Quantcast

Už 26. rokovanie banskobystrických mestských poslancov v aktuálnom volebnom období pokračovalo v piatok vo veľkej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici svojim druhým dňom. Témou bol rozpočet mesta pre rok 2014.

mestske zastupitelstvoUž v utorok poslanci prerokovali väčšinu bodov 26. zasadnutia a na piatok si v programe ponechali už len body priamo súvisiace s novým rozpočtom samosprávy. Jeho návrh je značne reštriktívny a zo zákonov vyplývajúce zvyšovanie platov vo verejnej správe či školstve, ale tiež očakávaný nepriaznivý vývoj príjmov z podielových daní zapríčinili škrty vo viacerých oblastiach. Podrobnosti sme vám priblížili v  staršom článku.

Napriek dlhšiemu času prípravy rozpočtu i jeho obmedzeniam je pravdepodobné, že jeho schvaľovanie budú ešte sprevádzať zmeny, ktorých je často viac než desiatka. Prijímanie rozpočtu sa spravidla nesie v duchu populistických presunov prostriedkov na konkrétne účely. Aj s ohľadom na fakt, že vo volebnom roku ide o poslednú možnosť poslancov nájsť prostriedky na splnenie svojich sľubov, je zrejme zvolanie rokovania o rozpočte na samostatný deň adekvátne. Samotný priestor na zmeny návrhu rozpočtu je ale oproti predošlým rokom zjavne menší.

Video prenos ste mohli sledovať naživo na stránkach lokálnej televízie ESO.

——————————————————————————————————————————
Pre aktualizáciu je potrebné znovuobnovenie stránky. Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

10.28 – Zmenu spomenutého VZN poslanecká väčšina schválila. Program rokovania 26. zasadnutia MsZ sa týmto vyčerpal. Ďakujeme za pozornosť.

10.24 – Rokovanie pokračuje bodom, ktorý mení VZN o sociálnych službách tak, aby úrad mohol operatívne konať pri mimoriadnych situáciách a sociálnych udalostiach. Motívom tejto zmeny bolo práve nedávne narodenie trojičiek v Banskej Bystrici.

10.21 – Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh rozpočtu mesta pre rok 2014, zrejme s ohľadom na jeho obsah, tento rok bez potlesku. Zdržali sa poslanci Milan Lichý, Ján Chladný a poslanec Martin Turčan nehlasoval, zvyšok prítomných poslancov boli za prijatie rozpočtu.

10.19 – Nižšie spomenuté pozmeňovacie návrhy rozpočtu, ktoré predkladal poslanec Kašper boli schválené. Rovnako úprava na základe návrhu viceprimátorky Kataríny Čižmárovej.

10.16 – Rozprava k návrhu rozpočtu bola ukončená. Začína sa hlasovania.

10.15 – Rokovanie poslancov pokračuje. Igor Kašper sťahuje návrh na hromadné vzdanie sa odmien v prospech rodín vychovávajúcich trojičky v meste.

10.11 – Opačným smerom z návrhu rozpočtu mizne položka, ktorá pre kultúrno-spoločenské podujatia na radnici počítala so sumou 86 000 eur, tieto poslanci s ohľadom na spomenuté návrhy škrtli úplne. Škrtli tiež spomenutých 20-tisíc eur na štúdiu a analýzu rekonštrukcie plážového kúpaliska a na administratívu mesta má ísť o 91-tisíc eur menej.

10.09 – Priblížme si hlavné zmeny rozpočtu, ktoré predložil poslanec Kašper. Príspevok pre Divadlo z pasáže narastie z pôvodne rozpočtovaných 40-tisíc na 68-tisíc eur. Na stavebnú údržbu miestnych komunikácií pribudne 63-tisíc eur, čím táto položka narastie na 210-tisíc. Na údržbu kultúrnych pamiatok pôvodne rozpočet nepočítal so žiadnymi prostriedkami, napokon pre ne poslanci určili 6-tisíc eur. Pridávajú sa tiež potrebné prostriedky na prenájom priestorov budovy radnice na celkovo 219-tisíc eur.

09.59 – Vyhlásená prestávka.

09.57 – Podľa Vladimíra Pirošíka (BBA) dokonca môže byť v prípade odsúhlasenia hromadného vzdania sa odmeny ohrozené prijatie celého rozpočtu, ktorého je tento návrh súčasťou. Keďže takýto návrh je podľa neho nezákonný, primátor by nemohol podpísať celý rozpočet.

09.56 – Poslanec Tomáš Novanský (Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS) dáva za pravdu Jánovi Chladnému, že nárok na poslaneckú odmenu nemožno uznesením len tak vziať.

09.54 – “Zrušením položky pre plážové kúpalisko dávame najavo, že nám na ňom nezáleží,” hovorí prednosta Miroslav Rybár.

09.52 – Poslanec Ján Chladný (nezaradený) hovorí, že každý poslanec má svoje priority a prispieva na iné charitatívne účely a nesúhlasí s tým, aby sa poslanci odmeny za toto rokovanie vzdali v prospech rodičov trojičiek.

09.49 – Milan Lichý poukazuje na pôvodne plánované vyčlenenie sumy 20-tisíc eur na analýzy a štúdie plážového kúpaliska. Hromadný pozmeňujúci návrh tento bod opätovne ruší. Vlani chcelo vedenie mesta pôvodne 30-tisíc eur na “projekt more”.

09.48 – “Najhoršie dopadla kultúra, propagácia mesta a zeleň,” hodnotí rozpočet poslanec Milan Lichý (BBA).

09.43 – Pri téme školstva zostáva aj Ján Chladný (nezaradený), ktorému sa nepozdávajú metodiky prerozdelenia financií napríklad pri školskom stravovaní.

09.42 – Viceprimátorka Čižmárová dopĺňa zmenu rozpočtu pri ZŠ SSV, ktorý by sa mal upraviť smerom nahor. Zmeniť sa má len pomer príspevkov.

09.37 – Poslanec Igor Kašper (nezávislý) na základe dohody klubov postupne predkladá viaceré pozmeňujúce body. Predstavíme ich postupne. V prípade prebytku hospodárenia má mesto napríklad podporiť dobudovanie ihriska pod Pamätníkom SNP. Poslanci sa tiež majú podľa návrhu vzdať odmeny za aktuálne rokovanie v prospech dvoch rodín, ktoré v Banskej Bystrici vychovávajú trojičky.

09.37 – Rozpočet mesta pre rok 2014 je v celkovom objeme 47 686 553 eur. Tomáš Novanský, predseda finančnej komisie dopĺňa, že komisia návrh odporučila prijať.

09.34  – Začína sa priame rokovanie o rozpočte. “Rozpočet nie je taký, aký by sme si predstavovali. Zákon predkladá predložiť vyrovnaný rozpočet. Na základe mnohých rokovaní sme sa snažili zostaviť rozpočet tak, aby sme sa vyhli ďalšiemu zadlžovaniu mesta a jeho obyvateľov,” uvádza materiál primátor Peter Gogola.

09.31 – Poslanci MsZ schválili zmenu vzťahov v systéme parkovania a mesto bude prenajímať spoločnosti EEI. Zdržali sa len poslanci Milan Lichý a Ján Chladný

09.30 – Mesto, na rozdiel od pôvodných podmienok, vyrokovalo zmenu v tom, že spoločnosť EEI investuje do vybudovania líniových státí na jednotlivých sídliskách 2,5 milióna eur. Podľa súčasnej zmluvy s MBB mala táto spoločnosť vybudovať parkovací dom.

09.28 – Milan Lichý (BBA) pripomína, že aktuálne prebieha petícia obyvateľov ohľadom systému parkovania.

09.27  – Rozpočet ovplyvní aj zmena systému parkovania v meste, ktorú napadol prokurátor. Podľa predpokladu má teraz samospráva záujem parkovanie v meste prenajať priamo spoločnosti EEI. V súčasnosti parkovacie plochy mesto prenajíma mestskej firme MBB, ktorá ich ďalej prenajíma spoločnosti EEI, ktorá prevádzkuje parkovanie.  “Mesto má záujem uzavrieť zmluvu o realizácii parkovného priamo so spoločnosťou EEI formou nájmu osobitným zreteľom. Táto spoločnosť od doby uzavretia zmluvy investovala nemalé prostriedky do parkovania v meste a pokiaľ by došlo k rozviazaniu zmluvy by mestu vznikli veľké záväzky,” vysvetlil prednosta MsÚ Miroslav Rybár.

09.25 – Začína sa zasadnutie. Najskôr úrad predstavuje nutné opatrenia pre prijatie rozpočtu.

09.20 – Na úvod zasadnutia si poslanci na návrh poslanca Milana Smäda pripomínajú minútou ticha pamätku v stredu zosnulého bývalého futbalistu a športového funkcionára Dukly Banská Bystrica a ŠKP Banská Bystrica Rudolfa Mažguta.

09.17 – Primátor Peter Gogola otvára pokračovanie 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva.

09.08 – Sála sa stále len pozvoľna zapĺňa, viacerí  poslanci nezabudli na sviatok Valentína a ráno tak začína s úsmevom. Uvidíme, ako to bude vyzerať počas rokovania o rozpočte.

09.00 – Aj v závere týždňa prajeme veľkej siene banskobystrického mestského úradu všetkým čitateľom portálu BBonline.sk dobré ráno.

… Priebeh utorňajšej časti 26. zasadnutia MsZ môžete nájdete na tejto stránke…