V rámci postupného vyhodnocovania rozličných údajov zistených v rámci Sčítania obyvateľov, domov  a bytov v roku 2021 sa tentokrát, pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, štatistici bližšie pozreli práve na dámy na Slovensku. V mnohom sú si podobné, v mnohom ale odlišné. A niektoré charakteristiky sa v jednotlivých regiónoch výrazne líšia.

Vyhýbajú sa manželstvu?

Aj takúto otázku by sme si mohli klásť pri pohľade na štatistickú charakteristiku žien v Banskobystrickom kraji. Zo všetkých žien z Banskobystrického kraja (321 448) je vydatých iba 117 535 (36,6 %). Ide o najnižší podiel zo všetkých krajov na Slovensku.

Slobodných žien je v Banskobystrickom kraji 128 503 (40,0 %), rozvedených žien je tu 33 524 (10,4 %) a vdov 41 508 (12,9 %).

Ženy v kraji sa na vyššie štúdiá dávajú o niečo menej než inde na Slovensku. Vysokoškolsky vzdelaných žien v Banskobystrickom kraji je takmer 56 000 (55 976). Z celkového počtu žien v kraji je to 17,4 %.  Zo všetkých krajov Slovenskej republiky ide o najnižší podiel.

Aj v Banskobystrickom kraji žije viac žien v poproduktívnom  veku ako v predproduktívnom. veku. Celkový počet žien patriacich do predproduktívneho veku je v Banskobystrickom kraji 45 882 (14,3 %) a do poproduktívneho veku patrí  67 965 žien (21,1 %).  Žien patriacich do produktívneho veku žije v Banskobystrickom kraji 207 601 (64,6%). V Banskobystrickom kraji majú ženy priemerný vek 43,8 rokov a naviac z nich patrí do vekovej skupiny 40 – 44 rokov (24 566 žien; 7,6 %).