Článok bol aktualizovaný 23.8.2012: Sľubovaná rekonštrukcia ZŠ Moskovská je tento rok už zrejme pasé. Ani dva týždne pred začiatkom školského roka sa nezačalo so stavebnými prácami. Súťaž na rekonštrukciu zvyšných troch škôl opäť zrušil stále nie je ukončená, víťaza nepotvrdil Úrad pre verejné obstarávanie.

Rekonštrukcia štyroch základných škôl v Banskej Bystrici sa pre súčasné vedenie mesta stáva nočnou morou. Dodávateľ na realizáciu zvyšovania energetickej efektívnosti a modernizácie ZŠ Golianova, ZŠ Spojová a ZŠ Trieda SNP je stále neznámy. O stanovisko a priblíženie dôvodov zrušenia sme už pred niekoľkými týždňami požiadali Mestský úrad, no do publikovania tohto príspevku sme vyjadrenie neobdržali.

Jedinou školou, ktorá ma uzatvorenú zmluvu na rekonštrukciu je ZŠ Moskovská. Stavebné práce by mala realizovať bratislavská firma Ingsteel, tá však už viac ako rok čaká na vysúťaženie druhej časti projektu a tou je dodávka Informačných a komunikačných technológií (IKT). To sa taktiež naťahuje, keďže ÚVO v júni tohto roka uznal námietky jedného z uchádzačov a mesto muselo predĺžiť lehotu predkladania ponúk a opätovne zaradiť vyradenú spoločnosť do súťaže. Externý obstarávateľ, ktorý tender pre mesto realizuje, neumožnil dodatočne predložiť certifikáty k žiackym stolom a vylúčil uchádzača, čo ÚVO uznalo ako porušenie pravidiel.

S rekonštrukciou ZŠ Moskovská sa tak už tento rok napriek minulému tvrdeniu primátora Petra Gogolu zrejme nezačne, keďže o dva týždne začína školský rok. Vedenie školy musí navyše počítať s nárastom počtu detí, ktoré by mali prísť zo zrušenej ZŠ Okružná.

Podobný problém s dodávkou IKT je aj u zvyšných troch škôl. Externý obstarávateľ, spoločnosť ABNKA s.r.o, ktorá pre mesto súťaž realizuje, vylúčil štyroch súťažiacich a e-aukcie sa mohla zúčastniť iba jedna firma. Námietky jedného z vylúčených ÚVO uznal a nariadil zrušenie obstarávania. Podobne ako v prípade ZŠ Moskovská aj tu išlo o dodatočné predloženie certifikátov, ktoré nebolo uchádzačom umožnené.

Projekty môžu mať navyše problém s financovaním. Na základné školy mali ísť prostriedky z eurofondov, minulé vedenie ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja však zazmluvnilo viac projektov ako bolo vyčlenených prostriedkov. Súčasný minister Ľubomír Jahnátek  sľúbil na tento účel presun nevyužitých financií z kapitoly cestovného ruchu.

Rekonštrukcia štyroch základných škôl je dôležitá aj z finančného hľadiska. Zvýšenie energetickej efektívnosti by malo priaznivý dopad na rozpočet mesta, ktoré je zriaďovateľom škôl. Napríklad v prípade ZŠ Spojová uniká do okolia teplo za 100-tisíc eur ročne.

Tender na stavebné práce bol v minulosti už tesne pred ukončením. Primátor Peter Gogola sa však rozhodol obstarávanie zrušiť (podľa vyjadrenia prednostu Rybára z 21. augusta táto súťaž zrušená nebola, ale iba pozastavená pozn.red.) a podal žalobu na ÚVO za neoprávnené zasahovanie do súťaže. Mesto požadovalo od uchádzačov energetický audit, čo napadla spoločnosť EURO-BUILDING a ÚVO jej dal za pravdu. Primátor zastáva názor, že bez energotechnickej kalkulácie na úsporu energie nevie mesto súťaž, iba na základe ceny, dostatočne vyhodnotiť. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) však potvrdilo námietku jedného zo súťažiacich: „Nie je v kompetencii uchádzača hodnotiť kvalitu projektovej prípravy, rozsah projektu a jeho prílohy, toto všetko riadi verejný obstarávateľ.“ Primátor a poslanci mali navyše problém aj so spoločnosťou EURO-BUILDING, ktorá by pravdepodobne tender vyhrala. Tá ponúkla o polovicu menšiu cenu ako ostatní uchádzači. Gogola upozorňoval na negatívne referencie spoločnosti z ostatných miest.