Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil podrobné štatistiky sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 aj za mesto Banská Bystrica. Z podrobných štatistík vyplynulo viacero zaujímavých zistení. Hneď po Bratislave má napríklad Banská Bystrica najvyšší podiel ľudí bez náboženského vyznania.

V Banskej Bystrici sa sčítalo 76 018 obyvateľov. Žien je o takmer o 5000 viac ako mužov a na jeden kilometer štvorcový žije v meste viac ako 735 obyvateľov. Zistíme, že v Banskej Bystrici aktuálne žije podľa SODB 2021 len 757 cudzincov.

Bystrica starne výraznejšie ako iné krajské mestá

Priemerný vek obyvateľov je takmer 44 rokov, čo je najviac po Trenčíne spomedzi krajských miest. Najviac obyvateľov a obyvateliek Banskej Bystrice má stredoškolské vzdelanie – 35 154, vysoký podiel tvoria aj vysokoškoláci, ktorých je 22 077.

Po Bratislave má Banská Bystrica veľmi vysoký podiel obyvateľov, ktorí sa nehlásia k žiadnemu náboženskému vyznaniu až 32 391 obyvateľov mesta je bez náboženského vyznania.

„Špecifikom Banskej Bystrice sú aj slobodní obyvatelia, ktorí tvoria vysoký podiel. Až 32 348 obyvateľov je slobodných,“ priblížila hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 Štatistického úradu Jasmína Stauder.

Obyvatelia a obyvateľky Banskej Bystrice žijú na podlahovej ploche svojich bytov, ktorá v priemere presahuje 74,5 metra štvorcového.

Podrobné štatistiky za Banskú Bystricu sú dostupné online.