Aj keď v týchto dňoch sa vodiči nestíhajú čudovať plynulosti premávky v meste, ktorú ovplyvňujú nariadené preventívne opatrenia v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou, ešte pár týždňov dozadu bola situácia iná.

Spolu s dostavbou obchodného centra Point na Námestí Vajanského a súvisiacou úpravou okolitých komunikácií v roku 2018, došlo k ešte väčšiemu skomplikovaniu dopravnej situácie v centre mesta. Najmä v špičkách sa vodiči neraz zdržia v kolónach celé minúty.

Zablokovaný Hušták potom vytvára kvôli blízkosti ďalších križovatiek reťazový efekt či už s napojením na hlavný ťah cesty I/66 alebo popri mestskom parku, neraz až po ďalšiu komplikovanú okružnú križovatku na Tajovského ulici.

Primátor Ján Nosko už v roku 2017 pre náš portál avizoval, že riešenie dopravnej situácie na Huštáku si vyžiada viaceré zásahy, napríklad aj zabranie časti mestského parku. K tomu však zatiaľ nedošlo. A nedošlo ani na finálne plánované riešenie dopravy okolo nového obchodného centra. Z pôvodne plánovaného pokračovania pešej zóny smerom k Europa SC napokon zostalo len rozpačité presmerovanie a zjednosmernenie pôvodnej komunikácie.

Problémom chýbajúci podchod

Podchod pre chodcov do Europa SC z Vajanského námestia je v Banskej Bystrici dlhoročnou témou. K jeho realizácii však doteraz nedošlo.

„Mesto dalo vypracovať technickú štúdiu riešenia dopravy v tejto lokalite. Štúdia preukázala, že súčasnej dopravnej situácii by pomohol podchod pre chodcov a cyklistov popod malú okružnú križovatku,“ priblížila hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhefková.

Pre možnosť následného a pôvodne plánovaného predĺženia pešej zóny bude nevyhnutné presmerovanie dopravy, ktorá v súčasnosti vedie po ulici J. Kráľa, na ulicu Na Troskách a jej zobojsmernenie. Mesto aj v tomto prípade už má k dispozícii štúdiu a podobne ako pri spomínanom podchode, aj tu sa už pracuje na projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie.

A do tretice, v štádiu príprav podkladov pre územné rozhodnutie je aj riešenie malej okružnej križovatky pri mestskom parku, ktorá by riešila komplikovanú križovatku pred Strieborným námestím.

Náročná investícia na pleciach mesta

Najmä vybudovanie ťažiskového podchodu do Europa SC, od ktorého sa doriešenie dopravnej situácie na Huštáku odvíja, bude predstavovať nemalú investíciu. Nutnosť podchodu sa pritom i na pôde mestského zastupiteľstva skloňovala už pred výstavbou samotného Europa SC i neskôr pri stavbe SC Point. Mestu sa však nepodarilo ani s jedným z investorov na spolufinancovaní podchodu dohodnúť, respektíve takáto požiadavka ani neprišla.

„Keďže by išlo o finančne náročný projekt, vyvstáva otázka načasovania jeho realizácie a potrebného čerpania eurofondov a ďalších mimorozpočtových zdrojov,“ hovorí dnes v tejto súvislosti hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

Navyše, ani spomenuté dopravné stavby a rozšírenie pešej zóny by nepriniesli výrazné odľahčenie dopravnej situácie v lokalite, len jej zrýchlenie. Samospráva preto vidí do budúcnosti aj ďalšie možnosti, ktoré sú zatiaľ len v štádiu úvah. Podľa samosprávy je to napríklad: „Vytvorenie nového dopravného napojenia ESC z križovatky R1 na Tajovského ulici v súbehu s R1 smerom na Belveder a ESC,“ ako dodala Marhefková.

Do súčasného stavu nateraz zasahovať nebudú

Aktuálne riešenie dopravnej situácie na Námestí Vajanského sa stretáva s kritikou napríklad pre chýbajúce semafory pri prechode pre chodcov od mosta nad potokom Bystrica v smere k obchodnému centru.

„Osadenie semaforov len pre chodcov nie je vhodné. Bolo by potrebné riešiť celú svetelne riadenú križovatku, čo predstavuje veľkú investíciu. Vzhľadom na plánované zámery mesta by išlo len o dočasný stav,“ reagovala k téme ďalšej úpravy hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.