Zachytili ste diskusie s občanmi o revitalizácii vnútrobloku na Tulskej alebo o tom, ako má vyzerať verejný priestor v Sásovej? Po fiasku, akým bol spôsob prípravy obnovy Mestského parku, to boli prvé náznaky, že aj v Banskej Bystrici sa občania môžu zúčastňovať komunálneho života nielen pri platení daní. Žiaľ, do Podlavíc takéto novoty ešte nedorazili.

Aj v Podlaviciach sa práve teraz deje zásadná stavebná úprava verejného priestoru. Mesto začalo s rekonštrukciou Povstaleckej cesty, ktorá je líniou medzi sídliskom a časťou pôvodnej zástavby Podlavíc, je na nej lekáreň, pošta, pekárne, kvetinárstva, kaderníctva aj podlavický supermarket. Ako podlavická „tepna“ začína pri najznámejšej z početných podlavických krčiem a končí neďaleko jediného podlavického kostola. Bohužiaľ, povrchová úprava jej okolia využívaného na parkovanie asi pamätá výstavbu sídliska pred tridsiatimi rokmi. Preto je pochopiteľné, že sa patrilo tento podlavický koridor upraviť a skultivovať.

Ten, kto sleduje dianie v podlavickej občianskej rade si mohol všimnúť, že v roku 2015 sa začalo hovoriť o výstavbe parkovacích miest na Povstaleckej ceste a úprave tohto priestoru. Už vtedy sme s Marekom Odalošom pripomínali, že sa nejedná o „nové“ parkovacie miesta (pri provizórnom parkovaní tam stojí o cca 10-15 áut viac než bude po rekonštrukcii) ale najmä, že navrhovanú úpravu Podlavickej cesty treba predložiť na verejné pripomienkovanie. Toto bolo zo strany poslankýň prisľúbené. A hoci sa pôvodný termín realizácie posunul takmer o tri roky, čas na predstavenie projektu a zapracovanie pripomienok verejnosti sa nenašiel.

Hlavnou a opakovane pripomínanou žiadosťou na OR bolo, aby sa vyriešil „zmiznutý“ prechod cez cestu pri pošte, dokonca s úvahou o novom vyvýšenom prechode, ktorý by spomalil rýchlo jazdiacich vodičov. Nápady boli, ale finálna verzia projektu sa akosi nevedela dostať na svetlo. Až keď sa udiala zmena v poslaneckých postoch a pani Laššákovú nahradil Marek Odaloš, veci sa pohli. Bohužiaľ, neskoro – v tom čase sa už začínala realizácia, v ktorej sa so žiadnym prechodom pre chodcov nepočíta. Podľa vyjadrení niektorých zástupcov Mesta vraj zámerne, pretože Mesto sa snaží počet prechodov redukovať.

Znie to ako zlý vtip: k bezpečnejšej a plynulejšej doprave má pomôcť to, ak chodci budú Podlavickú cestu prebiehať pomedzi zaparkované autá hocikde medzi lekárňou a poštou, sídliskom a kultúrnym domom, obchodmi a autobusovou zastávkou. Hoci logické by bolo, aby sa rekonštrukcia verejného priestoru prispôsobila potrebám obyvateľov a nie naopak. Prečo to na Fončorde a v Sásovej išlo a v Podlaviciach nie?

Takže tak. Verejná diskusia sa neudiala a – parafrázujúc iný slovenský výrok – prechod sa nestal.

Ak chcete, aby to nasledujúce štyri roky bolo inak, zúčastnite sa v sobotu 10. novembra komunálnych volieb.

Ako kandidát za poslanca vo volebnom obvode 4 sa zaväzujem:

  • trvať na doplnení rekonštrukcie Povstaleckej cesty o prechod pre chodcov
  • doplniť frekventovaný a rizikový prechod od ulice pod Dúbravou cez Podlavickú cestu o zvýraznenie vodorovného značenia a o intenzívne nočné osvetlenie
  • pri vjazde do Podlavíc od mesta umiestniť digitálny ukazovateľ rýchlosti s upozornením na limit 40 km/h
  • a predovšetkým, každú plánovanú úpravu verejného priestoru v predstihu predstaviť na webstránke občianskej rady a verejnom zasadnutí za účasti relevantných zástupcov Mesta.

Jozef Baláž

Autor blogu:

Jozef Baláž

Poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 4 Podlavice, Skubín, Jakub, Uľanka, Kostiviarska vo volebnom období 2018-2022. Lekár – gastroenterológ, pracujúci vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta.