Autor:

Martin Majling

Som rodený Banskobystričan, ktorý dodnes žije vo svojom milovanom meste. Vyštudoval som verejnú ekonómiu na našej UMB. Od ukončenia štúdia v roku 2010 pracujem ako ekonóm vo verejnej správe a od roku 2018 som poslancom mestského zastupiteľstva za obvod Rudlová, Sásová. Zároveň som členom troch mestských komisií - finančnej, športovej a životného prostredia. Svoj voľný čas sa snažím tráviť s mojou krásnou rodinkou v prírode v blízkom i ďalekom okolí nášho mesta a venujem sa aj trénerstvu futsalu.