Mestské zastupiteľstvo by na svojom najbližšom zasadnutí 24. marca malo opäť schvaľovať nový územný plán Banskej Bystrice. Viac než desať rokov pripravovaný materiál vlani v pléne narazil kvôli viacerým kontroverzným stavbám. V nezmenej podobe sa teraz vracia pred nové zloženie mestského parlamentu.

uzemny plan banska bystrica„Verím, že na najbližšom zasadnutí MsZ návrh Územného plánu získa potrebnú podporu,“ hovorí primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

Hlasy väčšinovej koalície SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS, ktorá primátora podporovala vo voľbách, ale ani tentokrát nebudú na prijatie jedného z najdôležitejších dokumentov mesta stačiť. V minulom volebnom období návrh kritizoval najmä klub Banskobystrická alternatíva (BBA), ale napríklad aj predseda klubu nezávislých poslancov Milan Smädo.

Najkontroverznejšie stavby, medzi ktoré patria najmä malé vodné elektrárne pri Vlkanovej a Iliaši, sú ale v materiáli zahrnuté stále. Zastupiteľstvo vlani síce prijatie územného plánu schválilo, no s pozmeňujúcimi bodmi, čo podľa kompetentných úradov nie je zákonne možné. Vtedajší primátor Peter Gogola tak uznesenie nepodpísal a hovorilo sa o hľadaní riešení patovej situácie. Do konca funknčného obdobia už ale materiál nebol poslancom predložený, nakoľko v prípade zmien vo vypracovanom návrhu by celý schvaľovací proces trvajúci niekoľko mesiacov musel prebehnúť opätovne. Nový primátor predkladá poslancom opäť pôvodný návrh.

„Podáme pripomienky k návrhu, aby bol nový ÚPN schválený v súlade so zákonom a bez odobrenia sporných zámerov, ako sú možnosti výstavby MVE, hotela pri Pamätníku SNP, rozšírenia výstavby na Urpíne oproti pôvodnému návrhu, bytových domov na Fončorde a v Radvani. Stretneme sa s primátorom mesta s cieľom nájsť dohodu vedúcu k schváleniu nového územného plánu,“ avizuje už ale Milan Lichý z klubu BBA. Hladký prechod nového územného plánu zasadnutím zastupiteľstva je preto nateraz otázny.

Nový územný plán počíta s rastom mesta

mestske zastupitelstvoPripravovaný územný plán v prípade schválenia určí zóny pre ďalšiu výstavbu i tie, kde by sa už stavať nemalo. Počíta s rozvojom a rozšíreniami objektov pre kultúru i zdravotníctvo, pre budúcnosť tiež s miestami, kde by mal vzniknúť mestský cestný okruh, vrátne možnej výstavby tunelov či iných prepojení, ktoré by boli pre rastúce mesto nevyhnutné.

„Dopravná kostra je doplnená tak, aby tvorila okružno-radikálny systém. Veľmi dôležitá je skutočnosť, že nový územný plán má záväznú funkčno-priestorovú reguláciu s koeficientmi zastaviteľnosti územia a zároveň aj plochy určené ako nezastaviteľné. Územný plán po jeho schválení ponúkne možnosť regulovaného využitia územia,“ vysvetľuje riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Ľubomír Keleman.

„Veríme, že prinesie Banskej Bystrici rozvoj, možnosť uchádzať sa o finančné zdroje z fondov EÚ, ako aj pracovné príležitosti,“ hovorí na margo nového územného plánu primátor Ján Nosko. Práve časté podmieňovanie prijatia nového územného plánu v súvislosti s eurofondami zo strany vedenia mesta v poslednom období, sa ale nepozdáva poslancom klubu BBA: „V zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja je jedinou podmienkou na podporu z Európskej únie mať PHSR a platný územný plán. A ten máme, hoci starý,“ hovorí jeho predseda Vladimír Pirošík.

Po schválení dodatočné obmedzenia?

MVE Šalková - výstavbaNa základe dosiaľ známych informácií je isté, že ak na konci mesiaca plénum mestského zastupiteľstva nový územný plán schváli, bude to len s východiskami pre potenciálnu výstavbu kontroverzných objektov. V opačnom prípade, by sa totiž jeho prípravný proces musel vrátiť o niekoľko krokov a mesiacov späť.

Samotné vedenie mesta ale pripúšťa, že územný plán v navrhnutej podobe nemusí byť bezo zmien. „Problematické body ÚP vedenie mesta citlivo vníma. V prípade schválenia Územného plánu sa budeme snažiť umiestnenie týchto stavieb vyriešiť v rámci zmien a doplnkov ÚP, respektíve zonálnych plánov. Chceme, aby tieto zmeny viedli k spokojnosti občanov Banskej Bystrice,“ uviedla pre BBonline.sk hovorkyňa banskobystrickej samosprávy Zdenka Sekerešová.

Obdobné riešenie navrhoval už minulý rok poslanec Ladislav Topoľský (SMER-SD), no ako už vtedy poukázali poslanci z opačnej strany politického spektra, investorom zaujímajúcim sa o spomínané objekty by v prechodnom období medzi prijatím územného plánu a dopracovaním zmien, nič nemuselo brániť v požiadaní o vydanie územného rozhodnutia, respektíve stavebného povolenia v súlade s vtedy platným územným plánom.

Tip: Staršie príspevky v súvislosti s prijatím nového územného plánu…