Záujem o prevádzkovanie základných škôl prejavila Evanjelická cirkev. O podmienkach prevodu zriaďovateľských kompetencií bude vedenia mesta s predstaviteľmi cirkvi v najbližších dňoch rokovať.

bakossovaAko informoval hovorca mestského úradu v Banskej Bystrici v piatok sa primátor Peter Gogola stretol s dištriktuálnym biskupom Milanom Krivdom. Vo Zvolene v Biskupskom úrade Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) rokovali o možnosti presunu zriaďovateľskej pôsobnosti základnej školy na Hronskej ulici v Šalkovej. Biskup navyše prejavil záujem aj o základnú školu na Bakossovej ulici, ktorú má vedenie mesta v záujme zrušiť a presunúť jej žiakov na ostatné školy.

V prípade realizácie tohto zámeru by ZŠ Jána Bakossa a ZŠ Hronská boli vyradené zo siete mestských škôl a mesto by nemuselo na ne doplácať v rozpočte, tak ako tomu bolo doteraz. V prípade školy na Bakossovej ulici je na rok 2013 predpokladaný deficit približne 58-tisíc eur a v prípade ZŠ Hronská takmer 33-tisíc eur.

Nedostatočné plnenie kapacít tried je však problémom aj ostatných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy. V prípade zachovania spomínaných škôl by tak ostatné zariadenia nemohli počítať s prílevom nových žiakov. „Aj keď by mesto Banská Bystrica prišlo o približne 254 detí zo ZŠ Jána Bakossa a 26 detí zo ZŠ Hronská, je to pre nás prijateľný kompromis. Toto riešenie v spolupráci s Evanjelickou cirkvou zohľadňuje požiadavky dotknutých rodičov a detí, nielen ekonomické analýzy,“ dodal pre BBonline.sk hovorca mestského úradu Filip Roháček.

Vedenia mesta chce s predstaviteľmi cirkvi v najbližších dňoch intenzívne jednať. Racionalizáciou školstva v Banskej Bystrici sa bude v utorok zaoberať aj mestské zastupiteľstvo.