Autor:

Branislav Slaný

Fončorďan, zaujímajúci sa o veci bystrické... Tréner mládeže, ktorý si myslí, že džudo je najkrajší šport... Predseda komisie pre záprahové psy UKK, milujúci severanov a diaľky... V neposlednej rade do 15.11. nezávislý kandidát na poslanca.