Samospráva bola úspešná s europrojektom na zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia vo vytipovaných lokalitách. V Banskej Bystrici bude v najbližších týždňoch vymenených celkom 600 svetelných bodov.

verejne osvetlenie nocna ulica foto BBonline.sk

Mesto získalo na výmenu svietidiel nenávratný finančný príspevok z programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 500-tisíc eur. Päťpercentná spoluúčasť mesta predstavuje sumu zhruba 27-tisíc eur. Túto sumu by  malo šesť stoviek nových úsporných svietidiel vrátiť Banskej Bystrici už po prvom roku prevádzky.

„Vzhľadom k tomu, že išlo o finančné prostriedky zo starého programového obdobia, bolo potrebné kroky zložitého procesu riešiť operatívne. Pri podávaní projektu sme museli zvážiť rozsah výmeny z pohľadu efektívnosti investície a aj z pohľadu uskutočniteľnosti. Hoci sme na celý proces mali málo času, podarilo sa nám uspieť a v týchto dňoch môžeme začať s realizáciou výmeny svietidiel podľa schváleného projektu,“ približuje prednosta Mestského úradu Martin Adamec.

Samospráva v prvom polroku vypraocvala svetelno-technickú štúdiu, ktorej výsledky ukázali, že niektoré svietidlá už boli nefunkčné, odpojené alebo poškodené. Vytipované boli tiež také lokality, kde môže výmena svietidiel priniesť najvýraznejšiu úsporu.

Výmena svietidiel začína v týchto dňoch a bude trvať štyri týždne. Predbežne sa má začať na Tulskej ulici (výmena má trvať 2 dni), ďalej bude pokračovať Internátna (1 deň), Moskovská (1 deň), Karlovo (1 deň), Štadlerovo nábrežie a Štefánikovo nábrežie (minimálne 1 týždeň), Stavebná ulica (4 dni) a Zvolenská cesta (mininálne 2 týždne).