Banskobystričania sa v internetových diskusiách predbiehajú v zverejňovaní fotografií rekonštruovaných chodníkov v meste. V mnohých častiach mesta neboli chodníky obnovované aj tridsať rokov, mnohí sa však obávajú, že tie nové nevydržia ani toľko čo staré.

12182963_10205028852265768_1532904002069947136_o
Bystričanom sa nepozdáva, že sa nerekonštruuje aj podložie chodníkov.

Zaliate obrubníky, len jednoduché vyrovnanie vyfrézovaného podkladu pre položenie nového chodníka, praskliny v čerstvo položenom asfalte či kanalizačné vpuste v chodníkoch, umiestnené niekoľko centimetrov pod ich úrovňou. To je výber len z niekoľkých záberov, ktoré Bystričania v posledných dňoch zdieľajú na sociálnych sieťach. Viacerých prekvapilo aj to, že na chodníky už nie je používaný liaty asfalt, ako v minulosti, ale asfaltový betón so zreteľnou poréznosťou materiálu. Obávajú sa preto, že v zime sa do štruktúry chodníka dostane voda a v mrazoch dôjde k poškodeniu chodníkov.

Zhotoviteľ a víťaz súťaže na komplexnú obnovu ciest a chodníkov spolufinancovanej z vládnej dotácie – Cestne stavby Liptovský Mikuláš, sa pritom zmluvne zaviazal „postupovať s odbornou starostlivosťou a na vysokej profesionálnej úrovni.“ To má zároveň dokazovať aj dohodnutá záručná doba na zhotovené dielo na dobu 60 mesiacov. Zároveň však platí, že nezodpovedá za škody alebo poruchy vzniknuté napríklad poveternostnými podmienkami.

Aktuálne ale v meste prebieha viacero úprav miestnych komunikácií, ktoré realizujú viacerí zhotovitelia a sú financované z rôznych zdrojov.

Mesto: Ide len o obnovu povrchov

„Nie všetky javy, ktoré verejnosť môže vnímať ako nedostatok, sú nedostatkom vo vzťahu k určenému rozsahu prác, ktoré majú byť realizované. Týka sa to predovšetkým výmeny obrubníkov či výmeny podkladných vrstiev,“ hovorí vedúca Oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ v Banskej Bystrici Renáta Hláčiková.

12208433_1207362622613902_3616248281005218814_n
V Radvani rekonštruovali chodník a kanalizačný odtok doň umiestnili ideálne akurát na zakopnutie. Stavebníkovi to mesto dá prerobiť.

To že stavebníci nerekonštruujú podkladové vrstvy chodníkov či nezakladajú nové obrubníky, je tak v súlade s tým, čo si mesto objednalo. S cieľom obnoviť čo najviac chodníkov v meste sa totiž prebiehajúce stavebné práce týkajú len výmeny povrchov a podklad je len predmetom vysprávky podľa potreby. Podľa mesta je aj materiál využívaný na povrchy, a to asfaltobetón, respektíve dlažby, v súčasnosti bežne využívaným materiálom.

„Záruka na zhotovené dielo je päť rokov a odhad doby užívania týchto chodníkov bez vzniku nových povrchových závad, neovplyvnených lokálnym zhoršením podkladnej vrstvy, nie je možné určiť taxatívne. Je možné predpokladať, že to bude ďalších 5-15 rokov,“ dodala Hláčiková.

Z prostriedkov dotácie Vlády SR sa aktuálne v meste obnovujú povrchy na chodníkoch na uliciach Komenského, Gaštanová, Javorová, Karpatská, Magurská, Rudohorská, Sitnianska a Mládežnícka. Na uliciach Sládkovičova, Tajovského a Na Karlove prebiehajú úpravy povrchov chodníkov a ciest v súvislosti s pokládkou optických káblov pre digitalizáciu škôl a ďalších verejných inštitúcií. Mesto samotné prostredníctvom svojho dlhodobého zmluvného partnera zabezpečuje v tomto čase aj o opravu chodníkov na Rudohorskej ulici smerom ku Krivánskej, a tiež na Beskydskej ulici smerom na Ďumbiersku. Vo všeobecnosti platí, že správca miestnych komunikácií dohliada na realizáciu týchto stavieb a prevezme ich až po odstránení zistených nedostatkov.