Nekonečný príbeh okolo banskobystrického Parku kultúry a oddychu bude s najväčšou pravdepodobnosťou po budúcotýždňovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva minulosťou.

Obsadeniu horúceho kresla riaditeľa finančne poddimenzovanej mestskej kultúrnej inštitúcie predchádzali niekoľkomesačné politické rokovania a dokonca obštrukcie.

PKO v súčasnosti sídli v historickom Barbakane.

PKO v Banskej Bystrici je bez riaditeľa už vyše roka, kedy bol z tejto funkcie odvolaný Peter Danáš. Až neskorším zistením hlavného kontrolóra mesta sa zistilo, že PKO napríklad nedodržiavalo zákon o účtovníctve, prenájmy priestorov sa robili bez uzavretia zmlúv, problémy boli aj s vyplácaním honorárov umelcom. Primátor vtedy vedením organizácie poveril Lýdiu Baranovú, ktorá v poverenej funkcii pôsobila až do januára tohto roku. Dočasnú funkciu zastávala tak dlho najmä preto, že prvé výberové konanie na túto funkciu nebolo úspešné a druhé, v ktorom zvíťazila dlhoročná kultúrna manažérka Jana Suraová, poslanci od novembra dodnes nepotvrdili. V priebehu januára primátor odvolal Baranovej poverenie a do dočasnej funkcie vymenoval ďalšiu z pracovníčok PKO Ľudmilu Grausovú. Všetko však nasvedčuje tomu, že ona už nebude zahrievať kreslo budúcemu riaditeľovi tak dlho, ako jej predchodkyňa.

Dôvody, pre ktoré väčšinová koalícia v Mestskom zastupiteľstve SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS zablokovala vymenovanie novej riaditeľky PKO, boli slovami predsedu tohto poslaneckého klubu Ladislava Topoľského v závere roka zadefinované jasne: „Kým nebude prijatý rozpočet, tak o personálnych veciach odmietame rokovať.“ Rozpočet poslanci schválili, no PKO je stále bez riadne zvoleného riaditeľa. Väčšinový klub pritom podľa Topoľského nemal mať problém s osobou víťazky výberového konania. Napriek tomu prebiehajú o tejto téme vážne politické rokovania.

Pred februárovým zasadnutím mestských poslancov to ale vyzerá tak, že rok trvajúci problém by čoskoro mohol nájsť právoplatné riešenie: „Som presvedčený, že spejeme k rozlúsknutiu tohto rébusu a všetko smeruje k politickej dohode, že by zastupiteľstvo malo prijať rozhodnutie, ktorým bude výsledok konkurzu na túto pozíciu akceptovaný,“ povedal pre BBonline.sk primátor mesta Peter Gogola.

„V záležitosti vymenovania novej riaditeľky PKO sme v rokovaní s vedením mesta a konečné rozhodnutie padne na zasadnutí nášho poslaneckého klubu tesne pred zastupiteľstvom,“ uviedol teraz pre náš portál predseda väčšinového klubu Ladislav Topoľský.

Primátor Gogola dúfa, že sa PKO už novej riaditeľky dočká. Očakáva totiž od nej okrem iného aj víziu rozvoja kultúrnych zariadení, ktoré boli v minulosti opomenuté, ako Robotnícky dom alebo amfiteáter: „Poslanci boli členmi výberovej komisie a mohli sami vidieť a posúdiť, že víťazka konkurzu poskytla najhodnotnejšiu víziu, ktorá reálne vychádza z jej skúseností a manažérskej práce v oblasti kultúry. Chcem veriť, že také to kto z koho dokážeme prekonať a pozerať sa na veci pragmaticky a hľadať riešenia, ktoré budú k prospechu mesta. Nechať bokom tie postoje, že my sme väčšina, my primátorovi ukážeme a potom primátor zas rieši veci na inom poli. Bol by som rád, keby sme to z nášho repertoára komunikačných nástrojov vypustili.“

Mestské zastupiteľstvo bude aj o novej riaditeľke PKO rozhodovať už v utorok 14. februára.