V množstve správ, ktoré každý deň prenikajú cez rôzne médiá a sociálne siete, je ťažké zachytiť podstatné informácie. Takýto pocit som mal pri oznámení manažmentu kosenia na rok 2021, kde boli spomenuté aj častejšie kosby detských ihrísk.  Myšlienka o zmene prístupu kosenia ihrísk, ktorá našla podporu najmä u rodičov menších detí, sa začala realizovať v týchto dňoch.

V roku 2020 sa začalo prechádzať na prírode blízke kosenie. V praxi to znamená, že odborníci na zeleň určili 26 lokalít, ktoré sa kosia s nižšou frekvenciou, teda len 1x až 2x ročne, prípadne sa vykonáva mozaikovité kosenie. Kosby zelených plôch sídlisk, škôlok a cintorínov sa naďalej realizujú 3x až 4x ročne. V lete roku 2020 sa však prvýkrát odskúšal variant častejšieho kosenia detských ihrísk, aj keď ešte bez potrebného technického zabezpečenia.

Tento rok sa už naplno odštartovala vyššia frekvencia kosby detských ihrísk. Vďaka schváleným finančným prostriedkom sa podarilo zakúpiť malé nákladné vozidlo, ktoré budú využívať zamestnanci ZAaRESu na odvoz trávy z detských ihrísk. Každé zo 79 verejných detských ihrísk bude kosené 2x častejšie ako doteraz. Pokiaľ bude verejná zeleň kosená 3x až 4x za rok, detské ihriská 6x až 8x. Ak je interval kosby verejnej zelene dva mesiace, potom detské ihriská budú kosené každý mesiac.

Som nesmierne rád, že túto ideu, ktorú som mal už pri nástupe do poslaneckých lavíc, sa v treťom roku môjho pôsobenia v Mestskom zastupiteľstve podarilo uskutočniť. Samozrejme bez podpory ostatných poslancov a vedenia mesta by sa nám to nepodarilo a preto patrí vďaka všetkým, čo podporili túto myšlienku. Verím, že sa týmto krokom skvalitní šantenie sa detí na detských ihriskách. Z môjho pohľadu, ako rodiča malého pochabého na baterky naštartovaného šintra, je  podstatné, že môže voľne behať okolo detských preliezok. Veď nič nie je krajšie ako vidieť šťastné hrajúce sa dieťa 😊

Autor blogu:

Martin Majling

Som rodený Banskobystričan, ktorý dodnes žije vo svojom milovanom meste. Vyštudoval som verejnú ekonómiu na našej UMB. Od ukončenia štúdia v roku 2010 pracujem ako ekonóm vo verejnej správe a od roku 2018 som poslancom mestského zastupiteľstva za obvod Rudlová, Sásová. Zároveň som členom troch mestských komisií - finančnej, športovej a životného prostredia. Svoj voľný čas sa snažím tráviť s mojou krásnou rodinkou v prírode v blízkom i ďalekom okolí nášho mesta a venujem sa aj trénerstvu futsalu.