Členovia strany SaS chcú, aby poplatky za parkovanie v meste vyberalo mesto. Samospráva tvrdí, že zmluva s EEI je výhodná. Aj o tom bude utorňajšie rokovanie mestského zastupiteľstva.

Parkovisko-pod-baštou-3Na utorňajšom mestskom zastupiteľstve sa bude opäť preberať téma plateného parkovania v centre mesta. Mesto na základe upozornenia prokurátora prijme Všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní, ktoré určuje ceny parkovného v súčasných platných tarifách.

Mesto v materiáli k VZN obhajuje výber parkovného cez súkromnú spoločnosť. Príjmy oproti minulosti mali narásť dvojnásobne. Keď sa k tomu pripočíta plánovaná investícia, dokonca trojnásobne. Členovia banskobystrickej SaS spochybnili spôsob akým mesto vyberá parkovné v meste. Odvolávajú sa aj na protest prokurátora, podľa právnikov mestského úradu je však neopodstatnený a navrhujú mestskému zastupiteľstvu nevyhovieť protestu. Podľa Radovana Slobodu zo strany SaS by samospráva nemala mať žiadneho prostredníka a navrhuje, aby výber poplatkov prešiel priamo pod mesto.

Jedným z bodov nakladania s majetkom mesta bude nájomná zmluva so spoločnosťou EuroAWK, ktorá prevádzkuje reklamu na autobusových zastávkach. Samospráva chce tieto plochy prenajať na obdobie desiatich rokov za 16 735 eur ročne. Súkromník by mal realizovať investíciu vo výške 110-tisíc eur a vybudovať nové autobusové zastávky. Schválenie prenájmu podlieha trojpätinovej väčšine poslancov.

Zastupiteľstvo by malo schváliť aj nové hmotné a nehmotné pamätihodnosti mesta. Okrem iných pribudnú osobnosti Jána Levoslava Bellu a Tibora Andrašovana, ale aj erb Banskej Bystrice, či príslovie „Za živa v Bystrici, po smrti v nebi.“

Na programe nie je návrh rozpočtu na budúci rok. Primátor cez hovorkyňu ohlásil, že rozpočet bude jedným z bodov rokovania a vyjadrí sa k nemu po skončení mestského zastupiteľstva. Poslanci však otvorene hovoria o rozpočtovom provizóriu v úvode nového roka.

Program 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva má dovedna 29 bodov. Začiatok je o 9:00 vo Veľkej sieni Mestského úradu. Priamy prenos z rokovania prinesie BBonline.sk písmom a regionálna TV ESO obrazom.