Spomedzi okresných miest na Slovensku je Banská Bystrica druhým najvzdelanejším okresným mestom. Hneď po Bratislave. Aj celý banskobystrický okres sa radí medzi najvzdelanejšie v republike.

Ako sme informovali už minulý týždeň, postupne zverejňované a spracované výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 prinášajú zaujímavé štatistiky aj pri pohľade na vzdelanostnú úroveň regiónov Slovenska. Zatiaľ čo malé obce ako Donovaly či Špania Dolina sa zaradili rovno medzi absolútne najvzdelanejšie obce Slovenska, pri väčších mestách je už členitosť vzdelanostnej úrovne obyvateľov často zložitejšia.

Aj tu sa však štatistici pozreli na podrobné porovnanie. Štúdia „Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR“, ktorú na základe údajov SODB 2021 vypracovala spoločnosť TREXIMA Bratislava, približuje vzdelanostnú úroveň krajov, okresov i konkrétnych okresných miest.

Pri pohľade na krajskú štatistiku je suverénne najvyššia vzdelanostná úroveň obyvateľov Bratislavského kraja. V roku 2021 dosiahla hodnotu 77, čo je hodnota o 7 p. b. vyššia ako hodnota celoslovenského priemeru. Banskobystrický kraj sa v hodnotení oproti sčítaniu z roka 2011 prepadol a skončil z osmičky krajov na ôsmom mieste.

„Pozitívom je určite nárast vzdelanostnej úrovne obyvateľstva každého z krajov od realizácie posledného sčítania v roku 2011,“ priblížila hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 Štatistického úradu Jasmína Stauder.

Okresmi s najvyššou vzdelanostnou úrovňou sú okresy Bratislava I až V, ktoré boli na účely tejto analýzy chápané ako 1 celok s hodnotou 80, čo znamená, že osoby dosahujú v priemere 80 % maximálnej možnej vzdelanostnej úrovne. Za bratislavskými okresmi nasledujú košické, kde dosiahla vzdelanostná úroveň hodnotu nižšiu o 5 p. b. Medzi okresy s vyššou vzdelanostnou úrovňou patria aj Senec (74), Banská Bystrica (74), Zvolen (73) a Pezinok (73). Iba štvrtina okresov má nadpriemernú vzdelanostnú úroveň

„Vo všeobecnosti však platí, že okresy, ktoré sú zároveň sídlom krajského mesta, majú vzdelanostnú úroveň nad úrovňou celoslovenského priemeru na úrovni 70 percentuálnych bodov,“ doplnila Stauder. Medzi okresy s najnižšou vzdelanostnou úrovňou patria napríklad Rimavská Sobota, Revúca a Kežmarok.

Pri pohľade priamo na okresné mestá vedie Bratislava s koeficientom vzdelanostnej úrovne na hodnote 79,21. Druhá Banská Bystrica má koeficient 76,06 a tretia Nitra 75,78. Nasledujú Košice, Žilina, Prešov, Trenčín a potom menšie mestá ako Piešťany, Pezinok a desiatku najvzdelanejších miest v republike uzatvára Zvolen (73,95).

Na opačnej strane rebríčka sa ocitol Poltár so vzdelanostným koeficientom 66,83. Podobné výsledky na chvoste rebríčka dosiahli aj okresné mestá Levoča či Detva.