Samosprávy miest Zvolenskej kotliny pripravujú vznik oblastnej organizácie cestovného ruchu. Za jej vznikom zatiaľ nestoja žiadne mimoriadne ambície rozvoja turizmu v našom regióne. Samosprávy do jej vzniku ženie možnosť čerpania prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

„Dohodli sme sa s primátormi Zvolena a Sliača, že našou prioritou je získať dotáciu od štátu, ktorú môžeme žiadať až do výšky 90% vlani vybranej dane z ubytovania,“ priblížil na utorňajšom zasadnutí Mestskej rady primátor Banskej Bystrice Peter Gogola.

Podľa ekonomického námestníka banskobystrického mestského úradu Branislava Slaného by mali samosprávy zložiť ako členské do tejto organizácie spolu 126 tisíc eur, z ktorých väčšinu – až 100 tisíc eur vloží Banská Bystrica. Rovnakú sumu bude potom organizácia cestovného ruchu požadovať zo štátneho rozpočtu. Ako bude prostriedky v tejto oblasti využívať ešte nie je známe. Vklad mesta by však nemal prísť o svoj pôvodný účel, na ktorý bol v schválenom rozpočte vyčlenený. „Medzi primátormi platí dohoda, že si ponechávame právo rozhodovať o smerovaní týchto prostriedkov,“ upresnil Gogola.

Presun prostriedkov vo výške 100 tisíc eur z kapitoly cestovného ruchu na účel členského vo vznikajúcej organizácii musí ešte v rámci prvej zmeny tohtoročného mestského rozpočtu schváliť banskobystrické mestské zastupiteľstvo.