Primátor po niekoľkýkrát mení stanovisko k rušeniu škôl v meste. Najnovšie sa znovu počíta s vnútornou racionalizáciou školstva, čo znamená úsporné opatrenia zo strany riaditeľov základných škôl a mesta. Tú ale ešte v marci vedenie mesta považovalo za neefektívnu.

ZS Jana BakossaAni týždeň pred zasadnutím mestského zastupiteľstva nie je jasné ako bude pokračovať racionalizácia základných škôl v Banskej Bystrici. Napriek minuloročnému zrušeniu ZŠ Okružná a ZŠ Tatranská, vyplynula z analýzy mestského úradu potreba rušiť ďalšie školské zariadenia. Obsadenosť budov je nedostatočná a voľba padla na ZŠ Jána Bakossa a ZŠ Hronská.

Primátor Peter Gogola koncom januára vyhlásil, že k rušeniu ďalších škôl v roku 2013 nedôjde, ale že vedenie mesta intenzívne pracuje na projekte internej racionalizácie. V marci sa však na verejnosť dostala analýza mestského úradu, podľa ktorej je riešením 350-tisícového schodku zrušenie ZŠ Jána Bakossa a ZŠ Hronská. Následne prejavila o školy záujem evanjelická cirkev. Primátor sa s cirkvou dohodol na nájomnom, ktoré by v prvých 15 rokoch spočívalo v investíciách do budovy základnej školy na Bakossovej ulici vo výške zhruba 800-tisíc eur.

Pre tento variant sa však nenašla politická podpora. Nerieši nedostatočné naplnenie škôl, navyše cirkev plánuje dosiahnuť počet 450 žiakov namiesto súčasných 254, čo by mohlo odčerpať žiakov zo súčasných mestských škôl. Problematická je aj výška a spôsob nájmu pre cirkev. „Tento návrh bol predložený v diskusii na rokovaní Mestskej rady, ktorá ho však nepodporila a odporučila vedeniu mesta predložiť Návrh racionalizácie základných škôl na blížiace sa zasadnutie Mestského zastupiteľstva s tým, že predkladaný materiál navrhuje opatrenia vo vzťahu k vnútornej racionalizácii škôl, čo znamená vnútorné úsporné opatrenia zo strany riaditeľov základných škôl a zriaďovateľa,“ píše sa v stanovisku mesta.

Mestská rada sa však nedohodla na ďalšom spôsobe riešenia racionalizácie školstva. Pavol Katreniak z klubu Banskobystrickej alternatívy (BBA) navrhol, aby boli na mestskom zastupiteľstve predložené všetky možné varianty riešenia situácie, z ktorých poslanci následne jedno vyberú.

Jakub Gajdošík však presadzuje, aby primátor prišiel s jednoznačným riešením. „Je neprijateľné, aby v priebehu troch mesiacov primátor štyrikrát zmenil názor. Traumatizuje tým spoločnosť, učiteľov a rodičov detí. Očakávam, že predloží relevantné riešenie, ktoré bude výhodné pre mesto,“ povedal podpredseda najsilnejšieho poslaneckého klubu SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS. Práve mesto má podľa Gajdošíka odborný aparát, ktorý je schopný posúdiť najlepšie východisko zo súčasnej situácie a malo by prísť s jasným riešením.

Téma základného školstva v Banskej Bystrice bude zrejme predmetom najbližšieho rokovania mestského zastupiteľstva 14. mája. Program však ešte nie je zverejnený, nezišla sa ani Komisia pre školstvo, ktorá by k prípadnému predloženému materiálu dala odporúčacie stanovisko.