Primátor Nosko si je zjavne istý svojím víťazstvom vo voľbách. V posledných dňoch sa preto zameral na ďalšiu úlohu: pretlačiť cez svoju kampaň do mestského zastupiteľstva čo najviac kandidátov SMER-SD, SNS a ich „nezávislých“ spolupracovníkov. Pomáha si pritom klamstvami a zavádzaním na úkor ich oponentov.

Ján Nosko sa rád označuje za pragmatika, v posledných dňoch sa však zrejme pod vplyvom istoty svojho víťazstva správa skôr v duchu hesla svojej kampane „voľte srdcom“.

Namiesto pragmatického vyčkania na konečné zloženie mestského zastupiteľstva to stavil na jednu, SMER-SD a SNS, kartu.

Neštíti sa pritom surfovať na vlnách demagógie, ktorú o Banskobystrickej alternatíve dlhodobo šíria najmä poslanci SMER-SD a ich stranícky portál Bystricoviny.sk. Poďme sa teda pozrieť na to, čo sa za posledné štyri roky udialo.

BBA podporila všetky rozvojové projekty mesta

Poslanci BBA podporili všetky Noskove rozpočty, aj keď často neboli zapracované ich pripomienky. Proces tvorby mestského rozpočtu vyzeral tak, že najprv vedenie pripravilo návrh  a potom sa poslaneckého klubu BBA spýtalo, aké programové priority jeho poslanci majú.

Ak sme mali šťastie, tak sa naše priority stretli s tými, ktoré malo vedenie (v mojom prípade napr. rekonštrukcia telocvične na Magurskej), ak nie, tak jednoducho zapracované neboli (napr. zvýšenie položky na participatívny rozpočet).

Napriek takémuto arogantnému prístupu sme vždy za rozpočet hlasovali, lebo v ňom bolo veľa rozvojových projektov ako rekonštrukcia a budovanie škôl, škôlok, ihrísk, telocviční, fontán a pamätníkov.

Za všetky mestské projekty, s ktorými sa Ján Nosko na konci volebného obdobia chváli, mu zahlasovali aj poslanci Banskobystrickej alternatívy. O nejakom politikárčení tak nemôže byť ani reč.

Ako Banskobystrická alternatíva podržala Jána Noska v prípade odkúpenia Domu kultúry

Ján Nosko úmyselne zabudol na to, že Banskobystrická alternatíva podržala vedenie mesta pri odvážnom zámere kúpy Domu kultúry za 3 milióny eur, v ktorom malo vzniknúť centrum kreatívneho priemyslu. S pomocou eurofondov sa plánovalo preinvestovať 17 miliónov eur.

Projekt Centra kultúrneho a kreatívneho priemyslu vtedy nepodporila aj časť väčšinového klubu a uznesenie prešlo iba vďaka podpore BBA.  Aj keď sa zámer nakoniec nerealizoval, je to dôkaz toho, že Banskobystrická alternatíva nepolitikárčila a podporovala rozvojové projekty mesta.

Banskobystrická alternatíva podporovala územný plán, ale bez výstavby na Urpíne a malých vodných elektrární na Hrone

Jeden z dvoch prípadov, keď sme sa názorovo rozišli s primátorom bolo schvaľovanie nového územného plánu mesta Banská Bystrica. Primátor Nosko rád rozširuje smerácky naratív, že BBA hlasovala proti územnému plánu a rozvoju mesta.

Realita je, že práve poslanci BBA boli v roku 2003 iniciátormi uznesenia, ktoré zaviazalo vtedajšie vedenie mesta začať s prípravou nového územného plánu. V procese jeho tvorby však mali hlavné slovo ľudia, ktorí pred verejným záujmom uprednostňovali súkromné záujmy investorov vlastniacich pozemky na území mesta. Takýmto spôsobom sa do územného plánu dostala výstavba na Urpíne, výstavba pri Múzeu SNP či ďalšie dve malé vodné elektrárne na Hrone.

My, poslanci BBA, sme sa pozmeňujúcimi návrhmi snažili tieto zámery z územného plánu vyňať, ale vedenie mesta sa stotožnilo s právnym názorom vtedajšieho hlavného architekta Kelemana. Ten tvrdil, že zmena územného plánu na mestskom zastupiteľstve nie je možná. Renomovaní právnici hovorili presný opak. Keďže pozmeňujúce návrhy neprešli, svedomie nám nedovolilo podporiť územný plán Banskej Bystrice so zabetónovaním Hrona, Urpína a priestoru pri Múzeu SNP.

Tajnosti okolo výstavby obchodného centra Terminal

V prvých mesiacoch volebného obdobia 2014-2018 zverejnil investor zámer vybudovania nákupného centra v priestoroch niekdajšej autobusovej stanice. Zverejnený projekt sa ihneď stal terčom kritiky, keďže bol všetkým možným len nie dopravným uzlom, ktorý by integroval medzištátnu, medzimestskú a mestskú dopravu.

Bolo nám ľúto, že vedenie mesta rezignovalo na akúkoľvek snahu rokovať s investorom o podobe projektu. Na druhej strane, viacerí z nás si povedali, že čokoľvek bude lepšie ako pôvodný stav. Hlavne keď to mesto nemalo nič stáť, čo potvrdil v jednom rozhovore aj primátor Nosko.

Preto sme boli veľmi prekvapení, keď zrazu zverejnil záujem odkúpiť autobusovú časť stanice do majetku mesta. Materiál pritom nedal prerokovať do odborných komisií a zvolal kvôli tomu mimoriadne zastupiteľstvo. Týždeň pred konaním riadneho zastupiteľstva.

Banskobystrická alternatíva bola 27. novembra 2015 pozvaná na rokovanie s primátorom a mimoriadne zastupiteľstvo zvolal na 8. decembra. V takejto časovej tiesni, s nezodpovedanými otázkami o fungovaní a financovaní projektu sme sa mali rozhodnúť o takmer štvormiliónovom úvere. Navyše priamo na zastupiteľstve som sa niekoľkokrát primátora opýtal, či je vstup mesta do projektu podmienkou dostavania autobusovej stanice. Odpovede som sa nedočkal.

Banskobystrická alternatíva nikdy nebola proti rekonštrukcii niekdajšej autobusovej stanice. Aj keď sme nesúhlasili s architektonickou podobou, nikdy sme neurobili žiadne kroky, ktoré by zabránili alebo zdržali výstavbu Vlak-Bus-Shopping Terminal Center. Postavili sme sa iba proti tomu, aby si samospráva brala úver a vstupovala do tohto komerčného projektu.

Čas ukázal, že tento postoj bol správny a nová budova stojí aj bez zadĺženia mesta.

Primátor sa tvári, že chce komunikovať, ale nevie prijať kritiku

Nosko zavádza, keď hovorí, že sme neprijali jeho ponuku komunikovať. Stretávali sme sa pravidelne, hlavne v prvej polovici volebného obdobia.

Postupne nás však táto forma prestala baviť, lebo cieľom týchto stretnutí nebolo vypočuť pripomienky BBA a dosiahnuť konsenzus. Cieľom bolo urobiť si fajku do kalendára, že som sa stretol s opozíciou a rokoval s ňou.

Noskovi vadilo, keď sme nevedeli nájsť spoločnú reč a vtedy začal s obviňovaním, že sme nekonštruktívni. Namiesto hľadania konsenzu sa uchýlil k mediálnym atakom a osvojil si obľúbený smerácky naratív o tom ako je BBA nekonštruktívna.

Napriek tomu sme priamy kontakt s vedením využívali. Ja som sa niekoľkokrát stretol s prednostom vo veci novej web stránky mesta, transparentnosti samosprávy, nového futbalového štadióna či rekonštrukcie ciest.

Hana Kasová pravidelne rokovala vo veci komunitných centier, spravodlivého financovania verejného školstva, riešenia parkovania na Fončorde, výstavby lezeckého centra v Banskej Bystrici či spolu s Luciou Skokanovou aj s obhliadkou v teréne problémy stavu komunikácií na Spojovej a THK.

Lydka Priehodová aktívne komunikovala pripomienkové konania a súdne konania vo veciach výstavby malých vodných elektrárni.

Poslanci BBA využívali všetky nástroje rokovania a dosahovania svojich cieľov a interpelácie sú jedným z nich. Nie je pravda, že sme sa uchýlili iba k nim. Interpelácie sme využívali často tam, kde sme sa nevedeli dostať inou cestou k informáciám. Navyše je to najtransparetnejší spôsob komunikácie medzi poslancami a vedením mesta.

Prajem Jánovi Noskovi, aby mala väčšinu v zastupiteľstve Banskobystrická alternatíva

Ak Ján Nosko vyhrá primátorské voľby, tak na dosahovanie svojich ušľachtilých plánov nepotrebuje poslancov SMERu, SNS či tzv. „nezávislých“.

Banskobystrická alternatíva je oveľa konštruktívnejšou silou ako súčasná väčšina v zastupiteľstve. A na rozdiel od predstaviteľov súčasnej väčšiny, poslanci BBA necucajú mestský rozpočet cez dodatkované zmluvy, ani nehlasovali v minulosti za nevýhodné odpredaje mestského majetku či za prenájom kúpaliska na 30 rokov (za 1 euro ročne).

Prajem si, aby väčšinu v zastupiteľstve mala Banskobystrická alternatíva a rozvoj mesta mal víziu, bol neživelný a zelený.  A prajem si, aby Ján Nosko pochopil, že nie je autoritatívny vladár, ktorého musia všetci počúvať na slovo, ale primátor mesta, ktorý má počúvať občanov.

Autor blogu:

Matej Bučko

Občiansky aktivista, politológ, so záujmom o komunálnu politiku a jej témy. Začínal som ako regionálny novinár, ktorý sa venoval témam efektívneho hospodárenia samospráv. Poslanec mestského zastupiteľstva v rokoch 2014-2018. Momentálne pracujem pre stranu SPOLU, ktorej som členom.