Banská Bystrica je od začiatku roka 2015 v rozpočtovom provizóriu. Predchádzajúce vedenie mesta a bývalé zastupiteľstvo totiž už nestihlo schváliť rozpočet pre aktuálny rok.

mestský-úrad1Samospráva tak zatiaľ každý mesiac čerpá jednu dvanástinu minuloročnej výšky bilancie výdavkov a príjmov. Pozastavené sú ale akékoľvek kapitálové a investičné výdavky mesta. To sa má zmeniť 24. marca, kedy sa okrem návrhu nového územného plánu, dostane na rokovací stôl poslancov aj  návrh rozpočtu na aktuálny rok.

Návrh predpokladá mierne prebytkové hospodárenie na úrovni výdajov i príjmov cez 50,2 milióna eur. Najviac, až 21,2 milióna eur, má prísť do mestskej pokladnice v rámci podielových daní. Nasledovať má zhruba jedenásť miliónov eur zo štátu v rámci výkonu verejnej správy a až následne sú to mestom vyberané dane z nehnuteľností a ďalšie dane či príjmy z poplatkov za služby. Nasledujú príjmy z prenájmov a predajov mestského majetku a nehnuteľností.

Naopak najvyššie výdavky bude mať mesto už tradične so školami, na ktorých činnosť pôjde celkom vyše 19-miliónov eur. Až s veľkým odstupom nasledujú takzvané interné služby zahrňujúce správu mestského majetku a budov, činnosť orgánov mesta, materiálové zabezpečenie úradu či externé právne služby (4,5 milióna eur). Tie navyšuje najmä rekonštrukcia Robotníckeho domu za viac než dva milióny eur, ktorá bude z prevažnej časti financovaná z vlani schváleného eurofondového projektu. Ďalšou z veľkých položiek sú výdavky na administratívny chod úradu (3,8 milióna eur) a zhruba rovnakú sumu bude stáť mesto aj dotovanie dopravy. Len o stotisíc menej plánuje samospráva vynaložiť na odpadové hospodárstvo.

Rozpočet pre lepšie parkovanie i častejšie kosenie

Aj keď sa predkladaný rozpočet na prvý pohľad mimoriadne nelíši od tých z predošlých rokov, prispôsobuje sa napríklad novému programovaciemu obdobiu pre zdroje z fondov Európskej únie. Na projektovú prípravu je vyčlenených až pol milióna eur. Pri príprave rozpočtu sa navyše musel úrad vysporiadať s nárastom výdavkov na financovanie neštátnych školských zariadení. Napriek tomu nedošlo oproti minulosti k výrazným škrtom v niektorej z kapitol.

euro mena bbonline.sk FR“Rozpočet je mierne prebytkový, dáva priestor na rozvojové programy, investície, na základe očakávaného pozitívneho vývoja vlastných príjmov – hlavne podielových daní a teda nie na úkor poddimenzovania výdavkov v iných kapitolách,” vysvetľuje vedúca ekonomického odboru Mestského úradu v Banskej Bystrici Beata Farkašová.

Okrem spomenutej sumy vyčlenenej pre prípravu europrojektov, má rozpočet niekoľko ďalších priorít. “Vytvorili sme parkovací fond na účely údržby  a výstavby parkovacích miest na území mesta. Vyčlenené boli prostriedky pre zvýšenie frekvencie kosenia v letnom období, podporu športu, kultúry a cestovného ruchu formou dotácií,” vymenúva Farkašová.

Úplný tabuľkový návrh rozpočtu je k dispozícii tu… Podľa zvyklostí z uplynulých rokov je možné predpokladať, že poslanci ešte na svojom zasadnutí v utorok 24. marca pristúpia k menším zmenám a presunom, na základe svojich priorít. Mesto navyše čakajú aj mimoriadne účelové príspevky a dotácie schválené vládou.