš? Kde bola Tvoja dnešná aktivita, keď si sa päť rokov díval ako sa potápa firma pod Tvojou kontrolou? Aj po tebe a Tvojej odbornej činnosti plateného člena dozornej rady sme zdedili bytový podnik takmer na kolenách a dodnes ho upratujeme.  

Dnes máš odvahu hovoriť o okradnutí spoločnosti?

Ako si sa postavil ako člen dozornej rady k tomuto stavu spoločnosti? Kde si bol vtedy? Alebo si mal záujem byť neviditeľným členom dozornej rady podniku, ktorého vedenie dnes kritizuješ? Nezabudol si vo svojom predvolebnom slogane o hovorení pravdy na svoje päťročné pôsobenie v dozornej rade bytového podniku?

Za rok sa nám spoločne s vedením mesta podarilo zachrániť zlúčením obe spoločnosti. Spoločnosť MBB a.s., po zaniknutom bytovom podniku nevykazuje žiadne nové záväzky po lehote splatnosti, zo starých, doslova šialených miliónových dlhov vzniknutých pod tvojou kontrolou člena dozornej rady. Dnes je  veriteľom zaplatených minimálne 90 percent pohľadávok, spoločnosť je ozdravená, nehrozí žiaden finančný súdny spor, konkurz a ani žaloby veriteľov. To, na čo si sa päť rokov v tichosti díval ako zomiera sme my za jeden rok zachránili.

Poďme späť k budove a Tvojmu videu

Rád by som poukázal na Tvoju investigatívnu činnosť a odhalenie kúpnej ceny predmetnej budovy. Vážení, kúpna cena je verejná a celá kúpna zmluva aj s kúpnou cenou je zo zákona povinne zverejnená, rovnako ako aj všetky ostatné zmluvy, a to na internetovej stránke spoločnosti MBB. Všetky nami uzatvorené zmluvy si môže ktokoľvek a kedykoľvek preštudovať.

Igor, čo sa týka Tvojho profesionálneho určenia kúpnej ceny spôsobom, …oslovil som tri realitné kancelárie a povedali mi, že v krátkom čase by to predali za sumu o 150 000 eur vyššiu… je to skutočne vysokokvalifikované určenie kúpnej ceny hodné skvelého manažéra, budúceho župana a dokonca hodné obvinenia mojej osoby, ako aj osoby môjho kolegu. Ak by som mal reagovať na Tvojej úrovni, uvediem: …včera som oslovil tri realitné kancelárie a povedali mi, že by za to nedali viac ako 250 000 eur… . Toľko k Tvojej investigatívnej práci a určeniu kúpnej ceny.

My nemáme čo skrývať

Budova sa predávala takmer pol roka. Prebehli dve kolá verejných obchodných súťaží, ktoré boli v celom rozsahu uverejnené pol roka na internetovej stránke spoločnosti MBB a.s. a dvakrát po sebe v banskobystrickom týždenníku Pardon. Minimálna kúpna cena, rovnako takmer pol roka uverejnená na stránke spoločnosti MBB a.s., bola 315.000 eur. Pýtam sa, čo je na tomto tajné, čo sme ako predstavenstvo zatajovali? Táto cena bola a je reálne obchodovateľnou cenou nehnuteľností tohto typu v danom čase a na danom mieste. Mal som desiatky pracovných stretnutí s mnohými záujemcami, dokonca aj realitnými kanceláriami. Nikto, opakujem nikto, nebol ochotný zaplatiť za túto, pol roka, predávanú nehnuteľnosť sumu vyššiu ako 250 000 eur.  Ponuku a dopyt určuje len trh a neexistuje žiadna realitná kancelária, ktorá by bola schopná zaplatiť v čase predaja budovy Tvoju nezmyselnú cenu 475.000 eur. Pýtam sa Igor, kde boli pol roka tie Tvoje tri realitné kancelárie, ktoré by boli schopné  šmahom ruky zložiť na účet spoločnosti MBB a.s., túto cenu? Asi boli skryté rovnako ako ty, päť rokov v dozornej rade.

V Tvojom účelovo zostrihanom videu, ktorého úlohou je vyvolať  búrlivú diskusiu, by si sa mal nám, ako novému predstavenstvu, ale aj vedeniu mesta, poďakovať za záchranu tejto spoločnosti, v  ktorej si poberal päť rokov odmeny člena dozornej rady a díval sa na jej úpadok. Lenže to asi do Tvojej predvolebnej kampane nezapadá. Ľudia si však obraz urobia sami. Za charakterných ľudí hovoria ich výsledky a správanie, za tých druhých zostrihané videá na Facebooku.

 

Autor blogu:

Juraj Džmura

Od novembra 2015 pôsobím vo funkcii člena predstavenstva v spoločnosti MBB a. s. a zároveň ako zástupca prednostu MsÚ. Pred nástupom do funkcie som pôsobil ako advokát a takmer tri roky ako poradca pre oblasť legislatívy v NR SR.