Na BBonline.sk pokračujeme v sérii rozhovorov s kandidátmi na post primátora mesta Banská Bystrica ich pohľadom na súčasnú situáciu v meste. Šestica kandidátov, spomedzi ktorých vyberieme novú hlavu mesta už 29. októbra, dostala priestor prezentovať svoje názory a program.

Portál BBonline.sk, banskobystrické lokálne BB FM rádio spolu so zapojenými študentmi Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela pripravili špeciálny projekt pre Voľby 2022, ktorých súčasťou sú diskusné relácie vo vysielaní BB FM rádia. Projekt Voľby 2022 v BB FM rádiu má presné a pre všetkých kandidátov rovnaké podmienky, schválené Radou pre mediálne služby.

V prvej fáze dostávajú všetci šiesti kandidáti na post primátora mesta Banská Bystrica rovnaký priestor na to, aby sa predstavili, aby priblížili svoj názor na aktuálnu situáciu v Banskej Bystrici a súčasné volebné obdobie a následne priblížili svoje volebné programy. Portál BBonline.sk bude následne prinášať textové prepisy odpovedí jednotlivých kandidátov, respektíve príspevky spracúvajúce vyjadrenia kandidátov.

Počas troch týždňov, vždy vo štvrtok, prinášame vyjadrenia kandidátov, ktorí sa najskôr mali možnosť predstaviť, následne zhodnotiť súčasnú situáciu v Banskej Bystrici a doterajšie vedenie mesta a napokon predstaviť svoje volebné programy. Na prelome septembra a októbra zrealizuje zároveň Agentúra pre prieskum verejnej mienky a médií AKO, s.r.o., Bratislava telefonický reprezentatívny prieskum verejnej mienky medzi dospelými obyvateľmi mesta Banská Bystrica, v ktorom sa bude pýtať na volebné preferencie voličov. Na základe výsledkov prieskumu, zverejnených v druhom októbrovom týždni, budú oslovení dvaja kandidáti s najvyššou podporou verejnosti, ktorí sa napokon zúčastnia duelu kandidátov.

Vypočujte si audiozáznam relácie BB FM rádia Na slovíčko s Karolínou Piliarovou s kandidátmi na post primátora mesta Banská Bystrica – 2. Hodnotenie situácie v Banskej Bystrici:

Textový prepis odpovedí jednotlivých kandidátov, v ktorých mali kandidáti následne možnosť vykonať korektúry, si môžete prečítať nižšie.

Kandidáti odpovedali na otázku: Zhodnoťte prosím aktuálne volebné obdobie a vedenie mesta a kroky samosprávy v uplynulých rokoch? Čo hodnotíte pozitívne, čo negatívne, čo je podľa Vás potrebné alebo je vhodné robiť inak?

Každý kandidát mal na svoju odpoveď časový priestor 2 minút. V prípade, že svoj čas vo väčšej miere nenaplnil, moderátorka mu položila doplňujúcu otázku.

Upozorňujeme, že odpovede kandidátov nie sú redakčným obsahom portálu BBonline.sk a prinášame ich v úplnom znení bez redakčného zásahu. Odpovede kandidátov sa nemusia zakladať na pravde a faktoch a nie je možné ich stotožňovať s názormi redakcie a vydavateľa.

1. Diana Javorčíková, Mgr., 36 rokov, projektová manažérka – Nezávislá kandidátka

Myslím si, že je korektné hovoriť o ostatných dvoch volebných obdobiach súčasného vedenia. Za tých osem rokov hovoria fakty. Nemusím ho hodnotiť ja sama – Banská Bystrica starne, mladí odchádzajú pracovať a žiť do iných miest, tí, ktorí tu vyštudujú, v našom meste neostávajú, neprichádzajú žiadni investori, turisti ho zďaleka obchádzajú. Toto sú ukazovatele, ktoré pri všetkej úcte k súčasnému vedeniu sú také, aké sú. Sú veľmi vážne. Žiaľ, počuli sme o nich už aj v predvolebných debatách pred ôsmymi, štyrmi rokmi, a dodnes sa nieže nenašlo, ale ani nehľadalo ich riešenie. Tieto fakty sú podľa môjho názoru vyjadrením osemročnej nekoncepčnej, nesystematickej práce bez vízie pre toto mesto. My vôbec nemyslíme na budúcnosť. Prijímame riešenia ad hoc, bez plánu, systému a bez ohľadu na dlhodobé dopady. Svedčia o tom veľké projekty za veľké peniaze, ktorých výsledky sú žiaľ lacné. Vyasfaltované ulice bez pridanej hodnoty financované úverom, ktorý budú splácať naše deti, sú premrhanou príležitosťou. Kde sú nové cyklotrasy? Kde sú aleje stromov pozdĺž týchto širokých ulíc? Asfaltovať v dnešnej dobe už naozaj nestačí. A čo umiestňovanie dlažby? Všimli ste si, že každých pár metrov sa na nás usmieva iný typ dlažby? Nechýba nám náhodou manuál verejných priestorov? Za posledné roky ale  výrazne upadá aj čistota a údržba v meste. Rozpadajúce sa technické a kultúrne pamiatky, špina v uliciach, postavených nula nájomných bytov pre mladé rodiny, najdrahšia MHD v okolí. Ale čo je najhoršie, my sa už bojíme snívať. Slovo budúcnosť akoby v našom meste ani neexistovalo. Hovorí sa, že pán Nosko je dobrý primátor. Ale v dnešnej dobe, pre rozvoj a budúcnosť mesta to nestačí. A aj keď vás budú presviedčať, že všetko sa v našom meste plánuje, verte, že osem rokov je dostatočne dlhá doba na to, aby sme nielen plánovali, ale mali už aj hotové.

2. Daniel Karas, Mgr., 47 rokov, riaditeľ spoločnosti – SMER-SD, Republika

Ako všetci dobre viete, tak som v MsZ dvanásť rokov, už som to spomínal, keď mám zhodnotiť posledné štyri roky, tak musím povedať, že mesto išlo v štandardnom režime, prebiehali rekonštrukcie ciest, chodníkov, revitalizovali sa školy, škôlky, športoviská, zimný štadión prešiel rozsiahlou rekonštrukciou, postavil sa mládežnícky futbalový štadión v Radvani, obnovili sa vnútrobloky v Sásovej a na Fončorde, čerpali sme eurofondy na rôzne projekty, ktoré sa nám podarilo zrealizovať. Musím povedať, že je to taká štandardná práca, ktorú by mal mať každý poslanec a primátor vo svojej výbave. Je to taký štandard, keď to mám prirovnať, ako keď vám doma tečie z kohútika teplá voda. To je to pozitívum, ktoré je dobre a musí sa v ňom pokračovať do ďalších volebných rokov. O tom niet vôbec pochýb. To negatívne vidím v tom, že mesto sa prestalo rozvíjať ekonomicky a hospodársky. Čo to znamená, za prvé, zvyšovali sa Bystričanom dane, s čím som nesúhlasil, nehlasoval som za to a nikdy nebudem. Schopný primátor má zabezpečiť chod mesta, tak aby ľudom nemusel dvíhať dane, ale mal by ich zastabilizovať a skôr hľadať riešenie, ako ich znižovať a nie zvyšovať a tým brať posledné peniaze ľudom z peňaženiek.

Podotázka moderátorky: Ja by som sa vrátila opäť k našej relácii spred takmer roka, kde ste sa vyjadrili že  na primátora Jána Noska a budem citovať – ‚nemôžem povedať nič záporné, hodnotím ho kladne‘. Ako môže nastať takýto obrat v názore?

Ešte by som dodal k tým daniam čo som sa vyjadroval, že primátor by mal skôr dane znižovať a nie zvyšovať ľudom v Banskej Bystrici, keď to dokázali iné mestá nezvyšovať svoje dane tak myslím, že by to mala dokázať aj Banská Bystrica. Za druhé, čo som chcel spomenúť v tejto relácii, mesto míňalo len peniaze z rozpočtu a podielových daní, ktoré nám prichádzali zo strany štátu. Vedenie mesta nevytvorilo žiadne rezervy, nedokladalo si peniaze na horšie časy, ktoré nás čakajú a verím, že schopný primátor musí nájsť riešenie ako musí plniť mestskú kasu iným spôsobom.

3. Anton Minárik, PaedDr., 44 rokov, bezpečnostný analytik – Nezávislý kandidát

Pozitívne hodnotím, že mesto Banská Bystrica nekrachuje a fungujú tu základy pre fungovanie mesta. Ale to je asi tak z môjho pohľadu všetko. Ľudia odchádzajú a jedným z dôvodov je, že vedenie mesta Banská Bystrica nejaví záujem o získanie investorov, ktorí by tu vytvorili nové pracovné miesta a tým by sa zabránilo vyľudňovaniu Banskej Bystrice. Okrem toho primátor Ján Nosko si dostatočne neoveril investora, ktorý sľuboval v roku 2016 vybudovanie závodu na výrobu dokladov, aj keď pána Noska iní upozorňovali na to, že potencionálny investor nepôsobí dôveryhodne. A tým cele vedenie stratilo dôveru. Je načase, aby sme prestali tolerovať politikom neúspechy a amatérske riešenia. V našom meste Ján Nosko nič nové nevybudoval. Chváli sa iba rekonštrukciami a obnovou objektov, ktoré tu boli vybudované už desiatky rokov. Tak ako keby sme pochválili poštára, že vám doniesol poštu. Veď je to jeho náplň práce. Nič navyše sa tu neurobilo. Ešteže bol EYOF v Banskej Bystrici, inak by sme sa nedočkali ani rekonštrukcie tých pár ciest a chodníkov. V trende rekonštrukcii ciest a chodníkov treba pokračovať systematicky a urobiť to čo najskôr. Chýba tu záujem o to, ako tu žijú dôchodcovia. Dôchodcom treba pomôcť aj nad rámec štátnej pomoci. Veď im patrí veľká vďaka za to, čo tu vybudovali. A ďalej tu máme nehospodárne narábanie finančnými prostriedkami. Proste veď sa zamyslime, že Mestský úrad nám posiela rôzne typy výrubov daní samostatne. To naozaj nemôžu prísť v jednej obálke a nie každá samostatne. Veď všetko sú to náklady a tých prípadov je ďaleko viac. A o revitalizácii mestského parku ani nehovorím. O tom môžu napísať príručku ako to nerobiť. Preto sa zamyslite, komu v nadchádzajúcich voľbách dáte svoj hlas. Je čas striedať.

4. Ján Nosko, MUDr., 61 rokov, primátor – Nezávislý kandidát

Posledné roky môjho pôsobenia na čele mesta boli iné, ako tie predchádzajúce. Bežnú agendu komplikovala pandémia, utečenecká kríza, zdražovanie stavebných materiálov či aktuálna energetická kríza. K tomu aj spomenutá veterná smršť, intenzívne dažde s hroziacimi povodňami. Som rád, že sme pre naše mesto a tiež pre Zvolen vybojovali možnosť čerpať eurofondy samostatne. Ide o viac ako 50 miliónov eur z európskych zdrojov na rozvoj nášho mesta. Nebol nám ľahostajný ani osud Múzea Slovenského národného povstania, letiska Sliač, rekonštrukcie Rooseveltovej nemocnice či zachovanie krajského súdu, ktorý mal byť presunutý do Žiliny. Popri tom sa podarilo zrealizovať desiatky projektov. Spomeniem výstavbu a rekonštrukciu ciest, nových mostov do Iliaša či v Jakube, revitalizáciu vnútroblokov v Sásovej aj na Fončorde, výstavbu mestského mládežníckeho štadióna, rekonštrukciu zimného štadióna, revitalizáciu okolia plavárne, investície do zariadení sociálnych služieb, rekonštrukcie škôl, obnova a rozširovanie kapacít materských škôl. Zorganizovali sme úspešne najväčšie multišportové podujatie, aké sa kedy na Slovensku konalo EYOF 2022. To, čo sa nepodarilo, ale je v riešení a verím, že sa to podarí, je revitalizácia mestského parku, nájomné byty, rekonštrukcia krematória. Problémom sú komplikované majetkoprávne vysporiadania s vlastníkmi pri plánovaní cyklotrás, ale aj so Slovenským pozemkovým fondom pri budovaní parkovísk. To všetko, samozrejme, brzdí vydávanie územných a stavebných rozhodnutí. Vzhľadom k prichádzajúcemu novému obdobiu výziev bude určite potrebné posilniť na úrade projektový tím.

Podotázka moderátorky: Takto spätne keď to zhodnotíte, urobili by ste za toto volebné obdobie niečo inak?

Ťažko sa vrátiť do histórie. Projekty, pokiaľ boli rozbehnuté, tak mali samozrejme svoj osud. Myslím si, že v prípade mestského parku sme prijali správne rozhodnutie tak, aby sme túto investíciu komunikovali s čo najširšou verejnosťou.

5. Peter Podhorský, 45 rokov, živnostník – ĽS Naše Slovensko

Kandidát nevyužil možnosť účasti v diskusii BB FM rádia, poskytol len textové vyjadrenie pre portál BBonline.sk.

Od začiatku súčasného volebného obdobia v roku 2017 stúpli príjmy mesta Banská Bystrica o viac ako 50%. Ako pozitívne hodnotím to, že mesto pod vedením Jána Noska sa začalo venovať Radvani. Ako negatívne vnímam to, že sa nijako nezlepšilo životné prostredie ľudí žijúcich v Sásovej, v Rudlovej, v Šalkovej, na Uhlisku alebo na Sídlisku. Práve občanov, žijúcich v týchto častiach mesta, chcem ako Sásovčan osloviť, pretože každý deň žijem realitu, ktorú zapríčinila nečinnosť vedenia mesta Banská Bystrica pod vedením primátora mesta. Počúvame, že nie sú peniaze. Od detí dokonca na začiatku školského roka pýtali vlastný toaletný papier a mydlo. Ja sa pýtam, kde sa tých 30 miliónov eur ročne, ktoré má mesto k dispozícii od začiatku volebného obdobia ročne navyše, stratilo. Začnime tieto peniaze využívať konečne v prospech ľudí a nie na zbytočné, predražené a nikým nechcené projekty.

6. Jozef Sásik, Ing., 64 rokov, katolícky politológ – SĽS

Vedenie mesta je katastrofálne. Keď si zoberieme, že od roku 1990 pokleslo – keď sme robili voľby v roku 1990-92, tak bolo 126-tisíc zapísaných oprávnených voličov, keď v súčasnosti je 73-tisíc. Kde je tých vyše 50-tisíc ľudí. Asi to stačí ako dôkaz, že sa tak dobre v Bystrici žije. V Bystrici je morálna a materiálna púšť. Sú zničené všetky podniky, okrem Harmanca, Harmaneckých papierní. Aj to som počul, že je pred likvidáciou. Boli zničené podniky, ako Rudné bane, cementáreň, Slovenka – najväčšia textilka v Európe, zápalkáreň, drevokombinát Smrečina, liehovary a konzervárne Fatra. Mesto sa vôbec nepričinilo o záchranu týchto podnikov. Tým pádom padli. Bystrica bola do roku 1989 veľmi priemyselným mesto, dá sa povedať, že tu nebol ani jeden nezamestnaný.

Podotázka moderátorky na doplnenie: Ako hodnotíte prácu súčasného primátora Jána Noska. Čo vidíte pozitívne, ak niečo?

Pozitíva vidím v tom, že ešte vôbec Banská Bystrica stojí.


Voľby do orgánov samosprávy mesta Banská Bystrica sa spolu s voľbami do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja uskutočnia 29. októbra od 7.00 do 20.00 h. Aké číslo bude mať váš volebný okrsok a kde nájdete svoju volebnú miestnosť zistíte v tomto dokumente…