Že je Banská  Bystrica mesto otvorené, svedčí aj fakt, že priama účasť obyvateľov na tvorbe rozpočtu prešla v zastupiteľstve hladko. A stačilo len pár mesiacov od chvíle, kedy mesto (aj mojimi ústami, priznávam) deklarovalo už fungujúci systém financovania cez volebné obvody ako „dostatočne participatívny“, ale v radoch občianskych aktivistov, niektorých médií a jedného poslanca, sa to stretlo s nevôľou.

Práve tvrdohlavosť tohto poslanca, ktorý opätovne zbieral pingpongovú loptičku spod stola a vracal ju do hry, a nezlomnosť aktivistov, ktorí okrem iného sprostredkovali návštevu nášho mesta ľuďom so skúsenosťami s participáciou z Bratislavy a Poľska, ale v neposlednom rade aj otvorenosť poslancov banskobystrického zastupiteľstva novým myšlienkam pri tvorbe rozpočtu, umožnili pôrod nového batoľaťa v mestskom rozpočte – priamej účasti obyvateľov na jeho tvorbe – takzvanej participácii.

Takže batoľa už o sto šesť reve v kolíske, je isté že suma sumárum  20 tisíc Eur sa v rozpočte na rok 2014 ocitne, a čo ďalej? Bude treba kúpiť výbavičku. Čaká nás strastiplná cesta vysvetľovania Bystričanom, že niečo skvelé je naozaj skvelé.  Čaká nás hľadanie spôsobu, ako na to, ako krájať koláč. Takže, ak má niekto dobrý nápad, sem s ním.

Pre inšpiráciu malý príklad z Poľska, ktorý prezentovala pani Ewa Markowska-Bzducha na neformálnom stretnutí k participatívnemu rozpočtu: v meste Radom bolo podaných v rámci mestskej časti cez 200 projektov. Komisia z nich technicky vylúčila finančne nezrealizovateľné a zostala vyše stovka. Počas troch mesiacov mali obyvatelia možnosť za tieto projekty hlasovať a bolo nakoniec hlasovaním vybratých deväť. Tie si balík financií podelili. V  prípade takéhoto spôsobu výberu môže nastať situácia, že ak má najviac hlasov projekt, ktorý pohltí celú vyčlenenú sumu, bude sa realizovať len jeden. Naopak, ak sa do popredia dostane viac projektov s nižšou čiastkou, zrealizuje sa projektov viac. Mňa osobne zaujala aj administratívne zdĺhavá procedúra hlasovania počas troch mesiacov. Kto sa o to postará? Kto a kde bude prijímať hlasy obyvateľov, kto bude niesť zodpovednosť za regulárnosť hlasovania? No dá sa samozrejme hlasovať aj v jeden deň.

Ale to sú len muchy a mušky, ktoré treba vychytať a zároveň sa vysporiadať so zodpovednosťou, ktorá vždy ide ruka v ruke s tokom financií. Držím palce, aby sa dobrá myšlienka teda dotiahla do konca, a aby priama účasť Bystričanov na tvorbe rozpočtu priniesla to, čo všetci teraz od nej s entuziazmom očakávame.

Autor blogu:

Branislav Slaný

Fončorďan, zaujímajúci sa o veci bystrické... Tréner mládeže, ktorý si myslí, že džudo je najkrajší šport... Predseda komisie pre záprahové psy UKK, milujúci severanov a diaľky... V neposlednej rade do 15.11. nezávislý kandidát na poslanca.