Utorkové 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici postavilo pred volených zástupcov obyvateľov mesta dosiaľ najťažšie témy v aktuálnom volebnom období. Priebeh zasadnutia sme sledovali naživo.

mestske zastupitelstvoHorúco bolo v pléne už od rána, nakoľko medzi prvými sa dostalo na rad schvaľovanie rozpočtu mesta pre rok 2015 a kontroverzného územného plánu mesta, ktorý sa napriek minuloročným ťahaniciam vrátil pred nové zloženie zastupiteľstva opäť v nezmenenej podobe. Keďže pre schválenie tohto základného dokumentu mesta bola potrebná trojpätinová väčšina poslancov, po prvýkrát od zvolenia nového zloženia zastupiteľstva sa reálne ukázalo rozloženie síl v mestskom parlamente. Väčšinová koalícia SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS totiž na schválenie tohto bodu nestačila, a napokon sa k nim pridali niektorí poslanci združení v Klube nezávislých poslancov. Tí v minulosti i teraz návrh územného plánu kritizovali, no deklarovali vieru v argumenty vedenia mesta pre následné zmeny územného plánu. Na programe bolo aj schválenie úveru potrebného na začatie rekonštrukcie Robotníckeho domu, vytvorenie prvých krokov k zmene mestských častí mesta či schválenie návrhov na udelenie mestských ocenení.

Video prenos ste mohli sledovať prostredníctvom lokálnej internetovej Televízie ESO tu…


Pre aktualizáciu je potrebné znovuobnovenie stránky. Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

19.39 – Za pozornosť ďakujeme aj my zo stránok portálu BBonline.sk.

19.38 – Po vyše desať a pol hodine, vrátane prestávok, končí tretie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Primátor ďakuje poslancom za vytrvalosť a praje pekný večer.

19.25 – Mesto Banská Bystrica sa bude uchádzať o titul Európskeho mesta športu v roku 2017. Poslanci majú kandidatúru schváliť po skončení diskusie, zatiaľ sa tým zaoberala komisia pre školstvo a šport.

19.17 – Na základe návrhu Martina Klusa Mestský úrad zisťoval, o koľko by stúpli náklady mesta v prípade, že by zasadnutia prebiehali v popoludňajších hodinách. Úrad pre výpočet modeloval zasadnutie v čase od 16-tej do 24-tej hodiny, pričom by zhruba dvadsiatke zamestnancov museli byť preplatené nadčasy. „Predpokladané zvýšené náklady spolu by plus mínus predstavovali okolo 2168 eur,“ uviedol Martin Adamec, prednosta MsÚ.

19.11 – Zasadnutie je v závere, začína diskusia. Primátor na úvod navrhuje zmenu uznesenia o Mestskej rade, nakoľko sa zvýšil počet jej členov o druhého viceprimátora.

18.55 – Nasledujú aktuálne interpelácie poslancov.

18.50 – Úradníci MsÚ vypracovali odpovede na otázky poslancov z minulého zasadnutia, takzvané interpelácie. Otázky a odpovede na ne nájdete tu…

18.46 – Témou sú aktuálne výsledky správ hlavného kontrolóra mesta.

18.40 – Tretie zasadnutie po takmer desiatich hodinách prichádza pomaly k záveru. Súčasťou poslancom predložených materiálov je i tentokrát prehľad činnosti primátora od posledného zasadnutia, ktoré si môžete pozrieť tu… Rovnako tak predkladá správu o svojej činnosti za posledné obdobie prvý viceprimátor mesta…

18.38 – Mení sa organizačný poriadok Mestskej polície, avšak len v rámci vnútorných kompetencií. „Počet príslušníkov sa nemení, zostáva na stave 66,“ vysvetľuje Miroslav Bálint, náčelník MsP.

18.33 – Pavol Bielik (Klub nezávislých poslancov) otvára aj  tému možného zníženia počtu poslancov mesta.

18.30 – Diskusia poslancov je najmä okolo náhlej a vynútenej zmeny volebných obvodov pred vlaňajšími komunálnymi voľbami. Zhodujú sa, že aktuálny stav, kedy je oficiálne Fončorda spojená s Radvaňou nie je ideálna.

18.25 – Daniel Karas (SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS) dáva návrh, zaradený v riadnom programe, na zriadenie dočasnej komisie na zmenu územného členenia mesta. Hovorí sa najmä o vyčlenení Fončordy ako samostatnej mestskej časti.

18.20 – Poslanci teraz schvaľujú návrhy na udelenie čestného občianstva a ceny mesta. Češtné občianstvo by mal získať Dušan Klimo, nemeckého podnikateľa pochádzajúceho z Banskej Bystrice, predsedu Únie Slovákov žijúcich v zahraničí a podieľajúceho sa na propagácie histórie a zvyklostí Banskej Bystrice a in memoriam tiež bývalý richtár Michal Rárus. Ceny mesta schválili poslanci pre architekta Ladislava Kmeťa, hudobníka a hrdinu SNP Vladimír Strmeň a kolektív – Filmový klub Banská Bystrica pri príležitosti 50. výročia vzniku.

18.18 – Nasledujú body o zosúladení zriaďovacích listín materských škôl a školských jedální, kde v nich bolo uvedené že ide o rozpočtové organizácie, pričom oficiálne sú preddavkovými.

18.10 – Po pripomienkach Milana Lichého dochádza k schvaľovaniu materiálu o dotáciách škôl a školských zariadení.

17.57 – Pokračuje sa rokovaním o výške školských príspevkov a dotácií. Vedúci školského úradu Tibor Maťaš prezentuje, že dotácie pre neštátne školy boli tento rok takmer vyrovnané štátnym zariadeniam.

17.50 – V kompetencii poslancov je i rozhodnúť o úplnom zákaze hazardných hier v meste. V prípade zákazu prevádzkovania hazardných hier na území mesta by však samospráva prišla o asi 442-tisíc eur ročne.

17.48 – Zastupiteľstvo má teraz schváliť, respektíve aktualizovať VZN o určení času predaja v obchode a prevádzkach služieb. Diskusia sa týka najmä herní, ktorým upravili poslanci čas prevádzky od 10-tej do 24-tej hodiny.

17.39 – Poslanci schválili prijatie úveru vo výške viac ne 970-tisíc eur za účelom začatia rekonštrukcie Robotníckeho domu, na ktorom sa majú celkovo preinvestovať zhruba dva milióny eur a 95% z tejto sumy bude refinancovaných zo zdrojov Európskej únie, na základe už minulý rok schváleného projektu.

17.32 – Všetkých 23 v tejto chvíli prítomných poslancov v sále schválilo vyňatie budovy bývalého PKO zo zoznamu majetku vhodného na odpredaj.

17.20 – Za vyňatie budovy na Lazovnej ulici sú poslanci naprieč politickým spektrom. „Je to jedna z posledných historických budov, ktoré sú v majetku mesta,“ uviedla Ľubica Laššáková (SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS).

17.12 – Pikula navrhol vyňatie spomenutých pozemkov a tiež vyňatie záujmu na predaj budovy bývalého PKO na Lazovnej ulici.

17.09 – Jozef Pikula (Klub nezávislých poslancov) hovorí, že je za odpredaj nepotrebného majetku, ale nie za predaj strategického majetku mesta. Nesúhlasí napríklad s odpredajom bývalých armádnych pozemkov na Pršianskej terase.

17.07 – Pokračuje sa návrhom na schválenie zoznamu neupotrebiteľného majetku mesta určeného na odpredaj.

17.06 – Návrh primátora ale neprešiel a rokovanie pokračuje dnes ďalej.

17.05 – Primátor Ján Nosko navrhol prerušiť rokovanie zastupiteľstva a navrhol pokračovanie rokovania už na zajtrajšok o 13-tej hodine.

17.03 – Štrnástka poslancov potvrdila vymenovanie druhého viceprimátora Martina Turčana.

17.02 – O vymenovaní viceprimátora Turčana sa bude hlasovať verejne.

16.56 – Milan Lichý (BBA) navrhuje tajnú voľbu viceprimátora a Vladimír Pirošík žiada, aby Martin Turčan predstavil svoj program. Viceprimátor Gajdošík naopak navrhuje verejnú voľbu.

16.53 – Po diskusii o potrebe druhého viceprimátora a opätovnej pripomienke zákonnosti jeho vymenovania navrhol poslanec Klus, aby zastupiteľstvo hlasovalo o druhom viceprimátorovi už na tomto zasadnutí.

16.50 – Vladimír Pirošík (BBA) hovorí, že ak primátora nepresvedčí o nezákonnosti takéhoto uznesenia, podá podnet na prešetrenie vymenovania druhého viceprimátora, respektíve schválenia jeho platu zastupiteľstvom na prokuratúru.

16.42 – Martin Klus (nezávislý) sa primátora pýta, čo sa zmenilo od januárového zasadnutia zastupiteľstva, kedy primátor hovoril, že zatiaľ druhého viceprimátora nezvažuje. Primátor reaguje, že svoje rozhodnutie považuje za správne a zákon podľa neho nehovorí o druhom viceprimátorovi.

16.40 – Pirošík navrhuje, aby zastupiteľstvo schválilo druhého viceprimátora na svojom najbližšom zasadnutí.

16.37 – „Tento návrh je protizákonný. Zákon hovorí, že viceprimátora môže menovať primátor do 60 dní odo dňa zloženia sľubu, ak toto právo nevyužije, prechádza právomoc na zastupiteľstvo,“ hovorí Vladimír Pirošík (BBA). Primátor sa podľa neho rozhodol nominovať druhého viceprimátora až 27. februára, pätnásť dní po zákonnej lehote. „Chudák Martin Turčan je v tom nevinne, ale taká je právna pravda,“ dodal.

16.35 – Téma prechádza na schvaľovania platu druhého viceprimátora, ktorého vymenoval primátor na začiatku marca.

16.29 – S malými zmenami sa postupne schvaľujú neposlanci do jednotlivých komisií.

16.22 – Prestávka ukončená. Pokračuje schvaľovanie bodu o komisiách. Najskôr sa schvaľuje predmet ich činnosti.

16.07 – Nateraz chaotická situácia bola prerušená prestávkou na poradu zástupcov jednotlivých poslaneckých klubov.

16.05 – Predseda poslaneckého klubu Banskobystrická alternatíva kritizuje, že na grémiu predsedov poslaneckých klubov s primátorom sa preberali iné varianty, ako sú teraz na stole. Navrhol prestávku na rokovanie predsedov klubov.

16.04 – Vo viacerých komisiách sú však nezhody medzi poslancami o počte členov komisií i niektorých menách. Poslanci navrhujú aj to, že nie všetci odborníci, ktorých teraz navrhujú do komisií, by mali byť ich členmi, stačilo by, aby boli prizývaní na potrebné rokovania.

15.49 – Nasleduje návrh na doplnenie odborných komisií MsZ o neposlancov. Kompletný menoslov nájdete tu…

15.19 – Bod o predaji pozemkov nad Tatranskou ulicou na základe diskusie poslancov primátor stiahol z dnešného rokovania.

15.03 – Diskusia zastala na odpredaji pozemkov nad Tatranskou ulicou. Pozemky sú určené pre občiansku vybavenosť, a teda potenciálne i pre výstavbu. Vzniknúť by tu ale mala oddychová mestská zóna, pod pozemkami sú ale siete, ktoré zabraňujú výstavbe. Dosiaľ boli a sú využívané na poľnohospodárske účely. Podľa Pavla Katreniaka sú pozemky ponúkané na predaj za príliš nízku cenu. Pozemky však oceňoval znalec mesta.

14.54 – Zaujímavejší je azda bod, v ktorom sa ruší dohoda o majetkovom vysporiadaní pozemkov pod domom kultúry s jeho vlastníkom – spoločnosťou VAV invest. Mesto malo zámenou pozemkov získať zhruba 25-tisíc eur, vlastník však od dohodnutých a zastupiteľstvom schválených podmienok výmeny odstúpil.

14.43 – Aj dnes sa v súvislosti s týmto bodom hlasuje najmä o menších nájmoch či zriadeniach vecných bremien na niektoré pozemky.

14.37 – Zasadnutie poslancov po prestávke pokračuje bodom o nakladaní s majetkom mesta, a teda ide o odpredaje a prenájmy mestského majetku a pozemkov.

14.00 – Vyhlásená bola obedňajšia prestávka, trvať by mala do 14.30 h.

13.57 – Na základe poslaneckého návrhu dôjde aj k ďalšej zmene v Bytovom podniku mesta, kde v dozornej rade vystrieda Milana Smäda poslanec rovnakého klubu Martin Klus.

13.49 – „Pán primátor uvádzate, že bol materiál prerokovaný s poslaneckými klubmi, s klubom BBA v tejto podobe nebol schválený. Netuším, akým kľúčom došlo k donominovaniu kolegov poslancov do dozorných rád,“ uviedol Vladimír Pirošík, predseda Banskobystrickej alternatívy. Z klubu BBA nebol do dozorných rád nominovaný nik z tohto klubu, materiál dostali poslanci len pred hlasovaním.

13.46 – Nasleduje schválenie zástupcov mesta do obchodných spoločností s účasťou mesta. Primátor navrhuje odvolanie viacerých bývalých poslancov i súčasných z dozorných rád. Po novom sa má v niektorých spoločnostiach znížiť počet členov dozorných rád. Do dozornej rady spoločnosti MBB majú po novom zasadnúť  poslanci Vladimír Sklenka, Matúš Molitoris a Ladislav Topoľský. Do rovnakého orgánu Dopravného podniku primátor nominuje viceprimátora Jakuba Gajdošíka, do teplárenskej spoločnosti STEFE, kde má mesto menšinu,  prednostu Martina Adamca, pričom došlo k odvolaniu nezávislého zástupcu mesta v tejto spoločnosti. Do dozornej rady tejto spoločnosti nominuje primátor poslancov Karola Konárika a Jozefa Pikulu, do dozornej rady Bytového podniku mesta Martina Turčana a do Mestských lesov Ľubomíra Motyčku.

13.40 – Poslanci sa zaoberajú plnením nájomnej zmluvy o prenájme amfiteátra. Súčasný nájomca splnila priebežné podmienky plnenia zmluvy ohľadom preinvestovania minimálne 66-tisíc eur už počas prvého roka nájmu.

13.39 – Rozpočet mesta pre rok 2015 bol schválený.

13.37 – Nižšie spomenuté pozmeňujúce návrhy viceprimátora Jakuba Gajdošíka boli schválené. Prechádza sa na schválenie samotného rozpočtu ako celku.

13.35 – Návrh Mateja Bučka, aby bol príspevok pre regionálnu televíziu prerozdelený na iné účely neprešiel. Navrhoval vyčleniť 25-tisíc eur na činnosť výborov mestských častí, 30 tisíc eur na zvýšenie participatívneho rozpočtu a 5-tisíc eur na podporu sociálnych služieb grantovým systémom.

13.33 – Na základe návrhu poslanca Martina Klusa bola schválená administratívna úprava vykazovania vyčlenených financií pre školy, či preverenie efektívnosti vynakladania financií na členstvo mesta v rozličných organizáciách.

13.31 – Neposlanci v odborných komisiách MsZ už nebudú odmeňovaní, návrh Igora Kašpera prešiel.

13.30 – Návrh Pavla Katreniaka na vyčlenenie piatich tisíc eur na podporu životného prostredia grantovým systémom nebol, s ohľadom na predošlé ubezpečenie viceprimátora o následnom vyčlenení prostriedkov, schválený.

13.27 – Rozprava je ukončená, začína sa hlasovanie o návrhoch na uznesenie v súvislosti s rozpočtom pre rok 2015. Z diskusie vyplynulo celkom sedem návrhov.

13.18 – Viceprimátor Jakub Gajdošík (SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS) schvaľuje navýšenie príspevku pre Divadlo z pasáže a takisto navýšenie prostriedkov vyčlenených na pamätihodnosti mesta.

13.13 – „Myslím si, že krajské mesto by malo mať svoju regionálnu televíziu. Či je desať percent málo, je na zváženie. Otázkou je kto ju sleduje a či títo ľudia sú schopní sledovať informácie cez facebook. Považujem to za dobré riešenie a obhajujem ho,“ reaguje primátor Ján Nosko.

13.09 – Poslanec Matej Bučko (BBA) hovorí o financovaní regionálnej televízie, ktoré plánuje mesto obnoviť a oproti pôvodnému príspevku i navýšiť až na 60-tisíc eur ročne. „Je to súkromné médium, ktoré si myslím, že nie je potrebné dotovať. Informovanosť občanov o činnosti samosprávy je dostatočná, pôsobí tu trinásť médií, ktoré fungujú bez dotácie a dopĺňajú ich celoštátne médiá. Efektivita týchto peňazí z pohľadu toho, či niekto túto televíziu sleduje, je otázna. Nemáme žiadne konkrétne čísla sledovanosti,“ hovorí. Navrhuje tieto financie vyčleniť napríklad pre občianske rady v jednotlivých mestských častiach či navýšenie participatívneho rozpočtu a podporu sociálneho systému grantovým systémom.

13.03 – Martin Klus (nezávislý) podal niekoľko návrhov, napríklad v súvislosti s navýšením rozpočtu na reprezentáciu mesta v súvislosti s partnerskými mestami.

13.00  – „Podporíme rozpočet a nebudeme z neho robiť trhací kalendár,“ hovorí Milan Smädo z klubu nezávislých poslancov. Očakáva však, že najneskôr uprostred roka vznikne aj priestor pre poslanecké priority.

12.58 – Jakub Gajdošík reaguje na návrh Pavla Katreniaka ohľadom vyčlenenia prostriedkov na projektovú prípravu rekonštrukcie fontány v Národnej ulici, na ktorú podľa neho postačia menšie prostriedky a nie je ich potrebné vyčleňovať zvlášť.

12.56 – Igor Kašper (SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS) navrhuje zrušenie odmien pre členov – neposlancov v komisiách Mestského zastupiteľstva.

12.53 – Začínajú návrhy na zmeny rozpočtu. Pavol Katreniak (BBA) navrhuje vyčleniť čiastku 5-tisíc eur z financií určených na výkon funkcie primátora na projektové plánovanie rekonštrukcie fontány v Národnej alebo Hornej ulici. Navrhuje aj, aby sa presunuli peniaze v rovnakej výške zo správy a evidencie majetku na podporu životného prostredia grantovým systémom.

12.48 – Celkovo má mesto tento rok hospodáriť so sumou okolo 50,2 milióna eur, pričom jeho hospodárenie má byť mierne prebytkové.

12.46 – Primátor vysvetľuje, že sa spolu so svojim tímom snažili nájsť v rozpočte priestor pre napĺňanie volebného programu. Veľká časť výdavkov mesta je ale viazaných na priame povinnosti samosprávy.

12.44 – Nový rozpočet sa oproti tým z minulých rokov líši najmä sumou vyčlenenou na prípravu projektov v súvislosti s novým programovacím obdobím eurofondov, v sume pol milióna eur.

12.43 – Prechádza sa na samotný návrh rozpočtu na rok 2015. Keďže predošlé zastupiteľstvo rozpočet neschvaľovalo, mesto vstúpilo na začiatku roka do rozpočtového provizória. To má ukončiť prijatie nového rozpočtu.

12.35 – Na úvod príjemná informácia pre poslancov v tom, že príjmy rozpočtu pre rok 2015 doplnia prebytkové peniaze z fondov minulých rokov. Menej príjemná je, že peniaze, ktoré boli prebytočné, majú ihneď využitie napríklad na splátku mosta do priemyselného parku.

12.33 – Slovo pre verejnosť končí. Na rad sa dostane druhý najdôležitejší bod dnešného programu, a tým je prerozdeľovanie peňazí.

12.28 – Ľubomír Keleman, riaditeľ ÚHA mesta reaguje, že takáto plánovaná výstavba bola vlani zamietnutá. Téme sme sa venovali v tomto príspevku.

12.21 – Zástupkyňa obyvateľov THK Dana Medvecká hovorí o výstavbe garáží medzi Šalgotarjánskou ulicou a ulicou THK. „Tie garáže tam nechceme,“ hovorí Medvecká.

12.11 – Ladislav Ploth, ktorý sa napríklad vlani angažoval pri kauze výstavby parkovacích plôch na Šalgotarjánskej ulici, vystupuje k situácii mesta Banská Bystrica a jej problémom. Vo svojom vystúpení chváli doterajšiu prácu primátora.

11.58 – Prednosta MsÚ Martin Adamec približuje poslancom a občanovi aktuálnu situáciu ohľadom prístupu k záhradkárskej oblasti na Fončorde.

11.51 – Pokračuje sa v rokovaní, a to slovom pre verejnosť. Milan Darmo hovorí o problematike prístupu do záhradkárskej oblasti nad Moskovskou ulicou.

11.26 – Primátor poslancom poďakoval za schválenie nového územného plánu a vyhlásil prestávku na 15-minút.

11.24 – Nový územný plán mesta Banská Bystrica bol schválený, a to bez pozmeňujúcich návrhov, ktoré by menili jeho predložené znenie.

11.21 – Prešiel ale avizovaný návrh viceprimátora Jakuba Gajdošíka ohľadom zaviazania ÚHA mesta k vypracovaniu zmien a doplnkov za účelom vylúčenia MVE Iliaš z územného plánu.

11.20 – Schválené nebolo ani uznesenie za vyňatie malých vodných elektrární, ktoré podával poslanec Milan Lichý. Za vyňatie bolo 14 poslancov, šestnástka z nich sa zdržala. Neprešiel ani návrh na vyňatie polyfunkčnej funkcie novo plánovanej výstavby na THK od Lucie Skokanovej.

11.15 – Prvý návrh na Ľudmily Priehodovej (BBA) na vyňatie výstavby v Radvani schválené nebolo, rovnako ani návrhy na vyňatie možnosti výstavby pri Múzeu SNP a na vrchu Urpín. Väčšina poslancov sa zdržiava hlasovania.

11.13 – Pred predsedom návrhovej komisie Pavlom Bielikom je nezávideniahodná úloha predniesť opätovne všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré boli pomerne rozsiahle.

11.11 – Začína hlasovanie o novom územnom pláne mesta.

11.07 – V rámci diskusie dali poslanci priestor advokátke VIA IURIS Eve Kovačechovej. Tá hovorí, že riaditeľ ÚHA mesta Ľubomír Keleman sa mýli, keď tvrdí, že územný plán prijatý s pripomienkami by nebolo schválené zákonne. Podľa nej je schvaľovanie územného plánu originálnou kompetenciou samosprávy a zákon nezakazuje, že by poslanci nemohli vylúčiť niektoré zo stavieb z návrhu.

11.03 – „Nadviažem na kolegu Bielika. Kto stráži územný plán, keď niet väčších bojovníkov proti malým vodným elektrárňam ako 31 poslancov, napriek tomu v tom návrhu sú,“ pýta sa Vladimír Pirošík (BBA).

10.58 – Pavol Bielik (nezávislý) približuje dopravné riešenia v Sásovej, ktoré podľa neho nevyhovujú súčasným potrebám obyvateľom Sásovej a územný plán nebol v minulosti „ustrážený“ v tomto smere.

10.54 – V súvislosti s výstavbou MVE viceprimátor navrhuje, aby poslanci už teraz nariadili riešiť zmeny a doplnky v súvislosti s výstavbou elektrárne pri Iliaši. „Chcel by som vidieť toho idiota, kto nakreslil 35 vodných elektrární na rieke Hron. Je to nežiadúce v rámci mesta a v rámci povodia Hrona. Akákoľvek výhovorka, že je to protipovodňová ochrana, sú výmysly. Malé vodné elektrárne nepatria do intravilánu mesta,“ hovorí Jakub Gajdošík (SMER-SD, SDKÚ-DS, SNS).

10.52 – Gajdošík podotýka, že nový územný plán žiada pre jednotlivé lokality v meste vypracovanie zonálnych plánov, bez ktorých by výstavba na Urpíne či v centre mesta nebola možná. Podľa viceprimátora by tak nemalo dôjsť k prípadu, že po schválení územného plánu niekto požiada o výstavbu na Urpíne, nakoľko bez schváleného zonálneho plánu, ktorý musí opäť schváliť zastupiteľstvo, by nemohlo byť žiadne povolenie vydané.

10.48 – Viceprimátor Jakub Gajdošík (SMER-SD, SDKÚ-DS, SNS) pripomína dôvody nepodpísania územného plánu minulý rok, nakoľko postup schválenia dodatočných zmien, ako teraz opätovne navrhuje Banskobystrická alternatíva, je nezákonný.

10.45 – S ohľadom na uvedené je možno konštatovať, že Banská Bystrica sa dnes dočká nového územného plánu, keď sa k poslaneckej väčšine pridá klub nezávislých poslancov, pripomienky Banskobystrickej alternatívy s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú akceptované a ďalšie kroky v súvislosti s kontroverznými stavbami budú na dodatočných zmenách.

10.43 – „Pingpongovú loptičku a zodpovednosť takto prenesieme na vedenie mesta,“ hovorí Smädo s tým, že členovia klubu nezávislých poslancov budú pozorne sledovať ďalšie kroky po schválení územného plánu.

10.38 – „Som jeden z tých, ktorý blokoval územný plán, pre dôvody, ktoré uvádzali aj kolegovia z alternatívy. Ide nám teraz všetkým o to, aby sme schválili územný plán, ale aby sme nedovolili postaviť sporné stavby,“ hovorí Milan Smädo z klubu nezávislých poslancov s tým, že kompetentní, ktorých nekonkretizoval, vždy robili všetko pre to, aby vodné elektrárne zostávali v návrhoch. „Vedenie mesta má evidentný záujem, aby sa tieto stavby nepostavili. To je dobrá správa pre všetkých Bystričanov, a na základe toho sme sa rozhodli, ako bude náš klub hlasovať,“ dodáva Smädo.

10.26 – Poslanecký klub BBA navrhuje prostredníctvom Lucie Skokanovej aj vyradenie už spomínanej potenciálnej výstavby na THK, respektíve Švermovej ulici.

10.12 – Pavol Katreniak (BBA) podáva pozmeňujúce návrhy ohľadom zachovania súčasných funkcií plochy pred Múzeom SNP a tiež na celom území vrchu Urpín. Milan Lichý z rovnakého poslaneckého klubu dodáva návrhy na vyňatie malých vodných elektrární pri Vlkanovej a Iliaši.

10.08 – Igor Kašper (SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS) sa pýta či schválenie pozmeňujúcich návrhov ovplyvní právoplatnosť celého schválenia územného plánu. Ako vyplynulo z minuloročných skúseností i z dnešnej diskusie, poslanci BBA očakávajú, že prípadné námietky nadriadených orgánov prešetrí prokuratúra, následne súdy.

10.05 – Pripomeňme, že súčasný územný plán má Banská Bystrica od sedemdesiatych rokov, ktorý bol postupne zmenami a doplnkami upravovaný.

10.03 – Poslanci Banskobystrickej alternatívy postupne predkladajú pozmeňujúce návrhy pre schválenie územného plánu.

10.01 – „Nemôžem sa zmieriť s názorom nadriadeného orgánu, podľa ktorého sú poslanci len panáci, ktorú majú iba posúvať čo pred nich príde. Zodpovední budeme ale my. Nadriadený úrad nám nemá rozprávať do toho čo chceme, alebo nechceme,“ dodáva Priehodová. Hovorí zároveň, že územné rozhodnutie pre malú vodnú elekráreň vo Vlkanovej nie je v súlade so zákonom.

9.58 – „Mrzí ma, že primátor Gogola nepodpísal uznesenie, keď sme schválili územný plán so zmenami. Mohla to prokuratúra preskúmať a mohli sme byť ďalej. Takto sme stratili rok,“ hovorí Ľudmila Priehodová (BBA). Tento klub nezávislých poslancov opäť predloží pozmeňujúce návrhy.

9.55 – „Sporný bod malej vodnej elektrárne máme za sporný asi všetci a máme pripravené riešenie, že jednak odkladom a  jednak zmenami a doplnkami toto vieme ovplyvniť,“ hovorí primátor Nosko.

9.47 – Ľubomír Keleman vysvetľuje, že napríklad v prípade možností výstavby na THK hovorí návrh územného plánu maximálne o výstavbe parkovacích plôch, nie ďalších obytných budov.

9.44 – „Tiež sme za Hron bez bariér,“ hovorí v diskusii k bodu Ján Nosko reagujúc na transparent, ktorý vyvesili aktivisti na balkóne veľkej siene mestského úradu.

9.43 – Už vtedy sa spomínala možnosť schválenia územného plánu a jeho dodatočných zmien. Odporcovia tohto návrhu z radov poslancov ale upozorňovali, že investori by mohli stihnúť v medziobdobí požiadať o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

9.40 – Minulý rok síce vtedajšie zastupiteľstvo nový územný plán schválilo, no s pozmeňujúcimi návrhmi poslancov práve v súvislosti so spomínanými stavbami. Primátor Peter Gogola vtedy ale uznesenie poslancov nepodpísal, nakoľko dostal upozornenie kompetentných orgánov, podľa ktorých by takto prijatý územný plán nebol v zmysle zákona platný. Pripravený územný plán, ktorý prešiel schvaľovacími procesmi dotknutých inštitúcií a samospráv, totiž nemožno meniť po tomto procese.

9.35 – Riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Ľubomír Keleman teraz poslancom približuje genézu vytvorenia nového územného plánu.

9.33 – Proti výstavbe nových vodných elektrární na Hrone pri Iliaši a Vlkanovej boli v minulom volebnom období nielen poslanci BBA ale aj ďalší nezávislí poslanci. Vtedajšia väčšinová koalícia tak nemala dostatočný počet hlasov pre jeho schválenie. „Radi by sme predstavili riešenia, ktorým sme venovali dlhý čas tak, aby sme našli spoločný konsenzus,“ avizuje teraz primátor Ján Nosko.

9.32 – Problémom je najmä priestor pre kontroverzné stavby, ako sú malé vodné elektrárne, výstavba na Urpíne či priestor na výstavbu hotela pri Múzeu SNP, proti ktorým boli v minulosti i petície obyvateľov.

9.29 – Primátor Ján Nosko sa pre portál BBonline.sk začiatkom marca vyjadril, že verí v podporu územného plánu v pléne zastupiteľstva. Primátor hovorí, že súčasný územný plán už nespĺňa legislatívne požiadavky a vedenie mesta zároveň dlhodobo apeluje na jeho schválenie v súvislosti s čerpaním eurofondov. „V zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja je jedinou podmienkou na podporu z Európskej únie mať PHSR a platný územný plán. A ten máme, hoci starý,“ uviedol však pre náš portál Vladimír Pirošík z BBA.

9.26 – Program zasadnutia bol schválený. Prechádza sa na nový územný plán.

9.21 – Neprešiel návrh klubu nezávislých poslancov, aby sa dnes na zasadnutí neschvaľovalo zriadenie dočasnej komisie na zmenu územného členenia mesta.

9.14 – Oproti navrhnutému programu rokovania, primátor dopĺňa bod, v ktorom majú poslanci schváliť zástupcov mesta do orgánov obchodných spoločností. Nosko zároveň mení poradie niektorých bodov podľa návrhu programu.

9.09 – Ján Nosko na úvod gratuluje banskobystrickým hokejistom k včerajšiemu víťazstvu: „Bol som veľmi potešený, keď primátor Nitry odchádzal z tohto zápasu smutný.“ Zároveň gratuluje poslancovi Michalovi Škantárovi k narodeninám.

9.06 – Primátor Ján Nosko otvára dnešné zasadnutie. Chýbať dnes budú len poslanci Ladislav Topoľský a Viera Dubačová.

9.01 – Prajeme pekné ráno pri čítaní už tradičného prenosu portálu BBonline.sk z priebehu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.