Autor:

Jozef Baláž

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 4 Podlavice, Skubín, Jakub, Uľanka, Kostiviarska vo volebnom období 2018-2022. Lekár – gastroenterológ, pracujúci vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta.