Návrh na vyradenie dvoch škôl vychádza z analýzy mestského úradu. Školstvo v Banskej Bystrici je podľa materiálu v deficite, s dlhodobo nenaplnenými kapacitami.

bakossovaV roku 2013 bude podľa analýzy mestského úradu šesť škôl v deficite 286 788 eur. Vedenie mesta chce tento schodok znížiť zrušením dvoch škôl – ZŠ Jána Bakossa a ZŠ Hronská v Šalkovej. V prípade školy na Bakossovej by sa zmena dotkla 254 žiakov, malotriedku v Šalkovej navštevuje v súčasnosti 26 detí.

Jedným z hlavných argumentov, ktorým mesto v prípade ZŠ Jána Bakossa operuje je demografická situácia v I. školskom obvode, do ktorého ZŠ patrí. Kapacita škôl v centre presahuje naplnenosť o 820 miest. Základná škola Jána Bakossa je v súčasnosti druhou najmenšou školou v Banskej Bystrici (254 žiakov) a jej odhadovaný deficit je v roku 2013 naplánovaný na 64 085 eur. Mesto si od jej vyradenia sľubuje úsporu 345-tisíc eur.

Vedenie školy sa však na poslancov mestského zastupiteľstva obrátilo s výzvou prehodnotiť toto rozhodnutie. V liste adresovanom zastupiteľom napríklad tvrdí, že počet žiakov v škole narastá a do roku 2017-18 otvorí ďalšie štyri triedy. V rámci možných riešení navrhuje spojenie so ZŠ Slobodného slovenského vysielača na Skuteckého v budove na Bakossovej ulici.

V prípade malotriedky v Šalkovej chce mesto ušetriť zhruba 69-tisíc eur ročne. ZŠ Hronská navštevuje 26 žiakov a aj napriek minuloročnému zrušeniu „malotriedky“ v Senici odhaduje Školský úrad celkové náklady na prevádzku vo výške okolo 75 až 80-tisíc eur. „Pri málotriednej ZŠ na Hronskej ulici vedeniu mesta veľmi záleží na tom, aby táto časť neprišla o školu a primátor osobne oslovil zástupcov Evanjelickej cirkvi a.v., ktorá budovu tejto školy vlastní, s možnosťou presunu zriaďovateľskej pôsobnosti z mesta na cirkev. Stanovisko zatiaľ nemáme k dispozícii,“ píše sa v minulotýždňovom stanovisku Mesta Banská Bystrica.

Situáciou v školstve sa bude zaoberať aj najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva. „Zatiaľ sa jedná výhradne o odporúčania vyplývajúce z vypracovanej analýzy škôl. Na ich základe  ale začali v týchto dňoch opätovne rokovania vedenia mesta so zástupcami poslaneckých klubov a je pravdepodobné, že téma racionalizácie základných škôl v meste sa dostane už na najbližšie marcové zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Definitívne rozhodnutie o návrhu na vyradenie niektorej zo základných škôl v meste je na mestských poslancoch. Možno dodať, že pokiaľ by mesto vyradilo zo svojej siete tieto dve školy, situácia so základnými školami v meste by sa dlhodobo stabilizovala,“ dodáva vedenie mesta.

tabulka

Kompletnú analýzu mestského úradu pod názvom „Návrh racionalizácie základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica – II. etapa“ si môžete pozrieť tu: racionalizacia skolstva.