Už 29. októbra si budeme voliť primátora a mestských poslancov, ale zároveň aj predsedu kraja a krajské zastupiteľstvo na nasledujúce štyri roky. Na čele mesta chce byť hneď šesť kandidátov, na ktorých sa v najbližších týždňoch pozrieme bližšie.

Portál BBonline.sk, banskobystrické lokálne BB FM rádio spolu so zapojenými študentmi Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela pripravili špeciálny projekt pre Voľby 2022, ktorých súčasťou sú diskusné relácie vo vysielaní BB FM rádia. Projekt Voľby 2022 v BB FM rádiu má presné a pre všetkých kandidátov rovnaké podmienky, schválené Radou pre mediálne služby.

V prvej fáze dostanú všetci šiesti kandidáti na post primátora mesta Banská Bystrica rovnaký priestor na to, aby sa predstavili, aby priblížili svoj názor na aktuálnu situáciu v Banskej Bystrici a súčasné volebné obdobie a následne priblížili svoje volebné programy. Portál BBonline.sk bude následne prinášať textové prepisy odpovedí jednotlivých kandidátov, respektíve príspevky spracúvajúce vyjadrenia kandidátov.

Počas troch týždňov, vždy vo štvrtok, prinesieme vyjadrenia kandidátov, ktorí sa najskôr mali možnosť predstaviť, následne zhodnotiť súčasnú situáciu v Banskej Bystrici a doterajšie vedenie mesta a napokon predstaviť svoje volebné programy. Na prelome septembra a októbra zrealizuje zároveň Agentúra pre prieskum verejnej mienky a médií AKO, s.r.o., Bratislava telefonický reprezentatívny prieskum verejnej mienky medzi dospelými obyvateľmi mesta Banská Bystrica, v ktorom sa bude pýtať na volebné preferencie voličov. Na základe výsledkov prieskumu, zverejnených v druhom októbrovom týždni, budú oslovení dvaja kandidáti s najvyššou podporou verejnosti, ktorí sa napokon zúčastnia duelu kandidátov.

Vypočujte si audiozáznam relácie BB FM rádia Na slovíčko s Karolínou Piliarovou s kandidátmi na post primátora mesta Banská Bystrica – 1. Predstavenie kandidátov:

Textový prepis odpovedí jednotlivých kandidátov, v ktorých mali kandidáti následne možnosť vykonať korektúry, si môžete prečítať nižšie.

Kandidáti odpovedali na otázku: Predstavte sa prosím Banskobystričanom. Čomu ste sa profesne venovali a venujete, aké sú vaše záujmy a ďalšie aktivity, ktorými chcete voličov presvedčiť o svojich kvalitách pre funkciu primátora mesta?

Každý kandidát mal na svoju odpoveď časový priestor 2 minút. V prípade, že svoj čas vo väčšej miere nenaplnil, moderátorka mu položila doplňujúcu otázku.

Upozorňujeme, že odpovede kandidátov nie sú redakčným obsahom portálu BBonline.sk a prinášame ich v úplnom znení bez redakčného zásahu. Odpovede kandidátov sa nemusia zakladať na pravde a faktoch a nie je možné ich stotožňovať s názormi redakcie a vydavateľa.

1. Diana Javorčíková, Mgr., 36 rokov, projektová manažérka – Nezávislá kandidátka

Som Diana Javorčíková a som hrdá rodená Banskobystričanka. Tu som vyrastala a chcem, aby tu spokojne žili aj moje tri deti. Nechcem vám vymenúvať, aké projekty mám za sebou, pretože o to v skutočnosti vôbec nejde. Ja som totiž tá, ktorá viac ako desať rokov aj za vás búcha na dvere mestského úradu, pretože chcem úprimne naše mesto posúvať k lepšiemu, som tá, ktorá jednoducho ide a rieši. Nebolo detské ihrisko? Vybavila som všetko potrebné, aby vzniklo. Chýbali voľnočasové aktivity pre seniorov? Založila som pre nich klub. Bolo treba finančne pomôcť matkám v núdzi? Zorganizovala som zbierku. Avšak už ďalej nechcem suplovať samosprávu s projektami Banskobystrického okrášľovacieho spolku, alebo prostredníctvom projektov ako je Bystrická hodinka. Už ďalej nechcem búchať na zatvorené dvere, kde odborníci ani aktívni občania jednoducho nie sú vypočutí. Rozhodla som sa vykročiť z mojej komfortnej zóny, pretože dobrovoľníctvo má svoje limity a uchádzať sa o verejnú službu v prospech obyvateľov Banskej Bystrice. Mám na to všetky predpoklady. Ideálne vzdelanie aj prax, vyštudovala som totiž politológiu a právo. V minulosti som pracovala tak na Mestskom úrade, ako aj na Úrade vlády, aj ako vedúca produkcie v banskobystrickej kultúrnej inštitúcii. Preto si myslím, že procesy na úradoch verejnej správy dobre poznám. Dnes sa živím ako projektová manažérka, to znamená, zodpovedám za riadenie projektov, na ktoré som najímaná. Viem, ako zapájať, motivovať aj spájať ľudí a viem, aká ťažká je cesta k dosiahnutiu cieľov. Práve preto som sa obklopila tímom odborníkov, pretože si uvedomujem, že nie som rodená primátorka, ale to nie je nikto z nás. Áno, často o mne hovoria, že nemám skúsenosti v komunálnej politike, ale ja to považujem za svoju výhodu. Nenabehla som totiž na spôsob práce, v štýle – nedá sa a nie sú peniaze, ale mám naďalej otvorené obzory, vidím až za horizont a najmä, som neoblomná v hľadaní spôsobov riešení.

2. Daniel Karas, Mgr., 47 rokov, riaditeľ spoločnosti – SMER-SD, Republika

Dobrý deň, volám sa Daniel Karas, dvanásť rokov pôsobím na Fončorde ako poslanec metského zastupiteľstva za stranu SMER-SD. Počas týchto dvanástich rokov som nadobudol teoretické, praktické, pracovné, politické a hlavne ľudské skúsenosti, ktoré by som chcel poskytnúť obyvateľom v meste Banská Bystrica. Mám rád postupnosť a som presvedčený o tom, že kandidáti na post primátora by mali mať v prvom rade skúsenosti s komunálnou politikou, predtým ako sa budú uchádzať o túto dôležitú funkciu, ktorá do veľkej miery ovplyvňuje život obyvateľov v Banskej Bystrici. Slovensko ale aj naše mesto čakajú ťažké časy, možno jedny z najťažších od 2. svetovej vojny. Bystricu nemôže riadiť človek, ktorý nemá politické skúsenosti, nestojí za ním silná politická strana akou je SMER-SD, ktorá sa v nasledujúcich parlamentných voľbách bude pokúšať vyhrať voľby na Slovensku. Bystricu nemôže riadiť človek, ktorý nemá skúsenosti a bude sa učiť rok až dva ako úrad funguje. Toto je stratený čas a mesto si nemôže dovoliť stratiť v tejto ťažkej dobe ani jeden deň. Treba robiť hneď od prvého dňa vo voľbách na učenie proste nemáme čas. Bystricu nemôže riadiť primátor, ktorý je unavený a bez energie z predchádzajúceho obdobia. Bystrica potrebuje mladú krv, novú energiu, nové schopnosti, novú silu, ktorá pomôže našim obyvateľom prežiť nasledujúce ťažké časy. Ja tieto schopnosti mám, dvanásť rokov som aktívnym poslancom, ktorý sa podieľal na rozvoji mesta Banská Bystrica a myslím si, že za mnou je silná politická strana, ktorá vie mesto do budúcnosti viesť správnym smerom. Budem schopným primátorom, na ktorého sa budete vedieť spoľahnúť v ťažkých časoch.

Podotázka moderátorky na doplnenie: Vy ste sa v našej relácii približne pred rokom vyjadrili, že zatiaľ o kandidovaní neuvažujete, uvidíte, či si to budú vašu kandidatúru pýtať občania. Toto rozhodnutie vaše išlo na apel ľudí, alebo na rozhodnutie strany SMER-SD, poprosím v stručnosti a jasne.

Bol to apel ľudí hlavne zo všetkých volebných obvodov ale samozrejme aj strany SMER-SD.

3. Anton Minárik, PaedDr., 44 rokov, bezpečnostný analytik – Nezávislý kandidát

Volám sa Anton Minárik, mám 44 rokov a som otcom troch úžasných detí. Od roku 1993 som pôsobil v Dukle Banská Bystrica ako reprezentant slovenskej reprezentácie v džude. V rámci svojej športove kariéry som sa stal niekoľkonásobným majstrom Slovenska a v disciplíne zápasenie v postoji som bol vicemajstrom sveta. Na Univerzite Mateja Bela som v roku 2005 získal magisterský titul a následne som pokračoval v štúdiu na Katolíckej univerzite, kde som získal titul doktor pedagogiky. Po ukončení kariéry profesionálneho športovca a získania vysokoškolského vzdelania som v roku 2007 som nastúpil do ZAARES-u na pozíciu vedúceho rekreačných služieb mesta Banská bystrica, kde som zabezpečoval chod mestskej plavárne a plážového kúpaliska. Po začatí rekonštrukcie mestskej plavárne som prestúpil do správy športových a telových zariadení mesta Banská Bystrica, kde som pôsobil ako správca týchto športovísk. Od roku 2010 som sa začal venovať bezpečnosti pri práci. Po absolvovaní skúšok som začal vykonávať dohľad a kontrolu nad bezpečnosťou pri práci v súkromnom sektore pre viacero spoločností. Po niekoľkoročnej praxi som získal osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika a v roku 2019 som začal pracovať na projektoch ako sú vyraďovanie jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a dostavba 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce, kde som riadil a koordinoval pracovný tím, ktorý mal za úlohu rozoberania a výstavbu jednotlivých komponentov aj jadrových elektrární. Okrem toho som spoluzakladateľom a bývalým predsedom banskobystrického občianskeho združenia Pomáhame srdcom, ktoré sa venuje hlavne pomoci rodinám a deťom z Banskej Bystrice, ktoré to potrebujú. Tieto svoje pracovné skúsenosti by som rád zúročil vo vedení mesta Banská Bystrica.

4. Ján Nosko, MUDr., 61 rokov, primátor – Nezávislý kandidát

Mám 61 rokov a aktuálne som druhé funkčné obdobie primátorom mesta Banská Bystrica. Profesne som lekár, od roku 2004 som pracoval vo vedení Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici. Od roku 2008 do roku 2014 ako jej riaditeľ. Z mimopracovných aktivít spomeniem občianske združenie PONS, ktoré som založil v roku 2000, doteraz funguje a organizuje každoročne letné tábory pre zdravotne znevýhodnené deti. Posledných osem rokov som sa teda plne venoval aktivitám vyplývajúcim z funkcie primátora. Pracovali sme na realizácii rozbehnutých projektov, ale sústredili sme sa aj na prípravu nových, pre nové programové a dá sa povedať aj nové volebné obdobie. Aby nové vedenie mesta, nové zastupiteľstvo mohlo plynule pokračovať v ich príprave a realizácii. Treba povedať, že to všetko v neštandardnej, nikým nepoznanej situácii, kedy sme riešili pandémiu Covidu, hromadné očkovanie, následne situáciu s vojnou na Ukrajine. Spomeniem aj boj s prírodnými živlami. Hroziace povodne a veternú smršť. Som rád, že sa nám podarilo toto komplikované obdobie, dovolím si povedať, úspešne zvládnuť a popri tom sfinalizovať aj naše projektové zámery. Poznajúc zložitosť situácie, ktorá nás v ďalšom období čaká v súvislosti s nárastom cien materiálov, energií a legislatívnym dopadom na rozpočet mesta ponúkam svoju manažérsku skúsenosť, istotu, schopnosť prijímať strategické rozhodnutia a využiť príležitosti na získanie mimorozpočtových zdrojov do športovej infraštruktúry mesta či iných benefitov tak, ako to bolo v prípade Európskeho mesta športu 2017 aj EYOF-u, aj za cenu nadpráce, a spolu s mojim tímom naplniť spoločný volebný program. Konštruktívna a slušná debata, hľadanie najlepších riešení a spájanie bez ohľadu na politické tričko bolo vždy pre mňa prioritou. Videli sme to aj v kultivovaných rokovaniach nášho mestského zastupiteľstva.

5. Peter Podhorský, 45 rokov, živnostník – ĽS Naše Slovensko

Kandidát nevyužil možnosť účasti v diskusii BB FM rádia, poskytol len textové vyjadrenie pre portál BBonline.sk.

Celý život som pracoval v oblasti gastronómie na najrôznejších pozíciách. Po tom, ako vláda svojimi nezmyselnými opatreniami doslova zničila malé gastroprevádzky, som sa rozhodol proti nespravodlivosti bojovať tým, že som sa aktívne zapojil do politického života. Prečo? Pretože nadávať doma pred televízorom, alebo v krčme pri pive, jednoducho nestačí. Som presvedčený, že pri riadení Banskej Bystrice musí mať primátor v prvom rade dobrý záujem a hlboké presvedčenie, že chce slúžiť ľuďom. Odborníkov s titulmi sme tu už mali 30 rokov a obyvatelia mesta sami dobre vidia, kam sa to s nimi v Banskej Bystrici dotiahlo.

6. Jozef Sásik, Ing., 64 rokov, katolícky politológ – SĽS

Narodil som sa v Banskej Bystrici v roku 1958 v rodine úradníka. Vyštudoval som základnú školu v Banskej Bystrici, potom Lesnícke odborné učilište a Strednú lesnícko-technickú školu v Banskej Štiavnici a lesnícku fakultu Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Potom som nastúpil na základnú vojenskú službu – Kadaň, okres Chomutov. A od prvého apríla 1984 vykonávam, až doposiaľ, vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov na Lesoprojekte, predtým štátnom a teraz v eseróčke. Medzitým som vyštudoval, popri zamestnaní, tajne, časť akadémie sv. Tomáša Akvinského, konkrétne politický katolicizmus v zmysle Leva XIII. sociálnej encykliky Rerum novarum. Napísal som dve diela. Jedno sa volá „Ja Josif Vissarionovič Džugašvili Stalin a moja metóda falzifikácie dejín“. Tú som vydal v roku 1973, ešte ako študent. A druhú „Slovenská dejepisná argumentačná príručka pre hrdého Slováka“.

Podotázka moderátorky na doplnenie: Viete mi prosím v krátkosti vysvetliť slovné spojenie katolícky politológ, pretože s týmto pojmom som sa ešte vo svojej novinárskej kariére nestretla.

Katolícky politológ je ustanovený pápežom Levom XIII., encyklikou Rerum novarum z roku 1891. Kde svätý otec vyzval katolíckych kňazov, ktorí sa na to cítia, aby v národoch zakladali ľudové strany na princípe kresťanskom, národnom a sociálnom. Ktoré budú viesť zápas na jednej strane proti zhubným socialistom a na druhej strane proti zhubným liberálom. Takúto stranu založil Andrej Hlinka, ktorej som ja v súčasnosti po ňom predsedom.


Voľby do orgánov samosprávy mesta Banská Bystrica sa spolu s voľbami do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja uskutočnia 29. októbra od 7.00 do 20.00 h. Aké číslo bude mať váš volebný okrsok a kde nájdete svoju volebnú miestnosť zistíte v tomto dokumente…