poslanciV utorok 10. septembra sa vo Veľkej sieni mestského úradu v Banskej Bystrici opäť stretli poslanci Mestského zastupiteľstva.

Poslanci za 900-tisíc eur predali budovu bývalej ZŠ Okružná. Podrobne sa rozoberala aj možnosť rekonštrukcie futbalového štadióna na Štiavničkách, kde štát ponúka 2,4 milióna eur. Samospráva by sa však musela podieľať ďalším 1,6 milióna eur.

Búrlivá debata sa odohrala aj okolo budúcnosti PKO. Poslanci nakoniec schválili začlenenie organizácie pod organizačnú štruktúru mestského úradu od 31.12.2013.

Na pretras sa dostala aj elektronizácia služieb mesta, kde má samospráva garantovať 82-tisíc eur ročne na prevádzku systému. Horúcou témou bol aj prenájom mestského informačného systému, kde sa poslanci rozhodli nakoniec akceptovať výsledok obchodnej verejnej súťaže a víťaza, ktorý ponúkol 58-tisíc eur ročne.

—————————————————————————————————————————————
Pre aktualizáciu je potrebné znovuobnovenie stránky. Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

16.43 – Rokovanie mestského zastupiteľstva je ukončené.

16.42 – Poslanecký klub SDKÚ-DS zaniká kvôli poklesu členov na počet dva.

16.39 – Poslanecká väčšina nehlasovala pri menovaní poslankyne Priehodovej do Komisie pre územný rozvoj. Návrh na jej znovuvymenovanie tak neprešiel.

16.29 – Topoľský otvára tému strážnej služby na Mestskom úrade. Upozorňuje, že jeho poslanecký kolega Karas dal návrh, aby boli strážny služby zabezpečované Mestskou políciou a nie súkromnou bezpečnostnou službou.

16.27 – Milan Lichý predložil materiál z poslaneckého prieskumu plážového kúpaliska.

16.22 – Nasleduje diskusia. Ján Chladný oznámil vystúpenie z klubu SDKÚ-DS, čo zdôvodnil udalosťami, ktoré sa počas jeho práceneschopnosti odohrali na Školskom úrade. Vedúceho úradu Stanislava Kútika nahradil Tibor Maťaš.

16.15 – Ján Šabo chce vedieť, kedy sa zrealizuje oprava chodníka Cesty k nemocnici. Chladný hovorí o strašnom stave cesty na Kalinčiakovej. Ostatní poslanci pošlú interpelácie mailom.

16.14 – Interpelácie poslancov.

16.13 – Taktiež zobrali na vedomie správu o činnosti primátora a zástupkyne primátora.

16.07 – Poslanci zobrali na vedomie správy hlavného kontrolóra a správu o jeho činnosti.

16.06 – Primátor ako predkladateľ stiahol materiál.

16.01 – Lichý navrhol stiahnutie materiálov.

15.58 – Ľudmila Priehodová (BBA) upozornila, že poslanci nemajú výkres k návrhom a bez neho hlasovať nemôžu.

15.41 – Pokračuje sa zmenami územného plánu na Pršianskej terase a Centrálnej mestskej zóny.

15.33 – VZN prešlo.

15.31 – Na rade je prerokovanie Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Banská Bystrica o zmene príspevkov v školských zariadeniach mesta. Daniel Karas (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS) navrhol poplatky pre deti s preukazom ZŤP vo výške 10 eur, čo je menej oproti sume 14 eur resp. 28 eur, ktoré majú platiť deti v materský školách s pobytom mimo Banskej Bystrice.

15.27 – Väčšinový klub SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS schválil návrh svojho predsedu, aby sa akceptoval výsledok obchodnej verejnej súťaže. Klub BBA hlasoval proti. Jednohlasne prešiel návrh Igora Kašpera, aby mesto pri e-aukciách používalo systém otvoreného konca.

15.26 – Katreniakov návrh neprešiel.

15.23 – Predseda najsilnejšieho poslaneckého klubu Ladislav Topoľský opäť upravil svoj návrh. Navrhol akceptovať výsledky obchodnej verejnej súťaže, kde vyhrala firma BB EXPO.

15.15 – Topoľský upravil svoj návrh. Navrhuje taktiež zrušiť e-aukciu a prenajať mestský informačný systém priamo firme BB EXPO. Táto firma si prenajíma aj stĺpy od Dopravného podniku mesta.

15.12 – Vladimír Pirošík (BBA) sa pýta odborných zamestnancov mestského úradu, že aký je ich právny názor. Podľa neho nie je možné z právneho hľadiska realizovať návrh Ladislava Topoľského.

15.11 – Chladný (SDKÚ-DS) sa pýta koľko stojí mesto e-aukcia. Prednosta Rybár mu odpovedá, že zhruba 100 eur.

15.08 – Katreniak argumentuje, že opätovná e-aukcia by dala možnosť sťažovateľovi dať viac ako 58-tisíc eur, keďže ten tvrdil, že mu bolo znemožnené navýšiť v súťaži sumu kvôli chybe systému. Pokiaľ by sumu nenavýšil, mohlo by to mesto prenajať záujemcovi, ktorý ponúkol sumu 58-tisíc eur.

15.06 – Topoľský dal návrh, aby sa zrušila e-aukcia a odhlasoval sa prenájom formou osobitného zreteľa pre firmu BB EXPO, ktorá pôvodnú súťaž s ponukou 58-tisíc eur vyhrala.

15.03 – Ladislav Topoľský (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS) hovorí, že je zvláštne ak súťažná komisia nebola prítomná pri e-aukcii. V krajskej samospráve sú predstavitelia pri e-aukcii prítomní. Taktiež sa pýta, prečo aj pri iných zákazkách sa e-aukcie nerobia.

15.01 – Peter Bielik (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS) sa pýta, že či je zmluvná pokuta pre firmu, ktorá zabezpečovala e-aukciu a urobila chybu.

14.55 – Podľa Pavla Katreniaka (BBA) je nutné zabezpečiť nenapadnuteľnosť rozhodnutia mestského úradu. Klub BBA si myslí, že najlepšie by bolo zopakovať súťaž, s tým, že sa vychytajú chyby, ktoré sa objavili v prvej súťaži. Vyvolávacia cena by podľa neho mala byť 58-tisíc eur. Práve toľko ponúkol víťaz súťaže. Ak by e-aukcia nebola úspešná, navrhol by priamy predaj pôvodnému víťazovi za spomínanú sumu 58-tisíc eur.

14.49 – Poslanci by mali zobrať na vedomie vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže a následnej e-aukcie na mestský informačný systém. Prvé kolo aukcie bolo napadnuté neúspešným účastníkom, keďže dodávateľ e-aukcie mal mať chybu v systéme.

14.47 – Poslanci odsúhlasili uznesenie o krytí prevádzkových nákladov na elektronizáciu mesta.

14.42 – Pavol Bielik (nezávislý) pochybuje o korektnosti projektu. „Jedna vec je podpísanie zmluvy a druhá jej reálne plnenie,“ hovorí Bielik s tým, že tento projekt je „mačkou vo vreci.“

14.39 – „Projekt ešte nie je dokončený, preto nemôžeme hodnotiť jeho úspešnosť. Aj keď sa zavádzal internet banking, tak to bolo novinkou a teraz ho využívajú všetci,“ reaguje prednosta Rybár na margo malého počtu užívateľov. Mesto po kompletnom dokončení plánuje ďalšiu osvetu medzi občanmi.

14.38 – „Chcem všetkých poprosiť, aby sme nenávratný príspevok dostali,“ hovorí Kašper, ktorý nechce ani pripustiť, že príspevok z programu OPIS samospráva na tento projekt v hodnote 2,5 milióna eur nedostane.

14.36 – Igor Kašper (nezávislý) hovorí, že na to o akú obrovskú sumu ide, prebieha malá diskusia k tejto téme.

14.34 – Mesto sa musí zaviazať vyčleniť 82-tisíc ročne bez DPH na prevádzku tohto systému.

14.26 – Projektový manažér MsÚ Branislav Slaný prezentuje materiál ku zabezpečeniu financovania prevádzky elektronizácie služieb mesta Banská Bystrica. Ten je podmienkou k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt elektronizácie služieb mesta. Ten má uľahčiť komunikáciu občanov s mestským úradom, doteraz ho však využíva minimum užívateľov.

14.24 – Zastupiteľstvo schválilo Aktualizáciu koncepcie rozvoja informačných systémov mesta Banská Bystrica.

14.14 – Poslanci rokujú o poskytnutí finančnej dotácie pre Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všekých n.o., kde sa bude mesto podieľať sumou 5200 eur. Zvyšných viac ako 100-tisíc eur bude podnik čerpať z Fondu sociálneho rozvoja. Finančné prostriedky pôjdu na realizácia programu riadenia rodinných financií, ktoré by mali pomôcť naučiť rizikové skupiny občanov hospodáriť s finančnými prostriedkami.

14.09 – Rokovanie pokračuje.

13.11 – Obedná prestávka.

13.07 – Igor Kašper (nezávislý) nesúhlasí, že občania nemajú dostatok možností ovplyvňovať rozdeľovanie mestských financií. Podľa neho sa značná suma rozdeľuje do volebných obvodov, kde môžu občania prostredníctvom občianskych rád ovplyvniť prerozdeľovanie.

13.06 – V slove pre verejnosť vystúpil Róbert Huran, ktorý sa vyjadril k otázke participatívneho rozpočtu, podporil ideu zachovania amfiteátra a požiadal mesto o vyriešenie chodníka a spoja na Suchý vrch.

13.03 – Väčšina v zastupiteľstve nepodporila návrh a amfiteáter naďalej zostáva na spomenutom zozname.

13.00 – Poslanec Milan Lichý (BBA) navrhol na základe zámeru prenajať amfiteáter, rozhodnúť o vyňatí tohto objektu zo zoznamu neupotrebiteľného majetku mesta vhodného na odpredaj. Na tento zoznam bol amfiteáter zaradený ešte v marci.

12.55 – Pred poslancov vystúpil Juraj Havlík z občianskeho združenia Za amfiteáter. Poukázal na naplnenie memoranda zo strany aktivistov ohľadom zachovania mestského amfiteátra. Spomenuté združenie na základe svojej dlhodobej snahy požiadalo mesto o prenájom amfiteátra, avšak o jeho prenájom prejavilo záujem viacero subjektov. Podľa kuloárnych informácií ide o jedno ďalšie občianske združenie, ale údajne aj súkromnú spoločnosť. Všetci sa so svojimi projektmi budú o prenájom objektu uchádzať vo verejnej súťaži, ktorú by malo mesto čoskoro vyhlásiť.

12.45 – Poslanci zrušili PKO ku 31.12.2013. Od 1.1.2014 bude jeho úlohy zabezpečovať samostatný odbor mestského úradu.

12.44 – Rozprava k PKO končí. Ide sa hlasovať.

12.40 – Rozpráva súčasná riaditeľka PKO Jana Suraová: „Museli sme sa vysporiadať s experimentálnym hospodárením minulého vedenia.“ Pokračuje výpočtom udalostí, ktoré PKO zorganizoval. Zareagovala aj na vyjadrenie Ľubici Laššákovej o účelovom vystúpení Orlickej. Suraová povedala, že Orlická vystupovala pre PKO minulý rok iba raz, aj to bez nároku na honorár.

12.33 – „Vy ste začali rozpad kultúry. Kultúra nie je len v centre. Nehnevaj sa, ale musel som to za Kremničanov povedať,“ reaguje Milan Smädo (nezávislý). Podľa neho bol Hradecký spoluzodpovedný za odpredaj domu kultúry v Kremničke.

12.29 – „Zásadná chyba predloženého materiálu je, že sa nehodnotí ekonomická hodnota produktov PKO,“ pokračuje Hradecký.

12.24 – Pred zastupiteľstvo sa postavil Roman Hradecký riaditeľ Stredoslovenského múzea, ktorý v minulosti pracoval v PKO. „Rozhodnutie, ktoré ste prijali v júni bolo vecne zlé,“ tvrdí Hradecký. „Chcete riešiť obsah činnosti PKO? Chcete riešiť ekonomiku? Chcete riešiť ľudí? Tak riešte, ale nerušte základnú organizačnú zložku kultúry,“ dodáva.

12.19 – Pavol Katreniak (BBA) hovorí, že v minulom volebnom období nenašli podporu vo vtedajšom zastupiteľstve a u primátora, aby sa urobili potrebné kroky v organizácii PKO a súčasní ľudia v PKO si to „zlízli.“

12.17 – Podľa Jána Šaba (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS) nie je fungovanie kultúrnej obce závislé od PKO.

12.15 – „Akokoľvek dopadne toto hlasovanie, žiadam diskusiu o koncepcii kultúrneho smerovania tohto mesta,“ hovorí na záver Pecník.

12.12 – Pecník hovorí, že nastala nediskusia a on upozorňoval, že pokiaľ sa nedohodne kultúrna obec, rozhodnú ekonómovia.

12.07 – Za rečnícky pult sa postavil Marcel Pecník (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS). Tvrdí, že tri roky sa ako člen kultúrnej komisie pýta na koncepciu akým by mala kultúra v meste fungovať a tri roky nedostáva odpoveď. Podľa neho žiadal rokovanie naprieč celou kultúrnou obcou, napriek tomu sa ho nedočkal.

12.01 – Ľubica Laššáková (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS) trvá na tom, že značka PKO sa neruší a iba sa začleňuje do organizačnej štruktúry. „Pani Orlická, vy ste vystúpili z pozície umelca, ktorý priznáva, že je závislý od financií PKO a v tom to celé je,“ reagovala Laššáková na vystúpenie umelkyne.

11.57 – Chladný (SDKÚ-DS) sa pýta ako bude mesto riešiť situáciu, ak bude musieť umelcovi vyplatiť honorár napr. 2500 eur a nebude môcť využiť obstarávanie ani súťaž.

11.55 – Orlická poukazuje aj na možnosti samostatného subjektu získavať na kultúru zdroje z fondov, grantových systémov a podobne. Podľa nej takto PKO získalo za ostatný rok 30 tisíc eur: „Mesto nie je oprávneným žiadateľom týchto peňazí,“ dodala.

11.50 – Známa speváčka Jana Orlická poukazuje na ekonomické ukazovatele analýzy, podľa ktorej by sa malo ušetriť 60 až 90 tisíc eur. „Verte, že pri zníženom stave zamestnancov a následnom outsorcovaní, mesto neušetrí. Možno na prenájme priestorov. Nezaručuje to určite kvalitu podujatí.“

11.45 – Zástupcovia kultúrnej obce dostali slovo a na úvod odovzdávajú primátorovi petíciu podpísanú takmer sedemsto občanmi, za zachovanie právnej subjektivity PKO. Upozorňujú tiež na možnosť, že zrušením PKO sa reálne peniaze nemusia ušetriť.

11.36 – Poslankyňa Viera Dubačová (BBA) sa pýta, že prečo sa zastavilo vypracovanie koncepcie kultúry v meste. Primátor jej odpovedá, že práce sa nezastavili, ale je to náročný proces, ktorý trvá dlho a jeho výsledok sa nedá očakávať v krátkom čase. Dubačová zdôrazňuje potrebu začlenenia mladých umelcov, absolventov a ich uplatnenia v meste.

11.34 – Primátor Peter Gogola tvrdí, že kultúra v krajských mestách je organizovaná rôzne a nedá sa tvrdiť, že jeden model (príspevková organizácia vs. odbor mestského úradu) je lepší od druhého.

11.31 – Ján Chladný (SDKÚ-DS) spochybňuje údaje v predloženej analýze. Podľa neho je 30-tisíc eur na odstupné pre zamestnancov PKO je nereálne. „V prvom rade by sme mali mať koncepciu kultúry a potom by sme sa mali postaviť k tomu, čo budeme podporovať, či bude PKO,“ dopĺňa Chladný.

11.29 – Daniel Karas (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS) navrhol, aby po zrušení PKO príslušný organizačný útvar na mestskom úrade zachoval jeho značku.

11.27 – Poslanci na poslednom zasadnutí zastupiteľstva schválili zaradenie PKO pod organizačnú štruktúru mestského úradu. Primátor po konzultácii s kultúrnou obcou odmietol tento bod podpísať a téma sa vracia späť do pléna.

11.26 – Prestávka skončila. Nasleduje analýza činnosti PKO.

11.04 – Vyhlásená prestávka.

11.03 – Zastupiteľstvo prijalo uznesenie, ktorým žiada primátora, aby ďalej rokoval a informoval o výsledkoch rokovaní mestské zastupiteľstvo a taktiež informoval o podmienkach, za akých by bolo mesto schopné prevádzkovať Štadión SNP.

10.58 – Gajdošík (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS) upozorňuje, že aj keď mesto prispieva veľkou sumou peňazí, stále je to iba zlomok rozpočtu vrcholových klubov a stále to stojí na súkromných sponzoroch. Rovnako považuje za dôležité, aby si mesto určilo priority. „Najbližšie, keď budeme rokovať o futbalovom štadióne, musí byť jasné, z kade zoberieme na to peniaze a na úkor čoho,“ hovorí Gajdošík.

10.55 – Podľa Pavla Bielika (nezávislý) si treba položiť otázku, či mesto Banská Bystrica bude ako jediný partner organizovať vrcholový šport. Treba apelovať na ďalších potencionálnych spolufinancovateľov takýchto projektov, hovorí Bielik.

10.53 – „Zhoda tu je, aby štadión išiel pod mesto, ale nie je to jednoduché. Treba rokovať a z hľadiska mesta treba zvážiť nakoľko sme to po ekonomickej stránke v budúcnosti schopní utiahnuť,“ povedal Pavol Katrenik (BBA).

10.51 – Ladislav Topoľský (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS) sa pýta, či bude mesto schopné prevádzkovať dva nákladné štadióny. Taktiež si treba podľa neho určiť priority v športe.

10.50 – „Prosím, nepremárnime šancu,“ vyzval Ladislav Hudec (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS).

10.48 – Milan Lichý (BBA) upozorňuje, že štadión má aj atletickú dráhu a treba zobrať aj toto do úvahy. Materiál SFZ však predpokladá zachovanie všetkých športových funkcií štadióna.

10.45 – „Chcem vyzvať Banskobystričanov, aby sme sa nevadili a rozhodli s chladnou hlavou. Zatiaľ nemáme o čom rokovať, do cudzieho majetku investovať nemôžeme,“ dopĺňa Milan Smädo (nezávislý).

10.41 – Podľa Jána Chladného (SDKÚ-DS) malo SFZ v prvom rade realizovať pilotné projekty a potom pokračovať do ďalších samospráv. Taktiež upozorňuje, že v prvom rade by sa mal riešiť prevod Štadióna SNP do vlastníctva mesta a následne sa môže zastupiteľstvo zaoberať ďalším rozvojom.

10.38 – Primátor Peter Gogola prezentuje ponuku od Slovenského futbalového zväzu na rekonštrukciu Štadióna SNP. SFZ resp. štát má poskytnúť 2,4 milióna. Mesto by muselo doplatiť 1,6 milióna eur. Problémom je, že štadión nie je v majetku mesta, ale ministerstva obrany.

10.34 – Ďalším bodom je uznanie dlhu voči Dopravnému podniku mesta (DPM) vo výške 376-tisíc eur. Mesto momentálne nemá prostriedky, aby túto oprávnenú stratu uhradilo, preto si nechá notársky uznať dlh a uhradí ho v budúcom roku.

10.28 – Poslanci zobrali na vedomie monitorovaciu správu o plnení rozpočtu a výročnú správu mesta za rok 2012.

10.27 – Upustením od vymáhania pohľadávky vo výške 13-tisíc eur voči firme, ktorá nemá žiadny majetok, ukončili poslanci bod predaja a prenájmu mestského majetku.

10.20 – Občianske združenie Lavuta žiada o dlhodobý prenájom priestorov v komplexe materskej školy na Magurskej ulici. Združenie prevádzkuje základnú umeleckú školu a centrum voľného času a pracuje aj s deťmi rómskej komunity. V areáli sa zaväzuje preinvestovať jeden milión eur, keďže má záujem o vybudovanie multifunkčnej haly. Dosiaľ už subjekt pôsobil v jednom pavilóne budov, ktorý mal od mesta prenajatý.

10.02 – Poslanci Mestského zastupiteľstva schválili odpredaj budov bývalej ZŠ na Okružnej ulici súkromnej základnej škole Narnia. Tá v časti priestorov sídlila v prenájme už dosiaľ.

10.01 – Poslanec Ján Chladný (SDKÚ-DS) pripomenul aj zlý stav budov materských škôl a zdôraznil, aby sa pri plánovanej rekonštrukcii nezabudlo aj na ne.

10.00 – Jakub Gajdošík (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS) pripomenul viazanie prostriedkov získaných z odpredaja budov bývalej školy na Okružnej ulici na kapitálové výdavky v oblasti školstva. Navyše predkladá návrh, ktorý tieto prostriedky zaviaže špeciálne na znižovanie energetickej náročnosti školských budov a od prednostu mestského úradu žiada  na budúce zasadnutie predložiť harmonogram a plánovaný model financovania rekonštrukcie.

9.58 – Ešte v júni minulého roka začalo mesto svoju snahu o odpredaj budovy zrušenej základnej školy na Okružnej ulici. Tri predchádzajúce verejné obchodné súťaže neboli úspešné. Avšak spoločnosť Narniabb, s.r.o. napokon prejavila záujem o odkúpenie budov zrušenej školy za sumu 900 tisíc eur.

9.51 – Rozprava zastala pri jednom z odpredajov parkovacích plôch. Poslanci hovoria o možnostiach parkovania verejnosti na takýchto plochách v nočných hodinách. Poslanec Milan Smädo (nez.) poukazuje pri konkrétnej ploche na Partizánskej ulici na nutnosť budovania dažďovej kanalizácie v tejto lokalite. Ľudmila Priehodová (BBA) navrhla preberaný návrh prevodu nehnuteľnosti zmeniť na dlhodobý prenájom. Záujemca o pozemok mal ale záujem o odpredaj, a tak nie je ani možné o zmene hovoriť. Poslanci ale predaj parkovacej plochy neschválili.

9.37 – Súkromná spoločnosť, ktorá prevádzkuje ZŠ Narnia ponúkla samospráve 900-tisíc eur. Mesto sa rozhodlo túto ponuku akceptovať, aj keď pôvodná cena určená znalcom bola 1,6 milióna eur. Všetky prostriedky získané z odpredaja budov bývalej základnej školy, sú viazané na ďalšie investície do mestských škôl, konkrétne ich nevyhnutnej rekonštrukcie.

9.33 – Ako sme vás už včera informovali, v rámci tohto bodu sa ale dnes rozhodne aj o väčšom odpredaji. Konkrétne budov bývalej základnej školy na Okružnej ulici.

9.30 – Nasleduje tradične najväčší bod o nakladaní s majetkom mesta. Ide o prenájmy a predaje mestských pozemkov, vrátane drobných niekoľko metrových pozemkov pri domoch a podobne.

9.26 – Poslanci prešli preložený bod dnešného rokovania ohľadom plnenia si ich povinností ohľadom predkladania majetkových priznaní.

9.22 – Podľa návrhu poslanca Vladimíra Pirošíka (BBA) bol stiahnutý predložený návrh Zásad rozpočtového hospodárenia mesta. „To čo je v návrhu chápané ako participatívny rozpočet, nie je participatívnym rozpočtom. V návrhu zostáva zachovaný model, kde o časti zdrojov rozhodujú výbory mestských častí. Pripravil som pozmeňujúci návrh, ale chcel by som mať priestor vás o ňom presvedčiť. Navrhujem, aby sme teraz stiahli materiál a bol by predložený na októbrové zasadnutie,“ povedal svojim kolegom. Plénum tento bod stiahlo z rokovania.

9.10 – Rokovanie začína. V sále je dnes prítomných 26 poslancov.

9.00 – Prajeme dobré ráno z banskobystrického Mestského úradu, aj dnes vám prinesieme priamy textový prenos z priebehu 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici v tomto volebnom období.