Poslancov mestského zastupiteľstva čaká ďalší z rokovacích maratónov. Na programe je dovedna 37 bodov.

Ilustračné foto: Branislav Račko

Prvýkrát v tomto roku sa stretnú poslanci mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici a čaká ich bohatý program. V utorok budú schvaľovať okrem iného zvýšenie poplatku v materských školách, vymenovanie riaditeľky PKO či zriadenie nových trhových miest.

Hneď na úvod prerokujú poslanci protesty okresného prokurátora, ktoré sa týkajú VZN mesta o verejnom poriadku prijatého ešte v minulom roku. Kým v prípade definície a určovania verejného priestranstva resp. s tým spojeného organizovania akcií s predajom alkoholu dôjde k úprave, v prípade prikrmovania divých zvierat námietke prokurátora mesto nevyhovie.

Riešiť sa budú aj personálne otázky. Po dlhom čase by mal mať Park kultúry a oddychu (PKO) svojho riaditeľa, do dozornej rady BBES deleguje mesto Igora Slovíka a zastupiteľstvo schváli aj zástupcov v novovytvorenej spoločnosti VISIT BB zameranej na cestovný ruch. Poslanci by mali odklepnúť aj vstup mesta do Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) s finančným vkladom 100-tisíc eur.

Jedným z návrhov, ktoré sa dotknú peňaženiek obyvateľov je nové VZN o určení výšky poplatkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica. Zákonní zástupcovia priplatia za svoje deti v materských školách 15 eur, namiesto pôvodných 12,50 eur mesačne. Poplatok v školských kluboch detí sa zvýši zo sedem na deväť eur. Vedenie mesta však chce tlmiť dopady tohto opatrenia na najzraniteľnejšie sociálne skupiny. „V prípade, ak poslanci mestského zastupiteľstva odhlasujú zmenu všeobecne-záväzného nariadenia určujúceho výšku poplatkov v materských školách a školských kluboch detí, urobíme všetko preto, aby sme pomohli ľuďom, ktorí sa následkom tejto zmeny ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii. Pripravili sme prehľadný a jednoduchý model pomoci tak, aby sme rodičov a zákonných zástupcov nevystavovali zbytočnej byrokracii a chodeniu po úradoch,“ vysvetľuje v tlačovej správe mesta námestníčka pre služby Mária Filipová.

Na pretras sa dostane aj budova Eurohotela, ktorú by mesto rado od Úradu vlády prevzalo a prevádzkovalo v nej sociálne služby. Podľa najnovšieho materiálu by to rozpočet nemalo nič stáť, keďže sa objavili záujemcovia o prevádzkovanie takýchto služieb v tomto objekte.

Okrem spomenutých bodov bude na programe aj prerokovanie návrhu územného plánu, ktorý sa týka Námestia Ľudovíta Štúra. V rámci ďalšieho návrhu by mali vzniknúť nové trhové miesta a to konkrétne pri obchodnom centre Kaufland na Ulici 29. augusta a v Sásovej pre reštauráciou Mamut. Zastupiteľstvo zrejme schváli 7500 eur na projekt Domino, ktorý má pomôcť mladým dospelým pri osamostatnení, a ktorí je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie.

Kompletný program rokovania môžete nájsť na stránkach mesta. BBonline.sk tradične prinesie z Veľkej sieni Mestského úradu textový živý prenos.