Pri sobotných spojených voľbách do orgánov samosprávy miest a obcí a zároveň orgánov samosprávnych krajov nie je možné voliť na diaľku a ani v inej volebnej miestnosti, než tej prislúchajúcej určenému okrsku. Na požiadanie však bude možné hlasovanie mimo volebných miestností.

Hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej urny, s ktorou prídu členovia okrskovej volebnej komisie za voličom, je už štandardnou súčasťou volieb. Určená je napríklad pre ľudí so zníženou pohyblivosťou alebo ľudí, ktorým iné závažné – napríklad zdravotné dôvody neumožnia dostaviť sa do volebnej miestnosti.

V týchto voľbách bude umožnené aj špeciálne hlasovanie pre ľudí s nariadenou karanténou pre ochorenie Covid-19. V takomto prípade môžu hlasovať aj ľudia, ktorí s takouto osobou žijú v spoločnej domácnosti. Pre špeciálnu voľbu je však nutné ohlásiť sa zvlášť na iné telefonické číslo.

Aj špeciálnu voľbu je však možné vykonať len vtedy, keď sa osoba nachádza na území daného volebného obvodu konkrétneho okrsku voliča.

V prípade voličov v Banskej Bystrici je nutné záujem o takúto voľbu nahlasovať do piatka, 28. októbra.

Hlasovanie do prenosnej urny

Na t.č. 048/4330720 alebo t.č. 048/4330726 v čase od 7.30 15.00 h a v piatok 28.10.2022 (deň pred voľbami) do 12.00 h.

Špeciálne hlasovanie pre ľudí v izolácii (COVID-19)

Na t.č. 048/4330710 v čase od 7.30 15.00 h a v piatok 28.10.2022 (deň pred voľbami) do 12.00 h.

Na telefónnom čísle je nutné ohlásiť meno a priezvisko voliča, trvalý pobyt – v prípade špeciálnej voľby miesto pobytu na území obvodu, ak sa líši od trvalého pobytu, dôvod hlasovania do prenosnej urny, poschodie a približný čas pre hlasovanie a v prípade špeciálnej voľby aj telefonický kontakt.


Voľby do orgánov samosprávy mesta Banská Bystrica sa spolu s voľbami do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja uskutočnia 29. októbra od 7.00 do 20.00 h. Aké číslo bude mať váš volebný okrsok a kde nájdete svoju volebnú miestnosť zistíte v tomto dokumente…