Viac práce pre voliča, pre volebné komisie, ale aj kandidátov. Komunálne a krajské voľby však „vybavíme“ v jediný deň. Zvoliť do funkcie svojho vybraného kandidáta bude, na rozdiel od iných typov volieb či volieb v minulosti, vyžadovať výrazne vyššiu dávku sústredenia.

Ako odvoliť správne

Kedy volíme

Čakajú nás síce dva druhy volieb v jeden deň, ale dohromady menej času pre voličov na účasť v nich, ako býva zvykom u iných volieb. Večer sa totiž miestnosti zatvoria o dve hodiny skôr ako zvyčajne.

Volebné miestnosti sa v sobotu, 29. októbra otvoria o 7.00 h ráno a zatvoria o 20.00 h večer.

Po tomto čase sa volebné miestnosti uzatvoria a ďalším voličom nebude umožnené voliť. Začne sa sčítanie hlasov.

Volebné miestnosti

Aké číslo bude mať váš volebný okrsok a kde nájdete svoju volebnú miestnosť zistíte v tomto dokumente…

Voliť je možné len v okrskovej volebnej miestnosti, v ktorej je podľa adresy svojho pobytu volič zapísaný v zozname voličov.

Voliť je možné tiež do prenosnej hlasovacej urny. O túto možnosť bolo možné požiadať do piatkovej 12-tej hodiny.

Čo potrebujeme?

Občiansky preukaz.

Volič preukáže svoju totožnosť v spojených krajských a komunálnych voľbách občianskym preukazom. Cudzinci s evidovaným prechodným pobytom, ktorí sú oprávnenými voličmi, sa preukážu dokladom o pobyte cudzinca. Cestovný pas alebo vodičský preukaz nie je možné použiť na zdokladovanie totožnosti. Na hlasovanie nepostačuje ani skutočnosť, že voliča bez dokladov pozná niektorý z členov okrskovej volebnej komisie.

V prípade, že si volič v čase konania volieb do orgánov územnej samosprávy vybavuje nový občiansky preukaz z dôvodu uplynutia doby jeho platnosti či nesprávnych alebo neplatných údajov tvoriacich jeho obsah, vo volebnej miestnosti sa môže preukázať žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom Policajného zboru.

V prípade, že nemá volič potrebný doklad pri sebe v danej chvíli, právo voliť v tej chvíli nezaniká a volič sa môže preukázať a zúčastniť volieb až do skončenia hlasovania, teda do 20.00 h.

Dôležitým predpokladom účasti vo voľbách je zapísanie voliča v zozname voličov, ktoré preukazuje oprávnenosť voliča voliť v danom okrsku.

Ako volíme

Pre jednoduchosť zdvojeného hlasovania boli oba druhy volieb farebne odlíšené. Po príchode do volebnej miestnosti a overení totožnosti, tak v prípade Banskej Bystrice volič dostane:

 • Modrú obálku
 • Hlasovací lístok s modrými pruhmi pre voľby predsedu BBSK.
  • Krúžkuje sa číslo pri jednom vybranom kandidátovi.
 • Hlasovací lístok s modrými pruhmi pre voľby do Zastupiteľstva BBSK.
  • V obvode Banská Bystrica sa krúžkuje číslo pri najviac 8 kandidátoch.
 • Po označení lístkov sa tieto vložia do modrej obálky a následne vhodia do modrej volebnej urny.

Zároveň volič dostane:

 • Bielu obálku
 • Biely hlasovací lístok pre voľby primátora mesta
  • Krúžkuje sa číslo pri jednom vybranom kandidátovi.
 • Biely hlasovací lístok pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
 • Po označení lístkov sa tieto vložia do bielej obálky a následne vhodia do bielej volebnej urny.

Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný.

Ak volič označí na hlasovacom lístku viac ako maximálny možný počet kandidátov v danom obvode, je takýto hlasovací lístok neplatný. Je však možné označiť napríklad menej kandidátov na poslancov, ako maximálny počet.

Takisto, ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie neplatné. Komisia totiž druhú urnu otvára až po uzatvorení sčítania prvého druhu volieb.

Koho volíme

Aktualizované zoznamy kandidátov nájdete v príspevkoch nižšie. Spomedzi kandidátov na post predsedu BBSK, ako aj post primátora Banskej Bystrice, medzičasom odstúpil zhodne jeden kandidát. Vo voľbách do Zastupiteľstva BBSK za obvod Banská Bystrica nominujúca politická strana odvolala jedného kandidáta.

Kedy spoznáme výsledky

Volebné komisie čaká neľahká úloha. Oba tipy volieb nepatria z pohľadu sčítania medzi najjednoduchšie, najmä s ohľadom na sčítanie hlasov pre poslaneckých kandidátov. Volebné miestnosti sa však uzatvoria skôr než býva zvykom. Komisie zároveň budú voľby vyhodnocovať zvlásť a po novom už kompletne elektronicky. To by malo finálne sčítanie a zverejňovanie výsledkov urýchliť.

Komisie najskôr spočítajú hlasy pre voľby do BBSK a to až do kroku uzatvorenia a odoslania zápisníc do systému, ktoré sa následne prejavia v zobrazovaných dátach. Takéto sčítanie pri tomto druhu volieb zvyčajne komisiám.

Podľa závislosti na veľkosti okrsku, počtu kandidátov v obvode a v neposlednom rade volebnej účasti, trvá takéto sčítanie komisiám od jednej do troch hodín.

Následne čaká komisie ten istý proces v rámci volieb komunálnych. Tu je napríklad predpoklad, že budeme výrazne skôr poznať výsledky napríklad z Kremničky, Rakytoviec a spol., kde kandiduje na dva poslanecké mandáty len niekoľko uchádzačov, ako napríklad zo Sásovej, kde budú musieť členovia komisií prechádzať hárky s desiatkami mien kandidátov.

Portál BBonline.sk začne už tradične po uzatvorení volebných miestností s online textovým prenosom volebnej noci. S našimi reportérmi nazrieme do volebných štábov favoritov volieb, prinesieme hodnotenia a sumarizácie kampane, informácie z volebného dňa, ale následne aj reakcie politikov. Priebežne budeme sledovať výsledky volieb za BBSK i mesto Banská Bystrica a obce nášho okresu do skorých ranných hodín.