Výstavba na kopci nad Europa SC a ďalej po ulici Tibora Andrašovana smerom k Belvederu sa plánuje už takmer dve desaťročia. Nič napokon nebolo ani zo slovensko-španielskeho projektu Antea City a ani z projektu nájomných bytov, ktoré plánoval pred vyše desiatimi rokmi vybudovať vtedy významný tunajší developer VAV invest.

Pozemky medzičasom zmenili majiteľov. Areál bližšie k Europa SC na začiatku kopca po bývalom projekte Antea City je dnes vo vlastníctve neznámej bratislavskej firmy zastupovanej právnou kanceláriou. Pozemky medzi Mammacentrom sv. Agáty a z tejto strany uzatvorenou štvrťou Belveder, skončili po konkurze developera VAV invest rozdelené.

Zatiaľ čo južná časť je oficiálne stále súčasťou majetku jednej z firiem napojenej na bývalý VAV invest zahrnutej do konkurzu, severnú časť už dlhšie vlastní spoločnosť Byty Poprad, s.r.o. Denník N upozornil na kontroverzné pozadie tohto investora. Ten v uplynulých dňoch predložil svoj projekt na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Nové dopravné napojenie

Jedným z problémov dlhodobo plánovanej výstavby v lokalite bolo aj riešenie dopravného napojenia. Napriek fyzicky existujúcej cestnej komunikácii spájajúcej tento areál s lokalitou Belveder, je komunikácia uzatvorená. Cesty v lokalite totiž patria miestnym investorom, nie mestu.

Jediný prístup k lokalite, na ktorej sa teraz plánuje projekt nateraz bez komerčného pomenovania, technicky len „Polyfunkčný areál Banská Bystrica – severná lokalita, 1. etapa“, je tak zo strany od malého kruhového objazdu pri Europa SC. Ten je jedným z najproblematickejších dopravných uzlov v meste.

 

Investor sa s týmto problémom vysporiadal riešením s vytvorením novej cestnej komunikácie nielen stredom areálu, ale ešte aj jeho severnou časťou tak, že pozdĺž nadjazdu rýchlostnej cesty R1 vznikne postupne klesajúca komunikácia, ktorá vyústi na Hurbanovej ulici pod nadjazdom.

Aktuálna architektonická štúdia navrhuje na ulici Tibora Andrašovana výstavbu celkom piatich bytových domov s takmer 230 bytmi a s podzemnými garážami pod najväčšími z nich. Na parkovanie má byť pritom k dispozícii takmer štyristo parkovacích miest, väčšina v rámci spomínaného podzemného parkovania. Budovy majú byť nanajvýš päťpodlažné. Štúdia rieši celkom plochu o výmere 23 856 metrov štvorcových.

Projekt pre posúdenie vplyvov na životné prostredie predpokladá spustenie výstavby už v tomto roku, proces je však len na začiatku. Výstavba v odhadovaných nákladoch 25-miliónov eur by následne mala trvať dva roky.

K podobnému procesu len nedávno pristúpil aj investor neďalekej lokality bývalých skleníkov ZAaRESu. V širšom centre mesta by tak do niekoľkých rokov mohli pribudnúť stovky nových bytov.