Koncom januára tohto roku mesto Banská Bystrica uviedlo do prevádzky projekt iMesto nielen pre podnikateľov, ale aj pre občanov. Prostredníctvom internetovej stránky mesta je tak možné podávanie žiadostí, vypĺňanie tlačív miestnych daní či podávanie sťažností a podnetov k fungovaniu samosprávy elektronickou formou.

Prednosta MsÚ Miroslav Rybár sa v tom čase domnieval, že ľudia, ktorí s internetom robia bežne, sa zapoja do projektu už od jeho začiatku. Podľa dostupných informácií sa do iMesta k 2.4.2013 zapojilo spolu 291 osôb, z čoho len 153 prišlo reálne k uvedenému dátumu podpísať zmluvu o užívaní služby na MsÚ. Projekt bol propagovaný prostredníctvom reklamnej kampane, no záujem zo strany občanov doposiaľ nie je vysoký. Či sa počet užívateľov za ostatný mesiac zvýšil, sme sa od hovorkyne mesta nedozvedeli. iMesto - ilustračné„Mesto Banská Bystrica plánuje pokračovať v propagácii projektu v periodických intervaloch v rozmedzí 2-3 mesiacov tak, aby opakovane pripomínalo obyvateľom mesta a podnikateľom možnosť zjednodušiť si vybavovanie úradných záležitostí,“ uviedla hovorkyňa primátora Martina Kanisová.

Vedenie mesta hovorí o „produkčnej“ prevádzke registrácie fyzických a právnických osôb. V súčasnosti prebiehajú školenia a pilotná prevádzka, počas ktorej pracovníci úradu spracúvajú podania, t.j. vytvárajú rozhodnutia a ďalšie dokumenty súvisiace so spracovaním podaní,“ vyjadrila sa Kanisová. Cez internet môžu užívatelia podávať podania približne 60 formulármi na 35 služieb. Z toho najviac využívanými službami sú hlásenia o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí majiteľmi hotelov, penziónov a ubytovní.

Projekt elektronizácie služieb stojí samosprávu 1,8 milióna eur, ktoré postupne spláca z vlastných prostriedkov. Mesto malo ešte v roku 2010 schválených na zavedenie projektu 3 milióny eur vďaka projektu Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS). Ten bol vtedy z dôvodu zmeny vlády pozastavený. Banská Bystrica v súčasnosti ráta s možným refinancovaním projektu. „Vyhlásenie výzvy na elektronizáciu služieb miest, tzv. eMestá, umožňuje mestu požiadať o refundáciu investovaných prostriedkov do projektu iMesto. Vzniká tu dokonca priestor pre uskutočnenie pôvodného zámeru, a to sprístupniť ešte väčší počet služieb ako v súčasnosti. Hovoríme teda aj o rozvoji súčasného riešenia a maximalizácií využitia potenciálu technológií, o ktoré tento projekt obohatil informačno-komunikačnú infraštruktúru mesta,“ dodáva Kanisová.

To, o aké služby by mohlo ísť a koľko finančných prostriedkov je možné z uvedenej výzvy získať, bude predmetom prípravy projektového zámeru. Žiadosť o tento nenávratný finančný príspevok sa momentálne nachádza v procese prípravy.