Pre štyri základné školy, ktoré mali byť rekonštruované z fondov európskej únie svitla iskierka nádeje. Ministerstvo pôdohospodárstva chce chýbajúce prostriedky presunúť z programu rozvoja cestovného ruchu.

Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva  informoval primátor Peter Gogola o pozastavení projektov rekonštrukcie štyroch základných škôl. Dôvodom bolo, že predchádzajúce vedenie ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zazmluvnilo viac projektov ako bolo dostupných financií v Regionálnom operačnom programe (ROP) na túto položku. Deficit prostriedkov vo výške 171 miliónov eur viedol ministra k výzve, aby boli prebiehajúce projekty pozastavené.

V banskobystrických pomeroch sa to najviac dotklo ZŠ Moskovská, kde mali  toto leto začať rekonštrukčné práce.

Podľa posledného stanoviska ministerstva pôdohospodárstva by však malo dôjsť k vykrytiu deficitu a realizácii všetkých schválených projektov. Momentálny výpadok financií predstavuje 117 miliónov eur. „Prostriedky chýbajúce na nadkontraháciu budeme riešiť cez realokáciu nevyužitých a zatiaľ ani nevydaných peňazí z ROP určených na projekty cestovného ruchu,“ povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek. Presun prostriedkov je podmienený súhlasom Európskej komisie.

Sľúbené financie by tak mali mestá a obce získať do februára 2013. Podľa informácií BBonline.sk sa v piatok stretol primátor Gogola s ministrom Jahnátkom, pričom rozoberali práve situáciu okolo rekonštrukcie základných škôl. Bližšie informácie by mal primátor podať na utorňajšom zasadnutí Mestskej rady.

Projekt rekonštrukcie štyroch základných škôl na Spojovej, Moskovskej, Triede SNP a Golianovej sa ťahá od roku 2010. V rámci nej by malo dôjsť k zvýšeniu energetickej efektívnosti budov a modernizácii informačného a komunikačného vybavenia škôl. Rekonštrukcia škôl by mala viesť aj k zníženiu prevádzkových nákladov. Podľa auditu iba na ZŠ Spojová uniká z budovy teplo v hodnote 100-tisíc eur ročne.