Ešte nestihli ani poriadne vyschnúť natreté lavičky na vynovenom amfiteátri, ktoré v potu tváre boli dokončované pred očakávanou udalosťou leta –  hudobným festivalom ROCKSCAPE a organizátori festivalu už boli predvolaní na koberček na hygienu. Zatiaľ čo na prvej akcii leta, ktorá po rokoch vdýchla tomuto miestu opäť život a oživila spomienky na letné večery na dekách v dobách dávno minulých, to na pódiách rozbalili prvé kapely, hygienici celé tri dni behali s merákom v ruke od prvých domov pri amfiteátri až po Lazovnú ulicu a merali.

Merali na popud pána Danka, ktorý namietal, že má právo na svoj kľud, denný i nočný, ktorý mu garantuje zákon, a že aktivita na amfiteátri mu jeho kľud naruší a tak ešte pred festivalom podal sťažnosť… – a dočkal sa. Hladiny hluku boli prekročené, pretože nik nedokáže zabezpečiť, aby zvuk z amfiteátra zostal na zákonom stanovenej úrovni hlasitosti auta, prechádzajúceho po ulici.

Ešte že páni Dankovia nebývajú na námestí, kde počas Jarmoku, Vizitácie, Maratónu, či rôznych iných akcií si decibely robia srandu z povolených hladín zvuku, ešte že páni Dankovia nebývajú pod pamätníkom počas Osláv SNP, Rozlúčky s letom alebo na Fončorde počas Majálesu. Lebo pán Danko by chcel, aby sme všetci Bystričania zaliezli do budov alebo sa pobrali kdesi za mesto a nerobili mu pred domom hluk. Nakoniec chce len to, čo mu umožňuje v oblasti hlasitosti zákon.

Ale my Bystričania, sa chceme ďalej stretávať aj von, mať svoj Jarmok, Majáles, Rozlúčku s letom, chceme mať svoj amfiteáter. A chceme si radosť z nášho mesta a jeho života užiť na miestach, ktoré sú na to určené a prirodzené. Ako napríklad amfiteáter. Mesto sa musí zastať ľudí, ktorí toto všetko chcú a cez Všeobecno-záväzné nariadenie jasne pomenovať, čo je verejný záujem. Pretože Jarmok alebo Amfiteáter tu boli aj pred pánom Dankom a zostanú aj po ňom.

Organizátori prvej akcie na amfiteátri už budú len čakať na rozhodnutie hygienikov o výške pokuty. Počet núl na kúsku úradného papiera môže rozhodnúť o tom, že život na amfiteátri skončí skôr, ako začal.

A pán Danko bude môcť pokojne spať. A s ním celá Bystrica.

Autor blogu:

Branislav Slaný

Fončorďan, zaujímajúci sa o veci bystrické... Tréner mládeže, ktorý si myslí, že džudo je najkrajší šport... Predseda komisie pre záprahové psy UKK, milujúci severanov a diaľky... V neposlednej rade do 15.11. nezávislý kandidát na poslanca.