Kritizovať a robiť sú dve odlišné veci

V názve si dovolím parafrázovať autorov trojzväzkovej obrazovej publikácie o živote v Banskej Bystrici, hoci hovoriť chcem iba o nepatrnom zlomku dejín nášho krásneho mesta. Život je jednoduchý, ak ho vnímame jednoducho. V skutočnosti to býva omnoho zložitejšie. Ponúkam Vám extrakt môjho štvorročného pôsobenia.

Ťažké rozhodnutia a získavanie podpory

Pretaviť predvolebné sľuby do reality znamenalo urobiť ťažké rozhodnutia, získať pre ich realizáciu podporu a nájsť pre úrad schopných ľudí. Nebolo to jednoduché. Podnikatelia a ich zámery, zdedené artefakty v podobe zmluvných vzťahov s dodávateľmi komunálnych služieb, problémy v mestských spoločnostiach, potreba rýchlych rozhodnutí a krokov k príprave projektov, podnety. Stretnutia s obyvateľmi, občianskymi radami a  združeniami. Týždeň akoby sa veľakrát ani nekončil a to, čo bolo prioritou v piatok, v pondelok už neplatilo. Skúsenosť z predchádzajúcej funkcie mi pomohla sa postupne zorientovať v komplikovanom vzťahovom a časovom usporiadaní pyramídy nášho mesta.

Od poznávania ku skúsenosti

Kluby mestského zastupiteľstva boli pre mňa veľkou neznámou. Počiatočné oťukávanie sa, budovanie dôvery či nedôvery. Všetci sme sa učili (aj tí skúsenejší), ako sa spoznať. Cítil som pachuť podozrení, historickú polarizáciu, prešľapy minulosti i nedôveru. Usiloval som sa s tým vyrovnať otvorenosťou a komunikáciou, ktorá sa mi v minulosti vždy osvedčila. Snažil som sa tiež hľadať spoločné záchytné body a racionálne argumentovať. Nie vždy a s každým sa mi to však podarilo.

Aj v mestskom zastupiteľstve totiž boli nielen konštruktívni poslanci, ale aj takí, ktorí za každú cenu kritizovali, hoci nič zmysluplné nenavrhli. Kým pracovití nemali času nazvyš, kritici si vždy dali záležať na výbornej sebaprezentácii, čo mohlo mylne budiť dojem akčných a odborne podkutých zastupiteľov. Skutočnosť však nebýva vždy taká jednoduchá. Preto prosím, nepodceňujte tento fakt v sobotňajších voľbách.

Aké boli moje skúsenosti s poslancami počas uplynulých štyroch rokov?

SMER-SD, SNS a SDKÚ

Moja široká podpora v mestskom zastupiteľstve zo strany veľkého klubu priniesla v úvode volebného obdobia ovocie v podobe schválených strategických dokumentov a podpory kľúčových rozhodnutí a projektov. Napriek rôznorodosti zloženia klubu poslanci dokázali, že rozvoj mesta nie je o pravici ani ľavici, ale o ľuďoch – Banskobystričanoch. Žiaľ, aj tento dobre zabehnutý stroj začal časom škrípať. Prišiel polčas rozpadu a začalo sa zvolebnievať. Najskôr na župnej a neskôr na mestskej úrovni. Z klubu odišiel Igor Kašper, ktorý kandidoval na župana a dnes kandiduje na primátora. Kým pred tromi-štyrmi rokmi to bol konštruktívny poslanec, dnes je to principiálny kritik, ktorý sa dokonca dokáže dištancovať aj od vlastných dobrých rozhodnutí. Z tohto poslaneckého klubu neskôr odišiel aj Karol Konárik. V poslednom roku mandátu odišla z poslaneckého klubu bývalá strana SDKÚ a vznikol klub Srdcom Bystričania, spoluprácu s ktorými by som označil za konštruktívnu.

Každý máme svoju históriu a veľakrát nás dobieha. Nedá sa vygumovať, ale aj keď ľudská pamäť je krátka, dôsledky svojho konania musíme znášať. Platí to aj o zlých rozhodnutiach. Na väčšinový poslanecký klub som sa mohol spoľahnúť počas celého obdobia, za čo im ďakujem. Prešli zmenami a politickým zemetrasením a zobrali na seba bremeno zodpovednosti. Aj napriek turbulenciám potvrdili svoju pozíciu a spoločne sa nám toho veľa podarilo.

 Banskobystrická alternatíva (BBA)

Nakoľko ich kandidátom v predchádzajúcom období bol primátor Peter Gogola, náš vzťah bol od začiatku poznačený opatrnosťou vo vyjadreniach a nedôverou v moju osobu. A nepoznáme sa dodnes. Napriek mojej chuti komunikovať, poslanci BBA túto výzvu neprijali. Pohybovali sa vždy v rovine alibizmu či politikárčenia, napr. pri zostavovaní rozpočtu, ale zaujímavá bola aj neúnavná vlna ich nezmyselných „dispečerských“ interpelácií, ktoré zrejme vnímajú ako krédo úspechu. Škoda, že pomerne početná, ale stagnujúca platforma, ktorá stratila zmysel strážiť, premrhala svoju šancu komunikovať s vedením mesta s dôverou a otvorenosťou.

Prevládla pseudoprincipiálnosť. Poslanci nevyužili šancu skutočne sa zapojiť do rozvojových projektov aktívnou komunikáciou. Prevažuje individuálna komunikácia, skôr sporadická, nekoncepčná, s úkolovaním úradu. Členovia klubu BBA stratili témy a žiadne nové neprinášali. Dovolím si tvrdiť, že úzko vymedzený priestor ich filozofie bol aj pre tých poslancov BBA, ktorí boli ochotní komunikovať, príliš zväzujúci. BBA má však aj svoje pozitívne výnimky, ktorými sú Milan Lichý a Tomáš Štrba.

Sklamaním tohto volebného obdobia bol pre mňa poslanec Vladimír Pirošík. Jeho argumenty boli síce obvykle trefné, ale žiaľ pre svoj volebný obvod toho veľa neurobil. Osvojil si  pohodlnú rolu opozície a vnútil ju aj ostatným poslancom BBA. Podobnú „stratégiu“ zvolila aj Ľudmila Priehodová, ktorá svojim vystupovaním síce budila dojem, že rozumie urbanizmu a územnému plánu, v skutočnosti však nekomunikuje s vedením mesta, žije z histórie BBA, ale jej konkrétne výsledky práce ani pridaná hodnota pre obyvateľov mi nie sú známe.

Klub nezávislých poslancov

Pragmatizmus, skúsenosť a chuť vnímať, komunikovať či pýtať sa. Ochota podporiť nielen nekomplikované a dobré projekty, ale aj strategické. Zvláštnou jednotkou je pre mňa poslanec Martin Klus a jeho, nazvime to, herecké výkony s množstvom navrhovaných, väčšinou nevykonateľných, protizákonných uznesení. A to všetko v spojení s jeho sebaprezentáciou či publikovaním neoverených faktov a zliepaním poloprávd. Mrzí ma, že to musím napísať, ale dôkazom neodbornosti je aj jeho nedávna tlačová konferencia ku mestským nájomným bytom. Martin Klus síce ostro kritizoval dianie v Bytovom podniku mesta, ale akosi opomenul fakt, že sám sedel v Dozornej rade tejto spoločnosti.

Nie je jedno, kto bude poslancom

Dobrá spolupráca primátora a mestských poslancov je pre fungovanie mesta nevyhnutná. Banská Bystrica v minulosti doplácala na nevraživosť a zlú komunikáciu. To sa nám v tomto volebnom období podarilo zmeniť a výsledky je vidieť. Máme novú autobusovú stanicu, opravené súvislé úseky ciest a chodníkov, zmodernizované škôlky a školy, multifunkčné športoviská a mnoho ďalšieho.

Chcem pokračovať v rozbehnutých projektoch, a preto budem rád, ak nielen prídete voliť, ale aj zodpovedne vyberiete konštruktívnych a zanietených poslancov mestského zastupiteľstva.

Títo ľudia majú moju dôveru:

 • Miriam Lapuníková
 • Andrea Maková
 • Stanislav Mičev
 • Ludvík Nábělek
 • Radovan Ocharovich
 • Matúš Oľha
 • Alexander Daško
 • Marcel Pecník
 • Július Ernek
 • Jakub Gajdošík
 • Martin Majling
 • Matúš Molitoris
 • Andrej Refka
 • Michal Škantár
 • Martin Turčan
 • Katarína Čižmárová
 • Janka Kmeťová
 • Ján Gereg
 • Vladimír Hiadlovský
 • Daniel Karas
 • Marek Modranský
 • Ľubomír Motyčka
 • Peter Pohančaník
 • Vladimír Sklenka
 • Svetozár Dluholucký
 • Vladimír Moravčík
 • Milan Smädo

 

Autor blogu:

Ján Nosko

Komunikácia je pre mňa kľúčová a snažím sa využívať všetky formy rozhovoru s Banskobystričanmi. Blogovanie vnímam ako jeden z dobrých nástrojov informovania obyvateľov o tom, na čom pracujeme, čo sa podarilo a naopak.