Je pár týždňov do volieb, mená kandidátov na volených zástupcov mesta na najbližšie štyri roky sú známe, rovnako ako aj ich vek, profesia a prípadné politické zaradenie. Málo voličov však vie, že existuje možnosť kandidovať za poslanca v obvode, v ktorom nemá kandidát trvalý pobyt. Je to situácia, akoby sme pri voľbách do samosprávnych krajov za Banskú Bystricu mohli voliť Štiavničan, Lučenčan, Krtíšan či Tisovčan. Môže sa tak stať, a v našom zastupiteľstve to nie je výnimkou, že poslanci za jednotlivé volebné obvody nebývajú v mestských častiach, v ktorých kandidovali a ktorých záujmy by mali hájiť.

Preto sa môžeme zamyslieť, kto reprezentuje najlepšie naše záujmy a kto najlepšie pozná problémy v našej časti mesta? Som si istý, že ten, kto býva v mestskej časti, za ktorú kandiduje, vie oveľa lepšie pochopiť požiadavky a podnety občanov. Navyše vie priamo z prvej ruky, poukázať na problémy, ktoré každý deň vidí a stretáva sa s nimi. Som rád, že viem o problémoch v našej mestskej časti, lebo sa s nimi stretávam a vnímam na vlastnej koži každý jeden deň.

Rovnako dôležité je, aby človek poznal sídlisko a jeho špecifiká, a to môže len niekto, kto býva v konkrétnej mestskej časti dlhšie obdobie, ideálne od vzniku sídliska. Práve títo ľudia vedia najlepšie zhodnotiť na základe svojich skúseností, ako sa im v danej oblasti žije, čo všetko im chýba, kde vidia rezervy a čo ich trápi. Som rád, že bývam v našej mestskej časti od svojho narodenia až po dnešný deň a budem tu bývať aj v budúcnosti so svojou rodinkou.

Na každom sídlisku sa nájde množstvo problémov, ktoré treba riešiť. Veľa z nich je prierezových, ktoré trápia viac skupín obyvateľov, ako najmä stav miestnych komunikácií, parkovanie, či stav chodníkov a ciest. Špecifické problémy, ktoré trápia mladú bezdetnú rodinu sú najmä možnosti na športové, kultúrne alebo spoločenské vyžitie. Rodiny s malými deťmi potrebujú mať v top stave chodníky a dostatok detských a športových ihrísk. Ľudia v strednom veku, či už s odrastenými deťmi, alebo bezdetní, by požadovali taktiež možnosť spoločenského a kultúrneho vyžitia. A nakoniec dôchodcovia a starší spoluobčania, tých trápi dostupnosť na prostriedky mestskej hromadnej dopravy a ich napojenie na všetky dôležité objekty v rámci Banskej Bystrice. Som rád, že všetky skupiny obyvateľov v našej mestskej časti mám zastúpené v podobe mojej manželky, syna, brata, otca, starkej, kamarátov, známych a susedov. Aj vďaka ich upozorňovaniu získavam konkrétne podnety na vylepšenie života.

Ak sa aj Vy rozhodujete na základe podobných skutočností ako ja, určite vo voľbách vyberieme tých najsprávnejších poslancov za náš obvod Sásová Rudlová a verím, že jednou Vašou voľbou bude aj moje meno.

Autor blogu:

Martin Majling

Som rodený Banskobystričan, ktorý dodnes žije vo svojom milovanom meste. Vyštudoval som verejnú ekonómiu na našej UMB. Od ukončenia štúdia v roku 2010 pracujem ako ekonóm vo verejnej správe a od roku 2018 som poslancom mestského zastupiteľstva za obvod Rudlová, Sásová. Zároveň som členom troch mestských komisií - finančnej, športovej a životného prostredia. Svoj voľný čas sa snažím tráviť s mojou krásnou rodinkou v prírode v blízkom i ďalekom okolí nášho mesta a venujem sa aj trénerstvu futsalu.