V roku 2015 boli v meste pod Urpínom opravené najkritickejšie úseky ciest a vybrané chodníky. Tiež boli vymenené svietidlá a opravené sú aj prístrešky autobusových zastávok.

Sásová KráľovohoľskáTento rok bolo celkovo obnovených deväť najkritickejších úsekov chodníkov a ciest. Okrem toho bolo vymenených 635 starých energeticky najnáročnejších výbojkových svietidiel. Na cestách pribudli LED svetelné gombíky pre zvýšenú bezpečnosť chodcov. Mesto dalo doplniť a opraviť aj prístrešky vybraných autobusových zastávok. Všetky vykonané opravy si môžete pozrieť vo fotogalérii, ktorá sa nachádza hneď pod článkom.

Opravy ciest a chodníkov z prostriedkov vládnej dotácie sa začali v októbri na banskobystrickom sídlisku Sásová. Na obnovu dlhodobo zanedbaných miestnych komunikácií použila samospráva počas roka rekordnú sumu vo výške 1, 25 mil. eur. Úseky chodníkov a vozoviek na Hornej ulici, Komenského ulici, Gaštanovej, Javorovej, Karpatskej, Magurskej, Rudohorskej, Sitnianskej a Mládežníckej boli vyhodnotené ako najkritickejšie a v súčasnosti sú dokončené. Okrem týchto úsekov dala samospráva opraviť aj nevyhovujúcu cestu k Roosveltovej nemocnici, ktorú mierne rozšírili. Vďaka tomuto kroku sa zlepšila možnosť parkovania v okolí nemocnice. V niektorých častiach mesta sa ale kvalita opráv nepozdávala miestnym obyvateľom.

led svietidla internatna banska bystrica bbonline.skV rámci projektu „Výmena energeticky najnáročnejších svietidiel verejného osvetlenia v meste Banská Bystrica“ bolo vymenených 635 starých výbojkových svietidiel. Nahradili ich nové svietidlá s LED technológiou. Financované boli z nenávratného príspevku vo výške takmer 500 tis. eur, ktorý získala samospráva z Európskej únie. Výmena prinesie mestu úsporu v spotrebe elektrickej energie na úrovni cca 46 percent doterajšej spotreby starých svietidiel, čo bude predstavovať takmer 26 tis. eur ročne. Svietidlá boli vymenené na ulici Internátnej, Tulskej, Moskovskej, Na Karlove a na Zvolenskej ceste (úsek rýchlostnej cesty R1), Štadlerovom a Štefánikovom nábreží a na Stavebnej ul.(cesta I/66).

Na úsekoch Kukučínova, Ulica 29. augusta, Mládežnícka, Okružná smerom na Kyjevské námestie a na križovatke ulíc Martina Rázusa a Terézie Vansovej boli nainštalované dopravné zariadenia – LED svetelné gombíky v celkovej sume 965 eur. Ich cieľom je upozorňovať vodičov v dostatočnej vzdialenosti na to, že sa blížia k priechodu pre chodcov.

Gombíky sú pripevnené k obrubníku a zdrojom svetla je slnečná energia. Na rozdiel od svetelných gombíkov zabudovaných do vozovky, gombíky na obrubníkoch neblikajú, ale svietia. V súčasnosti mesto testuje svetelné gombíky na piatich uvedených úsekoch. V prípade, že sa osvedčia, budú nainštalované vo väčšom množstve. Samospráva plánuje nainštalovať svetelné gombíky aj do vozovky pred priechody pre chodcov, ktoré budú blikať a  upozorňovať na priechod z väčšej vzdialenosti.

AZ SládkovičovaNa základe požiadavky mesta obnovila spoločnosť euroAWK tento rok spolu osem prístreškov autobusových zastávok (vrátane dvojitého prístrešku na Sládkovičovej ulici). Mesto Banská Bystrica a spoločnosť euroAWK spolupracujú už desať rokov. Do konca roka 2015 bolo umiestnených 108 prístreškov na zastávkach MHD. Tento rok bola podpísaná zmluva na ďalšiu desaťročnú spoluprácu. V roku 2016 má euroAWK v pláne obnoviť ešte dva prístrešky. Obnovené prístrešky sa týkajú zastávok Partizánska cesta – SAD, Šalková – Jednota, Podlavická cesta, Tulská – záhradky, Kremnička – Krematórium, Radvaň – park a Sládkovičova.