Mojou motiváciou je snaha o dobrý výsledok a práca vo všeobecný prospech. Spolupráca a vzájomná komunikácia sú nesmierne dôležité na to, aby sa naše mesto rozvíjalo a napredovalo. Absencia rozvojových prvkov preto nemôže byť ľahostajná nikomu. Historické krivdy a chyby sa neriešia ľahko, ale nemali by byť neustálym vecným bremenom. Mali by sme sa snažiť o nápravu a napredovanie. Niektorí nám však v našich rozvojových aktivitách neprajú. Ako inak vnímať napadnutie územného plánu na prokuratúre? Komu môže prekážať výstavba autobusovej stanice? Aká je motivácia obyvateľa z Fončordy, ktorý chce vstúpiť do stavebného konania na autobusovú stanicu s cieľom zastaviť ho a pritom býva od stavby štyri kilometre vzdušnou čiarou?

Každý má svoju motiváciu

Poznať historické súvislosti, problémy a názory obyvateľov, to všetko je pre primátora a poslancov kľúčové. V zásade máme rovnaký cieľ – skvalitniť život obyvateľov, od ktorých sme dostali mandát. Žiaľ, u niektorých, popri snahe poctivo plniť svoju poslaneckú funkciu, funguje aj podozrievanie, chamtivosť či nezdravé ambície. Svoju motiváciu má každý. Práve tá rozdeľuje ľudí, ktorí by mali ťahať za jeden povraz. Vnímam to tak, že častokrát sa hodnotí len práca primátora. Po roku vo funkcii si aj ja dovolím podať svoje hodnotenie práce jednotlivých poslancov – poslaneckých klubov.

Banskobystrická alternatíva – len prázdne frázy – 9 členov.

Tento blog nepíšem preto, aby som niekoho urazil. Myslím si ale, že len participatívny rozpočet, stráženie územného plánu, masívna a mnohokrát nezmyselná interpelačná činnosť – úkolovanie MsÚ a prednostu, robenie politiky z normálne riešiteľných vecí či huckanie tretích strán, podľa mňa je to na skoro tretinový klub málo. Cítim ich zatrpknutosť a nechuť. Mlčiaca väčšina s tromi hovorcami, z ktorých aktivitami vyčnieva poslanec Lichý a sklamaním sú pre mňa populistické návrhy poslanca Bučka. Očakával by som koncepčnejší a konštruktívny prístup.  Záujem pri riešení strategických a rozvojových projektov je doposiaľ negatívny (nesúhlas s odkúpením dopravnej časti autobusovej stanice, nesúhlas so schválením nového územného plánu… ).  Chcem veriť, že sa raz ich postoj zmení a ponúknu alternatívy ako veci posunúť dopredu, nielen hovoriť ako sa to nedá.

Najväčší klub (Smer-SD, SDKú, SNS) – aktívna spolupráca – 17 poslancov.  

Podporili ma už pred voľbami a ich podporu cítim aj teraz. Musím povedať, že ma veľa vecí pozitívne prekvapilo. Práve pri nich sa mi potvrdilo, že nastavenie pravidelnej komunikácie je naozaj dôležité. Odhliadnuc od aktívnej práce viceprimátorov, prináša tento poslanecký klub najviac rozvojových podnetov. Často nesú bremeno neľahkých, strategických aj nepopulárnych rozhodnutí. Poslanci Modranský, Kašper, Karas, Topoľský, Mičev, Laššáková, Motyčka majú  podnety a  témy, ktoré chcú riešiť. Vedia si nájsť čas aj mimo zasadnutí zastupiteľstva i  komisií a aktívne sa zapojiť.  Aj vďaka nim mestské časti napredujú.

Klub nezávislých poslancov – viditeľná práca – 5 poslancov.

Viditeľná práca poslaneckých matadorov v teréne, pragmatický prístup k témam a určitý podiel na strategických rozhodnutiach – tak vnímam najmenší klub MsZ.  Pristavím sa pri poslancovi Klusovi. Priznám sa, na začiatku som mal pocit, že bude prínosom, ale skĺzol k populistickým predvolebným aktivitám. Verím, že po parlamentných voľbách „skĺzne“ ku konštruktívnej PRO-Banskobystrickej politike. Veľmi chýba aktívny Jožko Pikula, ktorý nás bohužiaľ opustil.

Záverom

Verím, že tento blog bude vnímaný vecne. Budem rád, ak nájdeme schopnosť dohodnúť sa. Som presvedčený, že nás spája jeden cieľ – posunúť naše mesto dopredu, preto komunikujme a dôverujme si.

Autor blogu:

Ján Nosko

Komunikácia je pre mňa kľúčová a snažím sa využívať všetky formy rozhovoru s Banskobystričanmi. Blogovanie vnímam ako jeden z dobrých nástrojov informovania obyvateľov o tom, na čom pracujeme, čo sa podarilo a naopak.