Quantcast

Predbežne 47 686 553 eur minie podľa rozhodnutia mestských poslancov Banská Bystrica na všetky svoje výdavky v roku 2014. Oproti roku 2013 by to mal byť rozpočet nižší zhruba o milión eur.

Banská BystricaOproti vlaňajšku o polovicu menej peňazí na kultúru, propagáciu mesta či zeleň, naopak tarifne daný nárast platov pedagogických zamestnancov či mestských úradníkov. To sú základné východiská vyrovnaného mestského rozpočtu pre rok 2014, ktorý zastupiteľstvo schválilo minulý piatok.

Štandardne najvyššie náklady z neho poputujú na oblasť verejných materských a základných škôl. Druhou najdrahšou položkou mestského rozpočtu je samotné fungovanie mestského úradu, ale administratíva zahŕňa napríklad i splátky mestských úverov. Hneď za tým nasledujú úhrady za výkony vo verejnom záujme v oblasti dopravy, a teda platby dopravcom za straty vznikajúce prevádzkou MHD. Ďalej je to napríklad financovanie odpadového hospodárstva.

Piatou najvyššou položkou sú interné služby, pod čím môžeme rozumieť jednak zabezpečenie fungovania orgánov mesta, vrátane práce poslancov či občianskych rád, niektoré prevádzkové činnosti úradu, ale aj správu mestského majetku. Nasledujú výdavky na údržbu a opravu miestnych komunikácií a chodníkov.

Napriek obmedzeniam rozpočtu vedenie mesta počíta s niekoľkými väčšími investíciami.

Prehľad plánovaných výdavkov mesta Banská Bystrica v roku 2014

tabulka vydavky banska bystrica 2014

Tabuľkový prehľad prijatého rozpočtu mesta pre rok 2014 – výdavky

Vzdelávanie, školstvo              18 922 840 €
Administratíva                7 580 876 €
Doprava                4 056 895 €
Odpadové hospodárstvo                3 690 600 €
Interné služby                3 202 203 €
Miestne komunikácie                2 556 065 €
Sociálna služba                1 503 889 €
Šport                1 276 383 €
Bezpečnosť, právo, poriadok                1 061 595 €
Prostredie pre život                    957 390 €
Verejné osvetlenie                    863 800 €
Služby občanom                    815 857 €
Plánovanie, manažment, kontrola                    504 799 €
Kultúra                    277 268 €
Bývanie                    267 069 €
Propagácia a marketing                    149 024 €
Plánované výdavky pre rok 2014 spolu:              47 686 553 €

Čo tvorí príjmy mestského rozpočtu?

mestský-úrad1Mesto počíta, že z podielových daní prijme od štátu v roku 2014 viac než 19 miliónov eur. Podielové dane, alebo inak povedané podiel samospráv na dani z príjmov svojich obyvateľov, tvoria spravidla najvyšší príjem mesta. S jeho výškou ale mestá a obce nie sú dlhodobo spokojné. Súčasná vláda avizovala cieľ postupne priblížiť podiel obcí k niekdajším vyše 70% z vybraných daní. Pre rok 2014 je to 67%.

Samotné mestské dane z nehnuteľností a ďalšie miestne dane by mali do pokladnice priniesť spolu 10,6 milióna eur. Ďalších 9,6 milióna zaplatí štát mestu na platy učiteľov a ďalšie výkony verejnej správy. Rozpočet je celkovo, aj s ďalšími príjmami, zložený ako vyrovnaný, k čomu samosprávu zaväzuje zákon.