Areál Záhradníckych a rekreačných služieb mesta v údolí Tajovského potoka, ktorého väčšina je už roky v súkromných rukách, sa má zmeniť na obytnú zónu. Komplikácie to prináša aj samotnej mestskej organizácii, ktorá z kedysi rozľahlého areálu využíva už len niekoľko budov vo vlastníctve mesta.

Aj keď k predaju areálu došlo pred približne dvadsiatimi rokmi, reálne kroky ku komerčnému využitiu začal v minulom roku realizovať až súčasný vlastník. Spoločnosť Fončorda development, s. r. o. vlani, podaním projektu na posúdenie jeho vplyvov na životné prostredie, oznámila svoj zámer vybudovať v lokalite polyfunkčný súbor Flora. Ten má pozostávať z viacerých objektov s piatimi až siedmimi nadzemnými podlažiami a jedným až dvoma podzemnými podlažiami pre statickú dopravu.

Polyfunkčný súbor FLORA a nižšie pri potoku budovy mesta (Grafika: Projekt EIA).

A aj keď je tento súkromný projekt zatiaľ len na začiatku procesu, mesto musí začať hľadať nové priestory pre Záhradnícke a rekreačné služby. „Z dôvodu rozvíjajúcich sa obchodných činností developera bude musieť ZAaRES priestory, ktoré v súčasnosti využíva ako odstavné plochy a garáže pre svoje strojné vybavenie, opustiť. Vo vlastníctve mesta zostali v tomto areáli len pozemky pod administratívnymi budovami,“ uviedla hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

Navyše, samotné mesto plánuje pozemky pod budovami súčasnej administratívy ZAaRES-u využiť v budúcnosti na výstavbu vlastných mestských nájomných bytov.

„Keďže v minulosti sa mestské pozemky rozpredávali, nájsť novú adekvátnu lokalitu s potrebnou rozlohou nebolo vôbec jednoduché.  V uplynulom roku sa nám naskytla možnosť odkúpiť areál bývalých zberných surovín na Majerskej ceste, preto sme sa chopili príležitosti a začali sme rokovať s vlastníkom. Podarilo sa nám dospieť k dohode. S poslancami sme počas utorňajšieho mestského zastupiteľstva absolvovali obhliadku priamo na mieste, aby vedeli, do čoho chceme investovať. Verím, že tento zámer podporia a ZAaRES nebude musieť fungovať v neistote. V budúcnosti by tu mohli sídliť aj mestské technické služby zabezpečujúce rôzne komunálne činnosti pre mesto,“ hovorí primátor Ján Nosko.

V bezprostrednej blízkosti bývalých zberných surovín v Majeri sa nachádza aj ďalší pozemok o výmere cca 6 800 m2, ktorý je vo vlastníctve mesta, avšak bez potrebnej prístupovej cesty. Kúpou by tak mesto získalo nielen nový areál, ale aj prístup na svoj pozemok, ktorý bol doteraz bez využitia. Výhľadovo by tak vznikla scelená plocha s celkovou rozlohou viac ako 14 000 m2, s možnosťou zabezpečiť v danej lokalite rozširovanie a rozvoj mestských komunálnych služieb.

„Pre ZAaRES pracuje približne sto zamestnancov, disponujeme desiatkami rôznych druhov techniky, skleníkmi a ďalším vybavením. V tomto areáli je k dispozícii čiastočné technické zázemie, nachádza sa tu administratívna budova a v blízkosti je aj možnosť využitia MHD. K našim dlhodobým plánom patrí napr. vytvorenie kompostárne na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu či vytvorenie škôlky na pestovanie drevín, na čo potrebujeme vhodné pozemky,“ dopĺňa Ivan Šabo, riaditeľ Záhradníckych a rekreačných služieb.

V budúcnosti by mohol mestský komunálny podnik okrem mestského kompostoviska prevádzkovať aj druhý zberný dvor, mestské sklady či plochy pre odťahovanie autovrakov. O zámere nadobudnutia tejto plochy a vyčlenení potrebných finančných prostriedkov sa bude rozhodovať na marcovom mimoriadnom zasadnutí MsZ.